Početna / Nauka / Akreditacija naučnoistraživačke organizacije

Akreditacija naučnoistraživačke organizacije

R.br. Broj Datum Nadležni organ koji je izdao odluku Period
1. 021-01-61/24 12.07.2007. Ministarstvo nauke, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2007-2011.
2. 021-01-17/16 30.06.2011. Ministarstvo prosvete i nauke, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2011-2015.
3. 660-01-00012/21 08.03.2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2016-2019.
4. 660-01-00002/51 17.12.2019. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2020-2024.