Početna / Nauka / Naučno-istraživački rezultati

Naučno-istraživački rezultati

Shodno Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, kao i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, nastavnici i saradnicu Fakulteta organizacionih nauka ostvaruju značajne naučnoistraživačke rezultate. Pregled po vrsti i kvantifikaciji individualnih naučnoistraživačkih rezultata dostupan je na zahtev.