Početna / O Fakultetu / Dokumenta / Tenderi / Javne nabavke / ARHIVA – JAVNE NABAVKE

ARHIVA – JAVNE NABAVKE

2018. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Ostale usluge štampe dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.07.2018.
Nabavka računarske opreme dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2018.
Usluge štampe za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4
12.03.2018. godine

2017. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka nameštaja dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
14.11.2017. godine
Nabavka računarske opreme dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.10.2017. godine
Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata za službena putovanja zaposlenih i studenata Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
27.04.2017. godine
Nabavka električne energije dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.03.2017. godine
Usluge štampe za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4
07.03.2017. godine
Usluge mobilne telefonije dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.02.2017. godine

2016. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka računarske opreme dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.12.2016. godine
Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata za službena putovanja zaposlenih FON-a dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
odgovori
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Narudžbenice izdate na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o narudžbenici izdatoj na osnovu okvirnog sporazuma
15.03.2016. godine
Ostale usluge štampanja, partija 3 dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
izmena konkursne dokumentacije
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
11.03.2016. godine
Usluga štampanja časopisa, partija 2 dokumentacija
izmena konkursne dokumentacije
izmena konkursne dokumentacije
izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.03.2016. godine
Usluge štampanja udžbenika dokumentacija
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.03.2016. godine

2015. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka računarske opreme za potrebe katedri dokumentacija
odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2015. godine
Nabavka avio karata za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
01.09.2015. godine
Nabavka reklamnog materijala sa uslugom štampanja loga, partija 1 dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2015. godine
Usluge izrade dizajnerskih rešenja za potrebe Fakulteta organizacionih nauka u 2015. godini, partija 2 dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.07.2015. godine
Nabavka računarske opreme, mrežna oprema, partija 5 dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.06.2015. godine
Nabavka računarske opreme – delovi, pribor i materijal za računare, partija 7 dokumentacija
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.06.2015. godine
Nabavka računarske opreme, lap top računari, partija 2 dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.05.2015. godine
Specijalizovane usluge, partija 2, usluge izrade dizajnerskih rešenja za potrebe Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
27.04.2015. godine
Radovi na ugradnji lifta na Fakultetu organizacionih nauka dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.04.2015. godine
Radovi na ugradnji klimatizacije na Fakultetu dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
izmena konkursne dokumentacije
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.03.2015. godine
Ostale usluge štampanja, partija 3 dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.03.2015. godine
Usluge štampanja časopisa, partija 2 dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2015. godine
Nabavka električne energije dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03.03.2015. godine
Usluge štampanja za potrebe BBICC 2015, partija 6 dokumentacija
odgovori
odgovori
odgovori
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.02.2015. godine
Usluge mobilne telefonije dokumentacija
odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.01.2015. godine