Почетна / Вести насловна страна / Конкурс за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије

Конкурс за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука објавио је конкурсе за упис на мастер, специјалистичке и докторске академске студије у школској 2023/24 години.

Студијски програми мастер и специјaлистичких академских студија садрже обавезне предмете, изборне предмете, стручну праксу и приступни рад/предмет завршног рада, као и завршни рад  у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

Мастер студије

Пријава на конкурс траје од 12. до 28. септембра 2023. године.

Студијски програми: Електронско пословање, Инжењерски менаџмент, Информациони системи и технологије, Информационо инжењерство, ИСиТ менаџмент, Међународно пословање и менаџмент, Менаџмент људских ресурса, Организација и менаџмент консалтинг, Пословна аналитика, Софтверско инжењерство и вештачка интелигенција, Стратешки маркетинг и комуникације, Управљање пројектима и инвестицијама, Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство, Финансијско инжењерство.

Детаљније информације о условима уписа доступне су на линку.

Детаљније информације за програм International Business and Management можете погледати на: http://ibm.fon.bg.ac.rs/category/news/

Детаљније информације за програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији можете погледати на: https://master4-0.fon.bg.ac.rs/

Специјалистичке студије

Пријава на конкурс траје од 11. до 17. октобра 2023. године.

Студијски програми: Менаџмент и организација, Електронско пословање и Јава технологије, Информациони системи и технологије.

Детаљније информације о условима уписа доступне су на линку.

Докторске студије

Пријава на конкурс траје од 11. до 17. октобра 2023. године.

Студијски програми: Менаџмент и организација, Електронско пословање и Јава технологије, Информациони системи и технологије.

Детаљније информације о условима уписа доступне су на линку.

 

Службa за мастер, специјалистичке и докторске студије:

Телефон: +381 11 3950 892

E-mail: master.studije@fon.bg.ac.rs