Студијски програми у поступку акредитације

Основне академске студије:

1 Информациони системи и технологије Одлука Сената УБ Курикулум
2 Менаџмент и организација Одлука Сената УБ Курикулум

Мастер академске студије:

1 Електронско пословање Одлука Сената УБ Курикулум
2 Финансијско инжењерство Одлука Сената УБ Курикулум
3 Информациони системи и технологије Одлука Сената УБ Курикулум
4 Инжењерски менаџмент Одлука Сената УБ Курикулум
5 ИСиТ менаџмент Одлука Сената УБ Курикулум
6 Менаџмент људских ресурса Одлука Сената УБ Курикулум
7 Информационо инжењерство Одлука Сената УБ Курикулум
8 Организација и менаџмент консалтинг Одлука Сената УБ Курикулум
9 Пословна аналитика Одлука Сената УБ Курикулум
10 Софтверско инжењерство и рачунарске науке Одлука Сената УБ Курикулум
11 Стратешки маркетинг и комуникације Одлука Сената УБ Курикулум
12 Управљање пројектима и инвестицијама Одлука Сената УБ Курикулум

Специјалистичке академске студије:

1 Информациони системи и технологије Одлука Сената УБ Курикулум
2 Менаџмент и организација Одлука Сената УБ Курикулум
3 Електронско пословање и Јава технологије Одлука Сената УБ Курикулум

Докторске академске студије:

1 Менаџмент и организација Одлука Сената УБ Курикулум
2 Информациони системи и технологије Одлука Сената УБ Курикулум
3 Организација и аналитика Одлука Сената УБ Курикулум
4 Софтверско инжењерство и електронско пословање Одлука Сената УБ Курикулум