Почетна / Вести насловна страна / Факултет организационих наука партнер у CEEPUS мрежи: CIII-CZ-1503-02-2122 – Развој рачунарског начина размишљања (енг. Development of Computational Thinking)

Факултет организационих наука партнер у CEEPUS мрежи: CIII-CZ-1503-02-2122 – Развој рачунарског начина размишљања (енг. Development of Computational Thinking)

Ова CEEPUS мрежа усмерена је на капацитете за развој рачунарског начина размишљања, у циљу обезбеђења размене студената и наставног особља. Мрежа омогућава стицање нових искустава, ставова и примера добре праксе и, на тај начин, позитивно ће утицати на развој рачунарског начина размишљања и могућег новог приступа у предавању различитих области из рачунарских наука. Захваљујући висококвалитетној понуди едукативних области и опреме у својим лабораторијама, свака партнерска институција може покрити развој одређених компонената рачунарског начина размишљања и тиме допринети свеобухватном развоју рачунарског начина размишљања.

Координатор мреже: Palacký University Olomouc, Чешка. Партнери у мрежи: ‘Cardinal Stefan Wyszynski’ University, Варшавa, Пољска; AGH University of Science and Technology, Краков, Пољска; Matej Bel University Banská Bystrica, Словачка; Technical University in Košice, Словачка; Универзитет у Новом Саду, Србија; University of Ljubljana, Словенија; J. Selye University, Комарно, Словачка; од 2022: Budapest University of Technology and Economics, Мађарска; University of Debrecen, Мађарска; Canadian Institute of Technology, Албанија; Универзитет у Београду, Србија.

Локални координатор мреже за Факултет организационих наука:

Иван Луковић (ivan.lukovic@fon.bg.ac.rs)