Katedre

Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment

ŠEF KATEDRE: dr Dragana Kragulj, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Bojan Ilić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: MSc Miloš Parežanin

U sastavu Katedre za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment nalaze se:

 • Centar za ekonomska i poslovna istraživanja
  Rukovodilac: dr Sandra Jednak, redovni profesor

Katedra za elektronsko poslovanje

ŠEF KATEDRE: dr Marijana Despotović-Zrakić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Zorica Bogdanović, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Aleksandra Labus, redovni profesor

U sastavu Katedre za elektronsko poslovanje nalaze se:

Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo

ŠEF KATEDRE: dr Dragoslav Slović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Barbara Simeunović, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Ivona Jovanović

 

U sastavu Katedre za industrijsko i menadžment inženjerstvo nalazi se:

 • Centar za inženjering procesa
  Rukovodilac: dr Barbara Simeunović, vanredni profesor
 • Laboratorija za proučavanje rada
  Rukovodilac: dr Dragana Stojanović, docent
 • Lin centar
  Rukovodilac: dr Dragoslav Slović, redovni profesor

Katedra za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu

ŠEF KATEDRE: dr Vladimir Obradović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Marija Todorović, vanredni profesor

U sastavu Katedre za interdisciplinarna istraživanja u menadžment nalazi se:

 •  Centar za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu
  Rukovodilac: prof. dr Marija Todorović

Katedra za informacione sisteme

ŠEF KATEDRE: dr Slađan Babarogić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Nenad Aničić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Olga Jejić, asistent

U sastavu Katedre za informacione sisteme nalaze se:

 • Laboratorija za informacione sisteme – dr Branislav Lazarević
  Rukovodilac: dr Slađan Babarogić, redovni profesor
 • Centar za razvoj informacionih sistema
  Rukovodilac: dr Nenad Aničić, redovni profesor

Katedra za informacione tehnologije

ŠEF KATEDRE: dr Dejan Simić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Miroslav Minović, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Bojan Marčeta, asistent

U sastavu Katedre za informacione tehnologije nalaze se:

 • Inovacioni centar za razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija
  Rukovodilac: dr Miloš Milovanović, redovni profesor
  http://www.ic.fon.bg.ac.rs
 • Laboratorija za digitalnu forenziku
  Rukovodilac: dr Bojan Jovanović, docent

Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću

ŠEF KATEDRE:  dr Milica Kostić Stanković, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Velimir Štavljanin, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Dejana Nikolić, asistent

 

U sastavu Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću nalaze se:

 • Centar za marketing
  Rukovodilac: dr Slavica Cicvarić Kostić, vanredni profesor,
 • Centar za odnose s javnošću
  Rukovodilac: dr Milica Kostić Stanković redovni profesor
 • Centar za istraživanje tržišta
  Rukovodilac: dr Marija Jović, vanredni profesor,
 • Centar za marketing usluga
  Rukovodilac: dr Radmila Janičić, redovni profesor,

Katedra za matematiku

ŠEF KATEDRE: dr Nebojša Nikolić, vanredni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Milica Stojanović, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: 

U sastavu Katedre za matematiku nalazi se:

Katedra za menadžment i upravljanje projektima

ŠEF KATEDRE: dr Dejan Petrović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Dragan Bjelica, docent

SEKRETAR KATEDRE:  Anđelija Đorđević

U sastavu Katedre za menadžment i upravljanje projektima nalaze se:

 • Centar za upravljanje investicijama
  Rukovodilac: dr Dejan Petrović, redovni profesor
 • Centar za upravljanje projektima-prof. dr Petar Jovanović
  Rukovodilac: dr Dragan Bjelica, vanredni profesor

Katedra za menadžment ljudskih resursa

ŠEF KATEDRE: dr Slobodan Miladinović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Ivana Kovačević, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Ivana Kužet, asistent

SAJT KATEDRE: http://hr.fon.bg.ac.rs/

U sastavu Katedre za menadžment ljudskih resursa nalazi se:

Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i održivog razvoja

ŠEF KATEDRE: dr Biljana Stošić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Nataša Petrović, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Marko Ćirović, docent

U sastavu Katedre za menadžment tehnologije, inovacija i održivog  razvoja nalaze se:

 • Centar za tehnološki menadžment
  Rukovodilac: dr Jasna Petković, vanredni profesor
 • Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj
  Rukovodilac: dr Nataša Petrović, redovni profesor
 • Centar za za upravljanje inovacijama
  Rukovodilac: dr dr Biljana Stošić, redovni profesor

Katedra za operaciona istraživanja i statistiku

ŠEF KATEDRE: dr Zoran Radojičić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Gordana Savić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Milena Popović, docent

U sastavu Katedre za operaciona istraživanja i statistiku nalaze se:

 • Centar za analize efikasnosti
  Rukovodilac: dr Milan Martić, redovni profesor

Katedra za organizaciju poslovnih sistema

ŠEF KATEDRE: dr Ondrej Jaško, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Boris Delibašić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Ivan Todorović, asistent

U sastavu Katedre za organizaciju poslovnih sistema nalaze se:

 • Centar za organizaciju poslovnih sistema
  Rukovodilac: dr Mladen Čudanov, redovni profesor
 • Centar za javnu upravu
  Rukovodilac: dr Ondrej Jaško, redovni profesor
 • Centar za poslovno odlučivanje
  Rukovodilac: dr Boris Delibašić, redovni profesor
 • Centar za cyber forenziku
  Rukovodilac: dr Miloš Jovanović,vanredni profesor

Katedra za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku

ŠEF KATEDRE: dr Dragan Vasiljević, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE:

SEKRETAR KATEDRE: dr Biljana Cvetić, docent

U sastavu Katedre za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku nalazi se:

 • Laboratorija za računarski integrisanu proizvodnju
  Rukovodilac: dr Miloš Danilović, vanredni profesor

Katedra za softversko inženjerstvo

ŠEF KATEDRE: dr Vladan Devedžić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Saša Lazarević, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Miloš Milić, docent

U sastavu Katedre za softversko inženjerstvo nalaze se:

 • Laboratorija za softversko inženjerstvo
  Rukovodilac: dr Dušan Savić, vanredni profesor
 • Laboratorija za veštačku inteligenciju
  Rukovodilac: dr Zoran Ševarac, redovni profesor
  http://ai.fon.bg.ac.rs

Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju

ŠEF KATEDRE: dr Jovan Filipović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Ivana Mijatović, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Jelena Ruso, asistent sa doktoratom

U sastavu Katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju nalaze se:

 • Laboratorija za kontrolu kvaliteta
  Rukovodilac: dr Ivana Mijatović, vanredni profesor
 • Centar za menadžment kvaliteta i standardizaciju
  Rukovodilac: dr Jovan Filipović, redovni profesor
 • Metrološka laboratorija
  Rukovodilac: dr Nedeljko Živković, redovni profesor

Katedra za upravljanje proizvodnjom i pružanjem uslugama

ŠEF KATEDRE: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Lena Đorđević Milutinović, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Teodora Rajković, asistent

U sastavu Katedre za upravljanje proizvodnjom i uslugama nalaze se:

 • Centar za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga
  Rukovodilac: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor
 • Centar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
  Rukovodilac: dr Zoran Rakićević, docent

Katedra za finansijski menadžment i računovodstvo

ŠEF KATEDRE: dr Slađana Benković, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Miloš Milosavljević, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Željko Spasenić, asistent

U sastavu Katedre za finansijski menadžment i računovodstvo nalazi se:

 • Centar za razvoj finansijskog tržišta
  Rukovodilac: dr Milica Latinović, docent
 • Centar za finansijski menadžment i finansijski konsalting
  Rukovodilac: dr Slađana Benković, redovni profesor

Katedra za upravljanje sistemima

ŠEF KATEDRE: dr Ivana Dragović, vanredni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Ana Poledica, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Pavle Milošević, docent

U sastavu Katedre za upravljanje sistemima nalazi se: