Почетна / О Факултету / Документа / Тендери / Јавне набавке мале вредности / АРХИВА – ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

АРХИВА – ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2018. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Набавка намештаја документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.12.2018. године
Услугa израде Пројекта за извођење (ПЗИ) нове зграде Факултета организационих наука Универзитета у Београду документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.12.2018. године
Услуге репрезентације поводом одржавања скупова на Факултету организационих наука, партија 2 документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.12.2018. године
Набавка система за аутоматску дојаву пожара документација
Обавештење о продужењу рока
одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
одговори
одговори
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.10.2018. године
Материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Одлука о додели уговора
24.09.2018. године
Набавка услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања запослених и студената Факултета организационих наука документација
Одлука о додели уговора
Обавештње о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
17.09.2018. године
Услуга систематског прегледа запослених Факултета организационих наука документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.05.2018. године
Грађевински и грађевинско – занатски радови на уређењу баште и дворишта факултета документација
одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.04.2018. године
Набавка канцеларијског материјала, партија 1 документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2018. године
Материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018. године
Набавка електричне енергије документација
одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.02.2018. године
Набавка материјала за одржавање хигијене документација
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору (партија 1)
Обавештење о закљученом уговору (партија 2)
02.02.2018. године
Набавка тонера за штампаче документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
31.01.2018. године
Услугa физичко – техничког обезбеђења Факултета организационих наука у 2018. години документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.01.2018. године

2017. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Услуге израде Пројекта за грађевинску дозволу документација
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.12.2017. године
Набавка опреме за угоститељство документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. године
Услуге репрезентације поводом одржавања скупова на Факултету организационих наука, партија 2 документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. године
Материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.10.2017. године
Набавка мрежне опреме документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.09.2017. године
Набавка канцеларијског материјала, партија 1 документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.09.2017. године
Услуге достављања припремљених оброка поводом организације значајних догађаја документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
06.04.2017. године
Услуге физичко – техничког обезбеђења Факултета организационих наука у 2017. години документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.02.2017. године
Услуге физичко – техничког обезбеђења Факултета организационих наука у 2017. години документација
Одлука о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
20.01.2017. године
Набавка добара – материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.01.2017. године
Набавка канцеларијског материјала документација
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.01.2017. године

2016. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Услуге репрезентације за потребе Факултета организационих наука документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.12.2016. године
Услуге подршке за израду пројектног задатка за потребе аутоматизације процеса јавне набавке путем софтверске интернет апликације документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.11.2016. године
Набавка намештаја документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.11.2016. године
Набавка материјала за одржавање хигијене документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.10.2016. године
Набавка материјала за одржавање хигијене документација
одговори
одговори
одговори
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.09.2016. године
Радови на адаптацији Развојног центра и Лабораторије за квалитет Факултета организационих наука документација
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.08.2016. године
Набавка мрежне опреме за потребе Факултета документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.07.2016. године
Услуга систематског прегледа запослених
документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.06.2016. године
Набавка намештаја документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.04.2016. године
Услуге физичко – техничког обезбеђења Факултета организационих наука у 2016. години документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.04.2016. године
Набавка тонера за штампаче документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
08.02.2016. године
Материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.01.2016. године
Набавка канцеларијског материјала документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.01.2016. године

2015. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Набавка намештаја за новоизграђени део Факултета организационих наука документација
измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.12.2015. године
Услуга систематског прегледа запослених документација
одговори
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
14.12.2015. године
Набавка тонера за штампаче документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.11.2015. године
Набавка опреме за образовање документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.10.2015. године
Услуге достављања припремљених оброка поводом организације значајних догађаја документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.09.2015. године
Набавка опреме за образовање, партија 2 – Пројекциона платна, табле, електронске табле документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.09.2015. године
Набавка материјала за одржавање хигијене документација
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
23.06.2015. године
Набавка намештаја за потребе Факултета документација
Обавештење о закљученом уговору
15.06.2015. године
Јавна набавка путничког аутомобила по систему старо за ново документација
Обавештење о закљученом уговору
08.05.2015. године
Остале административне услуге, партија 3, услуге фотокопирања и коричења документација
Обавештење о закљученом уговору
05.05.2015. године
Набавка услуге агенције ради посредовања при закупу спортских сала и терена за рекреацију запослених и студената Факултета организационих наука документација
Обавештење о закљученом уговору
27.04.2015. године
Израда софтвера за пословну аналитику документација
Обавештење о закљученом уговору
16.04.2015. године
Материјал за угоститељство, пиће и напици за потребе репрезентације на Факултету документација
Обавештење о закљученом уговору
26.03.2015. године
Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на Факултету организационих наука документација
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
23.03.2015. године
Набавка електронске опреме Партија 2 – Набавка копир апарата и машине за коричење документација
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
02.03.2015. године
Услуге физичко – техничког обезбеђења на Факултету организационих наука документација
одговори
Обавештење о закљученом уговору
19.02.2015. године
Набавка материјала за одржавање хигијене документација
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
18.02.2015. године
Услуге одржавања информационог система Факултета организационих наука документација
Обавештење о закљученом уговору
09.02.2015. године
Набавка канцеларијског материјала, партија 1 документација
Обавештење о закљученом уговору
28.01.2015. године
Набавка тонера за штампаче, партија 2 документација
Обавештење о закљученом уговору
29.01.2015. године
Услуге истраживања, развоја и пратеће саветодавне услуге 6 документација
Обавештење о обустави поступка
26.12.2014. године