Početna / O Fakultetu / Organizacija / Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum

Dekan Fakulteta

Milija Suknovic

Dr Milija Suknović
redovni profesor

Prodekan za nastavu

Aleksandar Djokovic

Dr Aleksandar Đoković
vanredni profesor

Prodekan za međunarodnu saradnju

Sanja Marinkovic

Dr Sanja Marinković
vanredni profesor

Prodekan za organizaciju i finansije

Aleksandar Markovic

Dr Aleksandar Marković
redovni profesor

Prodekan za naučno-istraživački rad

Marko Petrovic

Dr Marko Petrović
docent

Sekretar Fakulteta

Gordana Aleksic Slavinski

Gordana Aleksić-Slavinski

Telefon: 011 3950 806
Fax: 011 2461 221

Student prodekan

El. pošta: studentprodekan@fon.bg.ac.rs

Kontakt

Dekanat

Telefon dekanata: 011 3950 823
Fax dekanata: 011 2461 221
El. pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs