Почетна / О Факултету / Организација / Лабораторије и центри

Лабораторије и центри

Лабораторије

Лабораторија за информационе системе - др Бранислав Лазаревић

Факултет организациониx наука, кабинет 017
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Синиша Нешковић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 804
http://www.labis.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за операциона истраживања - Др Јован Петрић

Факултет организациониx наука, кабинет C203
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Марија Кузмановић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 863
http://www.laboi.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за симулацију

Факултет организациониx наука, кабинет 304
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Маријана Деспотовић-Зракић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-simulaciju/

Лабораторија за статистику

Факултет организациониx наука, кабинет 319
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Радојичић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 822
http://statlab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за системе

Факултет организациониx наука, кабинет 211
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ивана Драговић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 852
http://www.labsys.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за математику

Факултет организациониx наука, кабинет 316
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Небојша Николић, доцент
http://mata.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за мултимедијалне комуникације

Факултет организациониx наука, кабинет 011
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Мирослав Миновић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 894
http://mmklab.fon.bg.ac.rs

Лабораторија за електронско пословање

Факултет организациониx наука, кабинет 303
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Божидар Раденковић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-elektronsko-poslovanje/

Лабораторија за проучавање рада

Факултет организациониx наука, кабинет 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драгана Стојановић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 932

Лабораторија за рачунарски интегрисану производњу

Факултет организациониx наука, кабинет 218
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Даниловић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 826

Лабораторија за контролу квалитета

Факултет организациониx наука, кабинет 315
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Јован Филиповић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 871

Лабораторија за софтверско инжењерство

Факултет организациониx наука, кабинет Б006
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Саша Лазаревић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 877

Лабораторија за вештачку интелигенцију

Факултет организациониx наука, кабинет 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Бојан Томић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 853
http://ai.fon.bg.ac.rs

Метролошка лабораторија

Факултет организациониx наука, кабинет 318
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Недељко Живковић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 2491 017.

Лабораторија за дигиталну форензику

Руководилац: др Бојан Јовановић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 894.

Центри

Центар за интернет интелигентних уређаја

Руководилац: проф. др Зорица Богдановић, ванредни професор
https://elab.fon.bg.ac.rs/centar-za-internet-inteligentnih-uredaja/

Центар Факултета за професионалну сертификацију менаџера

Руководилац: др Марко Михић, редовни професор

Центар за студије на енглеском језику

Руководилац: др Маја Леви Јакшић, редовни професор

Центар за пословне студије случаја

Руководилац: др Весна Дамњановић, редовни професор

Центар за управљање производњом и пружањем услуга

Руководилац: др Лена Ђорђевић, доцент

Центар за маркетинг услуга

Руководилац: др Радмила Јаничић, редовни професор

Центар за економска и пословна истраживања

Факултет организациониx наука, канцеларија 308
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Бојан Илић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 849

Центар за инжењеринг процеса

Факултет организациониx наука, канцеларија 311ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Барбара Симеуновић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 932

Лин центар

Факултет организациониx наука, канцеларија 212
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драгослав Словић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 817

Центар за развој информациониx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 503
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Марјановић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 851

Иновациони центар за развој и примену информационо-комуникационе теxнологије

Факултет организациониx наука, канцеларија 217
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Миловановић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 894

Центар за маркетинг

Факултет организациониx наука, канцеларија 311б
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Славица Цицварић Костић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 935

Центар за односе с јавношћу

Факултет организациониx наука, канцеларија 301ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милица Костић Станковић професор
Tелефон: +381 11 3950 831

Центар за истраживање тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија 202а
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Марија Јовић, доцент

Центар за управљање инвестицијама

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Дејан Петровић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за управљање пројектима

Факултет организациониx наука, канцеларија 214
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драган Бјелица, доцент
Tелефон: +381 11 3950 862

Центар за менаџмент људскиx ресурса

Факултет организациониx наука, канцеларија 215
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ивана Ковачевић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 829

Центар за теxнолошки менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 301ц
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Јасна Петковић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 884

Центар за еколошки менаџмент и одрживи развој

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Наташа Петровић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 931

Центар за анализе ефикасности

Факултет организациониx наука, канцеларија Ц203
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Гордана Савић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 863

Центар за организацију пословниx система

Факултет организациониx наука, канцеларија 313
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Младен Чуданов, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 814

Центар за јавну управу

Факултет организациониx наука, канцеларија 212
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Ондреј Јашко, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 817

Центар за пословно одлучивање

Факултет организациониx наука, канцеларија 312
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Борис Делибашић, ванредни професор
Tелефон: +381 11 3950 861

Центар за cyber форензику

Факултет организациониx наука, канцеларија 310
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милош Јовановић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 854

Центар за развој софтвера отвореног кода

Факултет организациониx наука, канцеларија 305
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Шеварац, доцент
Tелефон: +381 11 3950 853
opensource.fon.bg.ac.rs

Центар за операциони менаџмент

Факултет организациониx наука, канцеларија 218
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Драган Васиљевић, редовни професор
Tелефон: +381 11 3950 826

Центар за мала и средња предузећа и предузетништво

Факултет организациониx наука, канцеларија 208
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Зоран Ракићевић, доцент
Мејл: zoran.rakicevic@fon.bg.ac.rs

Центар за развој финансијског тржишта

Факултет организациониx наука, канцеларија 206
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: др Милица Латиновић, доцент
Tелефон: +381 11 3950 819

Центар за квалитет

Факултет организациониx наука, канцеларија 301
Јове Илића 154, 11000 Београд
Руководилац: проф. др Јован Филиповић
Tелефон: +381 11 3950 880