Katedre

Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment

ŠEF KATEDRE: dr Bojan Ilić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Sandra Jednak, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Nemanja Backović, asistent

U sastavu Katedre za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment nalaze se:

 • Centar za ekonomska i poslovna istraživanja
  Rukovodilac: dr Bojan Ilić, redovni profesor

Katedra za elektronsko poslovanje

ŠEF KATEDRE: dr Zorica Bogdanović, vanredni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Marijana Despotović-Zrakić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Aleksandra Labus, vanredni profesor

U sastavu Katedre za elektronsko poslovanje nalaze se:

Katedra za industrijsko i menadžment inženjerstvo

ŠEF KATEDRE: dr Dragoslav Slović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Ivan Tomašević, docent

SEKRETAR KATEDRE: dr Dragana Stojanović, docent

 

U sastavu Katedre za industrijsko i menadžment inženjerstvo nalazi se:

 • Centar za inženjering procesa
  Rukovodila: dr Barbara Simeunović, docent
 • Laboratorija za proučavanje rada
  Rukovodilac: dr Dragana Stojanović, docent
 • Lin centar
  Rukovodilac: dr Dragoslav Slović, redovni profesor

Katedra za informacione sisteme

ŠEF KATEDRE: dr Zoran Marjanović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Nenad Aničić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Jelena Ljubenović, saradnik u nastavi

U sastavu Katedre za informacione sisteme nalaze se:

 • Laboratorija za informacione sisteme – dr Branislav Lazarević
  Rukovodilac: dr Siniša Nešković, vanredni profesor
 • Centar za razvoj informacionih sistema
  Rukovodilac: dr Zoran Marjanović, redovni profesor

Katedra za informacione tehnologije

ŠEF KATEDRE: dr Dejan Simić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Miroslav Minović, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Ivan Milenković, asistent

U sastavu Katedre za informacione tehnologije nalaze se:

 • Inovacioni centar za razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija
  Rukovodilac: dr Miloš Milovanović, vanredni profesor
  http://www.ic.fon.bg.ac.rs
 • Laboratorija za digitalnu forenziku
  Rukovodilac: dr Bojan Jovanović, docent

Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću

ŠEF KATEDRE:  dr Milica Kostić Stanković, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Velimir Štavljanin, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Marija Jović, docent

 

U sastavu Katedre za marketing menadžment i odnose s javnošću nalaze se:

 • Centar za marketing
  Rukovodilac: dr Slavica Cicvarić Kostić, vanredni profesor,
 • Centar za odnose s javnošću
  Rukovodilac: dr Milica Kostić Stanković profesor
 • Centar za istraživanje tržišta
  Rukovodilac: dr Marija Jović, vanredni profesor,

Katedra za matematiku

ŠEF KATEDRE: dr Milica Stojanović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Rade Lazović, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Vukašin Brković

U sastavu Katedre za matematiku nalazi se:

Katedra za menadžment i specijalizovane menadžment discipline

ŠEF KATEDRE: dr Marko Mihić, vanredni profesor

 

U sastavu Katedre za menadžment i specijalizovane menadžment discipline nalaze se:

 • Centar za upravljanje investicijama
  Rukovodilac: dr Dejan Petrović, redovni profesor
 • Centar za upravljanje projektima
  Rukovodilac: dr Dragan Bjelica, docent

Katedra za menadžment ljudskih resursa

ŠEF KATEDRE: dr Slobodan Miladinović, redovni profesor

 

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Vesna Cakeljić, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Nikola Petrović, saradnik u nastavi

U sastavu Katedre za menadžment ljudskih resursa nalazi se:

 • Centar za menadžment ljudskih resursa
  Rukovodilac: dr Ivana Kovačević, docent

Katedra za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja

ŠEF KATEDRE: dr Nataša Petrović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Biljana Stošić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Milica Jovanović, asistent

U sastavu Katedre za menadžment tehnologije, inovacija i razvoja nalaze se:

 • Centar za tehnološki menadžment
  Rukovodilac: dr Jasna Petković, docent
 • Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj
  Rukovodilac: dr Nataša Petrović, redovni profesor

Katedra za operaciona istraživanja i statistiku

ŠEF KATEDRE: dr Milan Martić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Milica Bulajić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Marina Dobrota, docent

U sastavu Katedre za operaciona istraživanja i statistiku nalaze se:

 • Laboratorija za operaciona istraživanja – Dr Jovan Petrić
  Rukovodilac: dr Marija Kuzmanović, vanredni profesor
  http://www.laboi.fon.bg.ac.rs
 • Centar za analize efikasnosti
  Rukovodilac: dr Gordana Savić, vanredni profesor

Katedra za organizaciju poslovnih sistema

ŠEF KATEDRE: prof. dr Ondrej Jaško, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: prof. dr Boris Delibašić, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Ivan Todorović, asistent

U sastavu Katedre za organizaciju poslovnih sistema nalaze se:

 • Centar za organizaciju poslovnih sistema
  Rukovodilac: dr Mladen Čudanov, vanredni profesor
 • Centar za javnu upravu
  Rukovodilac: dr Ondrej Jaško, redovni profesor
 • Centar za poslovno odlučivanje
  Rukovodilac: dr Boris Delibašić, redovni profesor
 • Centar za cyber forenziku
  Rukovodilac: dr Miloš Jovanović, docent

Katedra za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku

ŠEF KATEDRE: dr Oliver Ilić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Dragan Vasiljević, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Biljana Cvetić, docent

U sastavu Katedre za računarski integrisanu proizvodnju i logistiku nalazi se:

 • Laboratorija za računarski integrisanu proizvodnju
  Rukovodilac: dr Miloš Danilović, docent

Katedra za softversko inženjerstvo

ŠEF KATEDRE: dr Vladan Devedžić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Saša Lazarević, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: dr Miloš Milić, docent

U sastavu Katedre za softversko inženjerstvo nalaze se:

 • Laboratorija za softversko inženjerstvo
  Rukovodilac: dr Saša Lazarević, vanredni profesor
 • Laboratorija za veštačku inteligenciju
  Rukovodilac: dr Bojan Tomić, vanredni profesor
  http://ai.fon.bg.ac.rs

Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju

ŠEF KATEDRE: dr Jovan Filipović, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Nedeljko Živković, vanredni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Jelena Ruso, saradnik u nastavi

U sastavu Katedre za menadžment kvaliteta i standardizaciju nalaze se:

 • Laboratorija za kontrolu kvaliteta
  Rukovodilac: dr Ivana Mijatović, vanredni profesor
 • Centar za menadžment kvaliteta i standardizaciju
  Rukovodilac: dr Jovan Filipović, redovni profesor
 • Metrološka laboratorija
  Rukovodilac: dr Nedeljko Živković, vanredni profesor

Katedra za upravljanje proizvodnjom i pružanjem uslugama

ŠEF KATEDRE: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Lena Đorđević, docent

SEKRETAR KATEDRE: Teodora Rajković, saradnik u nastavi

U sastavu Katedre za upravljanje proizvodnjom i uslugama nalaze se:

 • Centar za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga
  Rukovodilac: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor
 • Centar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
  Rukovodilac: dr Zoran Rakićević, docent

Katedra za finansijski menadžment i računovodstvo

ŠEF KATEDRE: dr Vesna Bogojević Arsić, redovni profesor

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Slađana Benković, redovni profesor

SEKRETAR KATEDRE: Nemanja Milanović, asistent

U sastavu Katedre za finansijski menadžment i računovodstvo nalazi se:

 • Centar za razvoj finansijskog tržišta
  Rukovodilac: dr Milica Latinović, docent

Katedra za upravljanje sistemima

ŠEF KATEDRE: dr Ana Poledica, docent

ZAMENIK ŠEFA KATEDRE: dr Ivana Dragović, docent

SEKRETAR KATEDRE: dr Pavle Milošević, asistent

U sastavu Katedre za upravljanje sistemima nalazi se: