Почетна / Наука / Научна и истраживачка звања

Научна и истраживачка звања

Факултет организационих наука спроводи поступкак за избор у начно звање и доставља предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја, тј. Комисији за стицање научних звања на коначну верификацију.
Важна документа: