Почетна / Позиви за конференције и догађаје / 4th MADEISD Workshop 2022 – Modern Approaches in Data Engineering and Information System Design

4th MADEISD Workshop 2022 – Modern Approaches in Data Engineering and Information System Design

madeisd2022

4th MADEISD Workshop 2022 – Modern Approaches in Data Engineering and Information System Design (http://www.acs.uns.ac.rs/adbis2022/) реализује се у оквиру скупа: European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2022), Торино, Италија, 5 – 8. септембар, 2022. (https://adbis2022.polito.it/)

 

Главни циљ MADEISD радионице представља допринос отвореним питањима и стварању добрих потенцијала за примену савремених приступа и технологија у инжењерству података и пројектовању информационих система за подршку развоја и имплементације ефективних софтверских сервиса који обезбеђују управљање информацијама у организационим системима. Намера је да се укаже на интердисциплинарни карактер теорија, методологија, процеса, архитектура и технологија у дисциплинама као што су: инжењерство података, пројектовање информационих система, велики скупови података, NoSQL системи, токови података, Интернет ствари, системи у облаку и приступи засновани на моделима у развоју ефективних софтверских сервиса. Позивамо заинтересоване ауторе да допринесу MADEISD радионици слањем својих радова.

Руководилац MADEISD радионице је Проф. Иван Луковић (ivan.lukovic@fon.bg.ac.rs), Факултет организационих наука, Београд.