Početna / O Fakultetu

REČ DEKANA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA

prof-milija-suknovic

Prof. dr Milija Suknović

Fakultet organizacionih nauka (FON) je osnovan 1969. godine, na zahtev velikog broja preduzeća, sa ciljem da se privreda ojača dragocenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, menadžmenta i informacionih sistema. Savet Univerziteta u Beogradu je, na svojoj sednici od 28.11.1970. godine, doneo odluku da se Fakultet organizacionih nauka uključi u sastav Univerziteta u Beogradu.  Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (FON) svečano je otvoren 4. novembra 1971. godine, a 8. novembra iste godine počela je nastava za prvu generaciju studenata upisanih na prvu i treću godinu.

FON je danas vodeći fakultet u oblasti menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija, i broji preko 12000 diplomiranih, 3000 sa master diplomom, preko 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranata.

Nastavni plan i program proteklih 45 godina se intenzivno menjao, a FON je rastao i razvijao se kao sastavni deo našeg društva u oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta, operacionog menadžmenta i menadžmenta kvaliteta i standardizacije.

FON je uspešan organizator više međunarodnih i nacionalnih naučnih i stručnih skupova, koji su imali značajan broj učesnika i odjek u naučnoj i stručnoj javnosti.

U februaru ove godine FON je pored akreditacije programa na srpskom jeziku, zvanično dobio uverenje o akreditaciji za izvođenje nastave na engleskom jeziku. Interesovanje studenata za nastavu na engleskom jeziku se povećava iz godine u godinu. Od ove godine će studenti imati priliku da se upišu na kompletne akreditovane studije na engleskom jeziku. Ovaj korak je potvrda da Fakultet ostvaruje svoje strateške ciljeve i nastavlja sa praksom otvorenosti, intenzivne komunikacije sa okruženjem i kontinuiranom međunarodnom saradnjom.

Strateški cilj Fakulteta je uspostavljanje i razvijanje saradnje sa visokoškolskim institucijama, kao i organizacijama i fondacijama iz inostranstva. FON je među prvima na Univerzitetu prepoznao potrebu informisanja nastavnika, saradnika i studenata o međunarodnoj i mogućnostima koje se u toj oblasti pružaju.

FON ima veoma razvijenu saradnju sa vodećim kompanijama iz Srbije i time studenti dobijaju mogućnost da već tokom studija unaprede znanje i informisanost o poslovnim sistemima.

Veliki broj naših studenata je aktivno uključeno u rad studentskih organizacija i brojnih vannastavnih aktivnosti. Malo je reći da smo ponosni na broj osvojenih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako u znanju, tako i u sportu. FON je često organizator brojnih susreta i druženja naših studenata sa akademcima iz zemlje i sveta.

FON će se i u budućnosti truditi da održi vodeću poziciju u zemlji i okruženju, da sprovodi i unapredi strategiju razvoja Fakulteta, u cilju obezbeđenja kontinuiranog razvoja u svim oblasti delovanja, a u skladu sa strategijom razvoja visokog obrazovanja u Srbiji.