Позив за конференције

 

НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ Датум Линк
1st Montenegrin International Conference on Economics & Business 25-27 мај 2023. год Више о конференцији
3nd E-business technologies conference (EBT) 15-17 јун 2023. год Више о конференцији 
International Conference on Operations Research, Business Analytics, and Data Science 22-24 јун 2023. год. Више о конференцији 
27. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Interdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije” 8-10 јун 2023. год. Више о конференцији 
12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2023) 6-10 јун 2023. год. Више о конференцији 
11th Conference on Cyber-Physical Systems and Internet-of-Things (CPS&IoT 2023) 6-10 јун 2023. год. Више о конференцији 
4th Summer School on Cyber Physical Systems and Internet of Things (CPS&IoT 2023) PSIoT’2023 6-10 јун 2023. год. Више о конференцији 
ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference – ENTRENOVA - 14-16. септембар 2023. год. Више о конференцији 
34th Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS 2023 20-22. септембар 2023. год. Више о конференцији 
17th International Symposium on Operations Research in Slovenia 20-22. септембар 2023. год. Више о конференцији 
36th Bled eConference 25-28. јун 2023. год. Више о конференцији 
Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMICS 8-10. јун 2023. год. Више о конференцији 
28th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management 18-19. мај 2023. Више о конференцији 
14th International Conference “Challenges of Europe 17-19. мај 2023. Више о конференцији