Početna / Nauka / Kontakt

Kontakt

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon Centrale: +381 11 3950 800

OJ „Naučnoistraživačka i inovaciona delatnost“

Službenik za NIR: Tihomir Novaković

Kabinet: A103
Telefon: +381 (0)11 3950 832
Faks: +381 (0)11 3950 832
El. pošta: tihomirn@fon.bg.ac.rs