Početna / Nauka / Naučni skupovi

Naučni skupovi

Fakultet organizacionih nauka realizuje prva dva naučna skupa samostalno, a treći u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama:

Simpozijum organizacionih nauka – SYMORG

Incijativa za organizovanje Simpozijuma organizacionih nauka SYMORG javila se 1988. godine, sa ciljem da se organizacione nauke predstave domaćoj i stranoj naučnoj javnosti kroz diskusije, razmene informacija i prikazivanjem praktičnih sadržaja kao rezultata nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada. Simpozijum ima međunarodni karakter, a realizuje se svake druge godine.

http://www.symorg.fon.bg.ac.rs/

Skup privrednika i naučnika – SPIN

Na inicijativu nastavnika i saradnika odseka za Operacioni menadžment, a po ugledu na konferencije poznatih i srodnih Univerziteta u svetu, ali imajući u vidu i tradicionalno dobru saradnju FON-a i privrednih organizacija (koja datira od samog nastanka fakulteta, 2003. godine), rodila se ideja o organizovanju Skupa privrednika i naučnika. Cilj skupa je razmena znanja i iskustava koja se odnose na razvoj i primenu upravljanja proizvodnjom i uslugama u svetu i u Srbiji. Naučni skup ima nacionalni karakter, a realizuje se svake druge godine.

http://spin.fon.bg.ac.rs/

Simpozijum o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS

Incijativa za organizovanje Simpozijuma operacionih istraživanja SYM-OP-IS javila se 1974. godine, sa ciljem da se operaciona istraživanja predstave domaćoj i stranoj naučnoj javnosti kroz diskusije, razmene informacija i prikazivanjem praktičnih sadržaja kao rezultata nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada. Simpozijum ima danas međunarodni karakter, a realizuje se svake godine, s tim što je Fakultet organizator svake šeste godine.

http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/