Početna / O Fakultetu / Dokumenta / Tenderi / Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva / ARHIVA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA

ARHIVA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA

2018. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.02.2018. godine

2017. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.02.2017. godine

2016. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja Fakulteta organizacionih nauka dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2016. godine
Nabavka usluge održavanja informacionog sistema Fakulteta dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru(4)
22.02.2016. godine

2015. godina

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponude
Dodatni radovi na dogradnji zgrade Fakulteta dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
01.09.2015. godine