Početna / O Fakultetu / Dokumenta / Tenderi / Javne nabavke male vrednosti

Javne nabavke male vrednosti

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka tonera za štampače dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.03.2020. godine
Usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2020. godini dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.01.2020. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.01.2020. godine
Nabavka kancelarijskog materijala Partija 1 dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.01.2020. godine
Nabavka nameštaja dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.12.2019. godine
Usluge reprezentacije povodom održavanja skupova Fakultet organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.12.2019. godine
Usluga sistematskog pregleda zaposlenih Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.11.2019. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu, partija 1 dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.09.2019. godine
Radovi na sanaciji i renoviranju fasade i krova zgrade Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2019. godine
Nabavka opreme za video nadzor sa ugradnjom dokumentacija
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.06.2019. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.04.2019. godine
Nabavka nameštaja – radne fotelje dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2019. godine
Nabavka tonera za štampače dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.01.2019. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2019. godine
Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2019. godini dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.01.2019. godine
Nabavka kancelarijskog materijala dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.01.2019. godine
Nabavka električne energije dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.01.2019. godine