Јавне набавке

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Остале услуге штампе документација
одговори
одговори
одговори
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.09.2019.
Услуге штампе уџбеника за потребе Факултета организационих наука, партија 3 документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.04.2019.
Набавка услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања запослених и студената Факултета организационих наука документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
25.03.2019.
Услуге штампе за потребе Факултета организационих наука документација
одговори
измена конкурсне документације
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 4
04.03.2019.
Услуге мобилне телефоније документација
одговори
измена конкурсне документације
одговори
измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.02.2019.