Почетна / Наука

Наука

konferencija

Научноистраживачка и иновативна делатност реализује се у оквиру лабораторија и центара Факултета организационих наука и дефинисана је Статутом Факултета и Правилником о научноистраживачком раду.

У делокругу научноистраживачке и иновативне делатности спадају следећи послови:

  1. Остваривање основних, примењених и развојних истраживања, као и других научних и стручних активности везаних за научни развој Факултета, односно потребе предузећа, установа и других правних лица у привредним делатностима, као и делатностима јавних служби и државних органа.
  2. Реализација научноистраживачких пројеката у оквиру међународне научне, културне и просветне сарадње, као и рад на научноистраживачким пројектима и задацима на основу уговора и споразума о дугорочној научној и научноистраживачкој сарадњи са предузећима, установама, државним органима и другим правним лицима у земљи.
  3. Организовање семинара, курсева, симпозијума и других научних и стручних скупова, укључујући и друге облике и садржаје научног и стручног рада, у циљу оспособљавања кадрова у предузећима, установама, државним органима, као и оспособљавање других правних лица путем перманентног образовања и иновације знања.
  4. Други послови у научноистраживачком раду, који се спроводе у складу са Законом, Статутом ФОН-а и општим актом.