Početna / Nauka / Akreditacija

Akreditacija

Fakultet organizacionih nauka akreditovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija kao visokoškolska ustanova. Akreditovan je za naučnoistraživačku delatnost u oblasti tehničko-tehnoloških nauka: informacioni sistemi i tehnologije, menadžment, operacioni menadžment i upravljanje kvalitetom prvi put 2007. godine i drugi put 2011. godine.

R.br. Broj Datum Nadležni organ koji je izdao odluku Period
1. 021-01-61/24 12.07.2007. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2007-2011.
2. 021-01-17/16 30.06.2011. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2011-2015.
3. 660-01-00012/21 08.03.2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2016-2019.
4. 660-01-00002/51 17.12.2019. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija 2020-2024.