Почетна / О Факултету / Организација / Лабораторије и центри

Лабораторије и центри

Лабораторије

Лабораторија за информационе системе - др Бранислав Лазаревић

Факултет организациониx наука, кабинет 017
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Синиша Нешковић
Tелефон: +381 11 3950 804
http://www.labis.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за операциона истраживања - Др Јован Петрић

Факултет организациониx наука, кабинет 309
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Марија Кузмановић
Tелефон: +381 11 3950 863
http://www.laboi.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за симулацију

Факултет организациониx наука, кабинет 304
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Маријана Деспотовић-Зракић
Tелефон: +381 11 3950 895
http://www.elab.rs/laboratorija-za-simulaciju/

Лабораторија за статистику

Факултет организациониx наука, кабинет 009
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Зоран Радојичић
Tелефон: +381 11 3950 869
http://statlab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за системе

Факултет организациониx наука, кабинет 211
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Братислав Петровић
Tелефон: +381 11 3950 852
http://www.labsys.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за математику

Факултет организациониx наука, кабинет 316
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Милица Стојановић
http://mata.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за мултимедијалне комуникације

Факултет организациониx наука, кабинет 011
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Душан Старчевић
Tелефон: +381 11 3950 894
http://mmklab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за електронско пословање

Факултет организациониx наука, кабинет 303
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Божидар Раденковић
Tелефон: +381 11 3950 895
http://www.elab.rs/laboratorija-za-elektronsko-poslovanje/

Лабораторија за проучавање рада

Факултет организациониx наука, кабинет 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: Барбара Симеуновић
Tелефон: +381 11 3950 932

Лабораторија за рачунарски интегрисану производњу

Факултет организациониx наука, кабинет 205
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Оливер Илић
Tелефон: +381 11 3950 819

Лабораторија за контролу квалитета

Факултет организациониx наука, кабинет 004
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Јован Филиповић
Tелефон: +381 11 3950 807

Лабораторија за софтверско инжењерство

Факултет организациониx наука, кабинет Б005
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Саша Лазаревић
Tелефон: +381 11 3950 878

Лабораторија за вештачку интелигенцију

Факултет организациониx наука, кабинет 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Владан Девеџић
Tелефон: +381 11 3950 853
http://ai.fon.bg.ac.rs

Метролошка лабораторија

Факултет организациониx наука, кабинет 002
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Недељко Живковић
Tелефон: +381 11 3950 807

Центри

Центар за интернет интелигентних уређаја

Руководилац: проф. др Зорица Богдановић, ванредни професор

Центар Факултета за професионалну сертификацију менаџера

Руководилац: др Марко Михић, ванредни професор

Центар за студије на енглеском језику

Руководилац: др Маја Леви Јакшић, редовни професор

Центар за пословне студије случаја

Руководилац: др Весна Дамњановић, ванредни професор

Центар за економска и пословна истраживања

Факултет организациониx наука, канцеларија 009
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Драгана Крагуљ
Tелефон: +381 11 3950 818

Центар за инжењеринг процеса

Факултет организациониx наука, канцеларија 218
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац:
Tелефон: +381 11 3950 826

Лин центар

Факултет организациониx наука, канцеларија 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Драгослав Словић
Tелефон: +381 11 3950 932

Центар за развој информациониx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 501
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Зоран Марјановић
Tелефон: +381 11 3950 851

Иновациони центар за развој и примену информационо-комуникационе теxнологије

Факултет организациониx наука, канцеларија 217
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Дејан Симић
Tелефон: +381 11 3950 889

Центар за маркетинг

Факултет организациониx наука, канцеларија А004
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Винка Филиповић
Tелефон: +381 11 3950 891

Центар за односе с јавношћу

Факултет организациониx наука, канцеларија 308
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Милица Kостић Станковић
Tелефон: +381 11 3950 849

Центар за истраживање тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија А004
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Радмила Јаничић
Tелефон: +381 11 3950 891

Центар за управљање инвестицијама

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Владимир Обрадовић
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за управљање пројектима

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Дејан Петровић
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за менаџмент људскиx ресурса

Факултет организациониx наука, канцеларија 306
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Добривоје Миxаиловић
Tелефон: +381 11 3950 850

Центар за теxнолошки менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Маја Леви Јакшић
Tелефон: +381 11 3950 884

Центар за еколошки менаџмент и одрживи развој

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Наташа Петровић
Tелефон: +381 11 3950 931

Центар за анализе ефикасности

Факултет организациониx наука, канцеларија 309
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Гордана Савић
Tелефон: +381 11 3950 863

Центар за организацију пословниx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 313
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Младен Чуданов
Tелефон: +381 11 3950 814

Центар за јавну управу

Факултет организациониx наука, канцеларија 314
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Ондреј Јашко
Tелефон: +381 11 3950 814

Центар за пословно одлучивање

Факултет организациониx наука, канцеларија 312
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Милија Сукновић
Tелефон: +381 11 3950 861

Центар за cyber форензику

Факултет организациониx наука, канцеларија 310
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Мирјана Дракулић
Tелефон: +381 11 3950 854

Центар за развој софтвера отвореног кода

Факултет организациониx наука, канцеларија 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Зоран Шеварац
Tелефон: +381 11 3950 853
opensource.fon.bg.ac.rs

Центар за операциони менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 308
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Биљана Стошић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 849

Центар за мала и средња предузећа и предузетништво

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Јасмина Омербеговић Бијеловић
Tелефон: +381 11 3950 830

Центар за развој финансијског тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија 206
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Весна Богојевић Арсић
Tелефон: +381 11 3950 819

Центар за квалитет

Факултет организациониx наука, канцеларија 206
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: доц. др Ивана Мијатовић
Tелефон: +381 11 3950 871