Почетна / Наука / Акредитација

Акредитација

Факултет организационих наука акредитован је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација као високошколска установа. Акредитован је за научноистраживачку делатност у области техничко-технолошких наука: информациони системи и технологије, менаџмент, операциони менаџмент и управљање квалитетом први пут 2007. године и други пут 2011. године.

Р.бр. Број Датум Надлежни орган који је издао одлуку Период
1. 021-01-61/24 12.07.2007. Министарство просвете и науке Републике Србије, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација 2007-2011.
2. 021-01-17/16 30.06.2011. Министарство просвете и науке Републике Србије, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација 2011-2015.
3. 660-01-00012/21 08.03.2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација 2016-2019.
4. 660-01-00002/51 17.12.2019. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација 2020-2024.