Vesti

Seminar: Uticaju novog regulatornog okvira zaštite podataka o ličnosti na organizaciju poslovnih sistema

U sredu 13. decembra u 11 časova u IRC – u, biće održan seminar na temu stupanja na snagu novog pravno-regulatornog okvira zaštite podataka o ličnosti i njegovog uticaja na organizaciju poslovnih sistema.

Seminar vodi dr. Đorđe Krivokapić.

Seminar je namenjen nastavnicima, saradnicima i studentima FON-a kako bi se upoznali sa uticajem novih pravila na njihove oblasti.
Detaljnije

Studijska poseta Univerzitetu Matej Bel

Delegacija Fakulteta organizcaionih nauka je u okviru radnih aktivnosti Erazmus+ projekta Financial management, accounting and controlling curricula development for capacity building of public administration – FINAC, posetila Ekonomski fakultet Univerziteta Matej Bel iz Banske Bistrice, Slovačka, u periodu od 3. do 7. decembra 2017. godine.
Detaljnije

Potpisan Sporazum o saradnji između FON-a i RGZ-a

Danas je u prostorijama Fakulteta potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) i Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Potpisnici Sporazuma bili su prof. dr Milija Suknović, dekan FON-a i g. Borko Drašković, direktor RGZ-a.

Osnovni cilj saradnje tiče se unapređenja poslovanja RGZ-a i FON-a, sa posebnim fokusom na razvoj primene informatičke tehnologije u oblasti nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.