Početna / O Fakultetu / Organizacija / Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum

Dekan Fakulteta

Milan Martic

dr Milan Martić
redovni profesor

Prodekan za osnovne akademske studije‌

Dusan Savic

dr Dušan Savić
vanredni profesor

Prodekan za međunarodnu saradnju

Sandra Jednak

dr Sandra Jednak
redovni profesor

Prodekan za poslediplomske studije

Dragana Makajic-Nikolic

dr Dragana Makajić-Nikolić
redovni profesor

Prodekan za naučnoistraživački rad

Veljko Jeremic

dr Veljko Jeremić
redovni profesor

Prodekan za strateški razvoj i saradnju sa kompanijama

Marko Mihic

dr Marko Mihić
redovni profesor

Prodekan za digitalni razvoj

Dusan Barac

dr Dušan Barać
redovni profesor

VD Sekretar Fakulteta

Darjan Radovanovic

Darjan Radovanović

Telefon: 011 3950 806
Fax: 011 2461 221

Student prodekan

David Kovic

David Ković

El. pošta: studentprodekan@fon.bg.ac.rs

Kontakt

Dekanat

Telefon dekanata: 011 3950 823
Fax dekanata: 011 2461 221
El. pošta: dekanat@fon.bg.ac.rs