Почетна / Наука / Научно-истраживачки резултати

Научно-истраживачки резултати

Сходно Правилнику о поступку и начину вредновања, као и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, наставници и сарадницу су остварили значајне научноистраживачке резултате у 2013. години. Њихов преглед по врсти и квантификацији индивидуалних научноистраживачких резултата (Прилог 3) дати су у следећем прегледу.

Преглед научноистраживачких резултатa у 2013. години

Преглед научноистраживачких резултатa у 2014. години

Преглед научноистраживачких резултата у 2015. години