Početna / Nauka / Naučno-istraživački rezultati

Naučno-istraživački rezultati

Shodno Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, kao i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, nastavnici i saradnicu su ostvarili značajne naučnoistraživačke rezultate u 2013. godini. Njihov pregled po vrsti i kvantifikaciji individualnih naučnoistraživačkih rezultata (Prilog 3) dati su u sledećem pregledu.

Pregled naučnoistraživačkih rezultata u 2013. godini

Pregled naučnoistraživačkih rezultata u 2014. godini

Pregled naučnoistraživačkih rezultata u 2015. godini