Почетна / О Факултету

РЕЧ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

prof-milan'martic

Проф. др Милан Мартић

Факултет организационих наука (ФОН) је основан 1969. године, на захтев великог броја предузећа, са циљем да се привреда ојача драгоценим савременим сазнањима из области организације, менаџмента и информационих система. Савет Универзитета у Београду је, на својој седници од 28.11.1970. године, донео одлуку да се Факултет организационих наука укључи у састав Универзитета у Београду.  Факултет организационих наука Универзитета у Београду (ФОН) свечано је отворен 4. новембра 1971. године, а 8. новембра исте године почела је настава за прву генерацију студената уписаних на прву и трећу годину.

ФОН је данас водећи факултет у области менаџмента и информационих система и технологија, и броји преко 12000 дипломираних, 3000 са мастер дипломом, преко 600 специјализаната, 600 магистара и више од 300 доктораната.

Наставни план и програм протеклих 45 година се интензивно мењао, а ФОН је растао и развијао се као саставни део нашег друштва у области информационих технологија, менаџмента, операционог менаџмента и менаџмента квалитета и стандардизације.

ФОН је успешан организатор више међународних и националних научних и стручних скупова, који су имали значајан број учесника и одјек у научној и стручној јавности.

У фебруару ове године ФОН је поред акредитације програма на српском језику, званично добио уверење о акредитацији за извођење наставе на енглеском језику. Интересовање студената за наставу на енглеском језику се повећава из године у годину. Од ове године ће студенти имати прилику да се упишу на комплетне акредитоване студије на енглеском језику. Овај корак је потврда да Факултет остварује своје стратешке циљеве и наставља са праксом отворености, интензивне комуникације са окружењем и континуираном међународном сарадњом.

Стратешки циљ Факултета је успостављање и развијање сарадње са високошколским институцијама, као и организацијама и фондацијама из иностранства. ФОН је међу првима на Универзитету препознао потребу информисања наставника, сарадника и студената о међународној и могућностима које се у тој области пружају.

ФОН има веома развијену сарадњу са водећим компанијама из Србије и тиме студенти добијају могућност да већ током студија унапреде знање и информисаност о пословним системима.

Велики број наших студената је активно укључено у рад студентских организација и бројних ваннаставних активности. Мало је рећи да смо поносни на број освојених медаља на домаћим и међународним такмичењима, како у знању, тако и у спорту. ФОН је често организатор бројних сусрета и дружења наших студената са академцима из земље и света.

ФОН ће се и у будућности трудити да одржи водећу позицију у земљи и окружењу, да спроводи и унапреди стратегију развоја Факултета, у циљу обезбеђења континуираног развоја у свим области деловања, а у складу са стратегијом развоја високог образовања у Србији.