Početna / O Fakultetu / Dokumenta / Tenderi / Javne nabavke male vrednosti / ARHIVA – JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

ARHIVA – JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

2018. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka nameštaja dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2018. godine
Usluga izrade Projekta za izvođenje (PZI) nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.12.2018. godine
Usluge reprezentacije povodom održavanja skupova na Fakultetu organizacionih nauka, partija 2 dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.12.2018. godine
Nabavka sistema za automatsku dojavu požara dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
odgovori
odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2018. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
24.09.2018. godine
Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata za službena putovanja zaposlenih i studenata Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštnje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
17.09.2018. godine
Usluga sistematskog pregleda zaposlenih Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.05.2018. godine
Građevinski i građevinsko – zanatski radovi na uređenju bašte i dvorišta fakulteta dokumentacija
odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2018. godine
Nabavka kancelarijskog materijala, partija 1 dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2018. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.02.2018. godine
Nabavka električne energije dokumentacija
odgovori
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.02.2018. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 1)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 2)
02.02.2018. godine
Nabavka tonera za štampače dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.01.2018. godine
Usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2018. godini dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.01.2018. godine

2017. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge izrade Projekta za građevinsku dozvolu dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2017. godine
Nabavka opreme za ugostiteljstvo dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. godine
Usluge reprezentacije povodom održavanja skupova na Fakultetu organizacionih nauka, partija 2 dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.10.2017. godine
Nabavka mrežne opreme dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.09.2017. godine
Nabavka kancelarijskog materijala, partija 1 dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.09.2017. godine
Usluge dostavljanja pripremljenih obroka povodom organizacije značajnih događaja dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.04.2017. godine
Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2017. godini dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.02.2017. godine
Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2017. godini dokumentacija
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
20.01.2017. godine
Nabavka dobara – materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.01.2017. godine
Nabavka kancelarijskog materijala dokumentacija
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.01.2017. godine

2016. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge reprezentacije za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.12.2016. godine
Usluge podrške za izradu projektnog zadatka za potrebe automatizacije procesa javne nabavke putem softverske internet aplikacije dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2016. godine
Nabavka nameštaja dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.11.2016. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.10.2016. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.09.2016. godine
Radovi na adaptaciji Razvojnog centra i Laboratorije za kvalitet Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.08.2016. godine
Nabavka mrežne opreme za potrebe Fakulteta dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.07.2016. godine
Usluga sistematskog pregleda zaposlenih
dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.06.2016. godine
Nabavka nameštaja dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2016. godine
Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka u 2016. godini dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.04.2016. godine
Nabavka tonera za štampače dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.02.2016. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2016. godine
Nabavka kancelarijskog materijala dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.01.2016. godine

2015. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka nameštaja za novoizgrađeni deo Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.12.2015. godine
Usluga sistematskog pregleda zaposlenih dokumentacija
odgovori
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
14.12.2015. godine
Nabavka tonera za štampače dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.11.2015. godine
Nabavka opreme za obrazovanje dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.10.2015. godine
Usluge dostavljanja pripremljenih obroka povodom organizacije značajnih događaja dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.09.2015. godine
Nabavka opreme za obrazovanje, partija 2 – Projekciona platna, table, elektronske table dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.09.2015. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.06.2015. godine
Nabavka nameštaja za potrebe Fakulteta dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.06.2015. godine
Javna nabavka putničkog automobila po sistemu staro za novo dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2015. godine
Ostale administrativne usluge, partija 3, usluge fotokopiranja i koričenja dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.05.2015. godine
Nabavka usluge agencije radi posredovanja pri zakupu sportskih sala i terena za rekreaciju zaposlenih i studenata Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.04.2015. godine
Izrada softvera za poslovnu analitiku dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.04.2015. godine
Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe reprezentacije na Fakultetu dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.03.2015. godine
Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Fakultetu organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2015. godine
Nabavka elektronske opreme Partija 2 – Nabavka kopir aparata i mašine za koričenje dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2015. godine
Usluge fizičko – tehničkog obezbeđenja na Fakultetu organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.02.2015. godine
Nabavka materijala za održavanje higijene dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
18.02.2015. godine
Usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.02.2015. godine
Nabavka kancelarijskog materijala, partija 1 dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.01.2015. godine
Nabavka tonera za štampače, partija 2 dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.01.2015. godine
Usluge istraživanja, razvoja i prateće savetodavne usluge 6 dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
26.12.2014. godine