АРХИВА – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2018. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Остале услуге штампе документација
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.07.2018.
Набавка рачунарске опреме документација
измена конкурсне документације
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.05.2018.
Услуге штампе за потребе Факултета организационих наука документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
12.03.2018. године

2017. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Набавка намештаја документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
14.11.2017. године
Набавка рачунарске опреме документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.10.2017. године
Набавка услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања запослених и студената Факултета организационих наука документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
27.04.2017. године
Набавка електричне енергије документација
одговори
измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017. године
Услуге штампе за потребе Факултета организационих наука документација
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
07.03.2017. године
Услуге мобилне телефоније документација
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.02.2017. године

2016. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Набавка рачунарске опреме документација
измена конкурсне документације
одговори
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.12.2016. године
Набавка услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања запослених ФОН-а документација
одговори
измена конкурсне документације
одговори
измена конкурсне документације
одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
одговори
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Наруџбенице издате на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
Обавештење о наруџбеници издатој на основу оквирног споразума
15.03.2016. године
Остале услуге штампања, партија 3 документација
одговори
измена конкурсне документације
измена конкурсне документације
измена конкурсне документације
одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
одговори
Одлука о додели уговора
11.03.2016. године
Услуга штампања часописа, партија 2 документација
измена конкурсне документације
измена конкурсне документације
измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.03.2016. године
Услуге штампања уџбеника документација
одговори
измена конкурсне документације
одговори
одговори
измена конкурсне документације
измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.03.2016. године

2015. година

Назив тендера Документација Рок за достављање понуде
Набавка рачунарске опреме за потребе катедри документација
одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.12.2015. године
Набавка авио карата за потребе Факултета организационих наука документација
одговори
одговори
одговори
одговори
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
01.09.2015. године
Набавка рекламног материјала са услугом штампања лога, партија 1 документација
Обавештење о закљученом уговору
17.07.2015. године
Услуге израде дизајнерских решења за потребе Факултета организационих наука у 2015. години, партија 2 документација
Обавештење о закљученом уговору
03.07.2015. године
Набавка рачунарске опреме, мрежна опрема, партија 5 документација
одговори
Обавештење о закљученом уговору
10.06.2015. године
Набавка рачунарске опреме – делови, прибор и материјал за рачунаре, партија 7 документација
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
10.06.2015. године
Набавка рачунарске опреме, лап топ рачунари, партија 2 документација
одговори
Обавештење о закљученом уговору
08.05.2015. године
Специјализоване услуге, партија 2, услуге израде дизајнерских решења за потребе Факултета организационих наука документација
одговори
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
27.04.2015. године
Радови на уградњи лифта на Факултету организационих наука документација
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
02.04.2015. године
Радови на уградњи климатизације на Факултету документација
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
измена конкурсне документације
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2015. године
Остале услуге штампања, партија 3 документација
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
25.03.2015. године
Услуге штампања часописа, партија 2 документација
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
16.03.2015. године
Набавка електричне енергије документација
Обавештење о закљученом уговору
03.03.2015. године
Услуге штампања за потребе BBICC 2015, партија 6 документација
одговори
одговори
одговори
одговори
Обавештење о закљученом уговору
25.02.2015. године
Услуге мобилне телефоније документација
одговори
Обавештење о закљученом уговору
16.01.2015. године