Катедре

Катедра за економију, пословно планирање и међународни менаџмент

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Драгана Крагуљ, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Сандра Једнак, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Милош Парежанин, асистент

У саставу Катедре за економију, пословно планирање и међународни менаџмент налазе се:

 • Центар за економска и пословна истраживања
  Руководилац: др Сандра Једнак, ванредни професор

Катедра за електронско пословање

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Зорица Богдановић, ванредни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Маријана Деспотовић-Зракић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Александра Лабус, доцент

У саставу Катедре за електронско пословање и управљање системима налазе се:

Катедра за индустријско и менаџмент инжењерство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Драгослав Словић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Драгана Стојановић, доцент

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Иван Томашевић

У саставу Катедре за индустријско и менаџмент инжењерство налази се:

 • Центар за инжењеринг процеса
  Руководила: др Барбара Симеуновић, доцент
 • Лабораторија за проучавање рада
  Руководилац: др Иван Томашевић, доцент
 • Леан центар
  Руководилац: др Драгослав Словић, ванредни професор

Катедра за информационе системе

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Милица Вучковић, ванредни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Слађан Бабарогић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Ана Пајић, асистент

У саставу Катедре за информационе системе налазе се:

 • Лабораторија за информационе системе – др Бранислав Лазаревић
  Руководилац: др Синиша Нешковић, ванредни професор
 • Центар за развој информационих система
  Руководилац: др Зоран Марјановић, редовни професор

Катедра за информационе технологије

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Дејан Симић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Мирослав Миновић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Иван Миленковић, асистент

У саставу Катедре за информационе технологије налазе се:

 • Лабораторија за мултимедијалне комуникације
  Руководилац: др Мирослав Миновић, ванредни професор
  http://mmklab.fon.bg.ac.rs
 • Иновациони центар за развој и примену информационо-комуникационих технологија
  Руководилац: др Милош Миловановић, доцент
  http://www.ic.fon.bg.ac.rs

Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу

ШЕФ КАТЕДРЕ:  др Милица Костић Станковић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Велимир Штављанин, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Ема Нешковић, асистент

У саставу Катедре за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу налазе се:

 • Центар за маркетинг
  Руководилац: др Славица Цицварић Костић, ванредни професор,
 • Центар за односе с јавношћу
  Руководилац: др Тамара Властелица, доцент
 • Центар за истраживање тржишта
  Руководилац: др Марија Јовић, доцент

Катедра за математику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Оливера Михић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Душан Џамић, асистент

У саставу Катедре за математику налази се:

 • Лабораторија за математику
  Руководилац: др Небојша Николић, доцент
  http://math.fon.bg.ac.rs

Катедра за менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Дејан Петровић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Марко Михић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Зорица Митровић, асистент

У саставу Катедре за менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине налазе се:

 • Центар за управљање инвестицијама
  Руководилац: др Дејан Петровић, редовни професор
 • Центар за управљање пројектима
  Руководилац: др Владимир Обрадовић, доцент

Катедра за менаџмент људских ресурса

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Добривоје Михаиловић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Слободан Миладиновић, редовни професор

У саставу Катедре за менаџмент људских ресурса налази се:

 • Центар за менаџмент људских ресурса
  Руководилац: др Слободан Миладиновић, редовни професор

Катедра за менаџмент технологије, иновација и развоја

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Маја Леви-Јакшић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Наташа Петровић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Марко Ћировић

У саставу Катедре за менаџмент технологије, иновација и развоја налазе се:

 • Центар за технолошки менаџмент
  Руководилац: др Јасна Петковић, доцент
 • Центар за еколошки менаџмент и одрживи развој
  Руководилац: др Наташа Петровић, редовни професор

Катедра за операциона истраживања и статистику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Милан Мартић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Милица Булајић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Вељко Јеремић, доцент

У саставу Катедре за операциона истраживања и статистику налазе се:

 • Лабораторија за операциона истраживања – Др Јован Петрић
  Руководилац: др Марија Кузмановић, ванредни професор
  http://www.laboi.fon.bg.ac.rs
 • Лабораторија за статистику
  Руководилац: др Зоран Радојичић, ванредни професор
  http://statlab.fon.bg.ac.rs
 • Центар за анализе ефикасности
  Руководилац: др Гордана Савић, доцент

Катедра за организацију пословних система

ШЕФ КАТЕДРЕ: проф. др Ондреј Јашко, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: проф. др Борис Делибашић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Иван Тодоровић, асистент

У саставу Катедре за организацију пословних система налазе се:

 • Центар за организацију пословних система
  Руководилац: др Младен Чуданов, ванредни професор
 • Центар за јавну управу
  Руководилац: др Ондреј Јашко, редовни професор
 • Центар за пословно одлучивање
  Руководилац: др Борис Делибашић, ванредни професор
 • Центар за cyber форензику
  Руководилац: др Мирјана Дракулић, редовни професор

Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Оливер Илић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Биљана Цветић, доцент

У саставу Катедре за рачунарски интегрисану производњу и логистику налази се:

 • Лабораторија за рачунарски интегрисану производњу
  Руководилац: др Драган Васиљевић, редовни професор

Катедра за софтверско инжењерство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Владан Девеџић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Саша Лазаревић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Душан Савић, асистент

У саставу Катедре за софтверско инжењерство налазе се:

 • Лабораторија за софтверско инжењерство
  Руководилац: др Илија Антовић, доцент
 • Лабораторија за вештачку интелигенцију
  Руководилац: др Бојан Томић, доцент
  http://ai.fon.bg.ac.rs
 • Центар за развој софтвера отвореног кода
  Руководилац: др Зоран Шеварац, доцент
  http://opensource.fon.bg.ac.rs

Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Јован Филиповић, редовни професор

ЗАМЕНИК ШЕФА КАТЕДРЕ: др Ивана Мијатовић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Јелена Русо, сарадник у настави

У саставу Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију налазе се:

 • Лабораторија за контролу квалитета
  Руководилац: др Ивана Мијатовић, ванредни професор
 • Центар за менаџмент квалитета и стандардизацију
  Руководилац: др Ивана Мијатовић, доцент
 • Метролошка лабораторија
  Руководилац: др Недељко Живковић, ванредни професор

Катедра за управљање производњом и пружањем услугама

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Даница Лечић Цветковић, ванредни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: др Лена Ђорђевић, асистент

У саставу Катедре за управљање производњом и услугама налазе се:

 • Центар за управљање производњом и пружањем услуга
  Руководилац: др Даница Лечић Цветковић, редовни професор
 • Центар за мала и средња предузећа и предузетништво
  Руководилац: др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, редовни професор

Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Нела Милошевић, асистент

У саставу Катедре за финансијски менаџмент и рачуноводство налази се:

 • Центар за развој финансијског тржишта
  Руководилац: др Весна Богојевић-Арсић, редовни професор

Катедра за управљање системима

ШЕФ КАТЕДРЕ: др Братислав Петровић, редовни професор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ: Александар Ракићевић, асистент

У саставу Катедре за управљање системима налази се:

 • Лабораторија за системе
  Руководилац: др Братислав Петровић, редовни професор
  http://labsys.fon.bg.ac.rs/