Početna / O Fakultetu / Dokumenta / Tenderi / Javne nabavke

Javne nabavke

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Ostale usluge štampe dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.09.2019.
Usluge štampe udžbenika za potrebe Fakulteta organizacionih nauka, partija 3 dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.04.2019.
Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata za službena putovanja zaposlenih i studenata Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
25.03.2019.
Usluge štampe za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4
04.03.2019.
Usluge mobilne telefonije dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.02.2019.