Почетна / Вести насловна страна / Успешно релизован Пројекат Мала матура

Успешно релизован Пројекат Мала матура

Данас је на Факултету организационих наука одржана презентација резултата након још једне успешне реализације пројекта Завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/22. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/23. годину.

vsf_3579

Овим поводом гости Факултета били су, први потпредседник Владе, министар просвете науке и технолошког развоја, Бранко Ружић, помоћници министра, др Милан Пашић и  Милош Благојевић, саветник за образовање у Кабинету председника Владе Србије, Јована Цилић Радоњић, виши саветник у Кабинету председника Владе Србије, Светлана Јовановић, заменик директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Зоран Мишић, помоћник директора за ИТ инфраструктуру, Милорад Стојановић и начелник одељења за портал еУправа и сервисе, Биљана Марић.

vsf_3566

Пројекат Факултета организационих наука ове године је значајно унапрећен и обухвата шири контекст деловања, тако да покрива све фазе конкурса и уписа у средњу школу.

За потребе пројекта ове године креиран је портал Моја средња школа и додатно развијен Администативни портал и Софтвер за подршку тестирања кандидата.

ФОН је био одговоран и за формирање скенинг центра и обуке оператера, планирање дистрибуције и складиштење материјала, организацију пријема материјала, дизајнирање и прегледање тестова.

Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава да се електронским путем заврше све активности и радње у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2022/23. годину.

Корисницима портала омогућено је, подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита, увид у резултате завршног испита, подношење приговора на резултате завршног испита, подношење електронске листе жеља, увид у резултате расподеле, подношење електронске пријаве за упис у средњу школу.

Портал Моја средња школа намењен је родитељима, односно другим законским заступницима ученика и кандидата за упис у средњу школу.

vsf_3565

Администартивни портал омогућио је управљање свим фазама конкурса, евиденцију о релевантним резултатима које су ученици постигли током основног образовања и остале податке од значаја за спровођење завршног испита и уписа у средње школе.

Администартивни портал намењен је овлашћеним лицима МПНТР, Канцеларије за еУправу, информатичким координаторима, директорима и овлашћеним лицима основних и средњих школа као и наставницима који су учествовали у реализацији завршног испита као дежурни супервизори или предавачи.

У присуству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чланова Кабинета председнице Владе Србије и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу презентовани су резултати успешне реализације Пројекта и мапирани су потенцијали за унапређење софтвера за подршку тестирања кандидата као и даљи развој сервиса за упис ученика у средњу школу.

vsf_3561