Početna / O Fakultetu / Organizacija / Laboratorije i centri

Laboratorije i centri

Laboratorije

Laboratorija za informacione sisteme - dr Branislav Lazarević

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 017
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Slađan Babarogić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 804
http://www.labis.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za operaciona istraživanja - Dr Jovan Petrić

Fakultet organizacionix nauka, kabinet C203
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Gordana Savić, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 863
http://www.laboi.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za simulaciju

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 304
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Marijana Despotović-Zrakić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-simulaciju/

Laboratorija za statistiku

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 319
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Zoran Radojičić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 822
http://statlab.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za sisteme

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 211
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Pavle Milošević, docent
Telefon: +381 11 3950 852
http://www.labsys.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za matematiku

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 316
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Olivera MIhić, redovni profesor
http://mata.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za multimedijalne komunikacije

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 011
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Miroslav Minović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 894
http://mmklab.fon.bg.ac.rs

Laboratorija za elektronsko poslovanje

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 303
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Božidar Radenković, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 864; +381 11 3950 841
http://www.elab.rs/laboratorija-za-elektronsko-poslovanje/

Laboratorija za proučavanje rada

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 311c
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Dragana Stojanović, docent
Telefon: +381 11 3950 932

Laboratorija za računarski integrisanu proizvodnju

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 218
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Miloš Danilović, docent
Telefon: +381 11 3950 826

Laboratorija za kontrolu kvaliteta

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 315
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Ivana Mijatović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 871

Laboratorija za softversko inženjerstvo

Fakultet organizacionix nauka, kabinet B006
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Dušan Savić, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 877

Laboratorija za veštačku inteligenciju

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 305
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Zoran Ševarac, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 853
http://ai.fon.bg.ac.rs

Metrološka laboratorija

Fakultet organizacionix nauka, kabinet 318
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Nedeljko Živković, redovni profesor
Telefon: +381 11 2491 017.

Laboratorija za digitalnu forenziku

Rukovodilac: dr Bojan Jovanović, docent
Telefon: +381 11 3950 894.

Centri

Centar za internet inteligentnih uređaja

Rukovodilac: prof. dr Zorica Bogdanović, redovni profesor
https://elab.fon.bg.ac.rs/centar-za-internet-inteligentnih-uredaja/

Centar Fakulteta za profesionalnu sertifikaciju menadžera

Rukovodilac: dr Marko Mihić, redovni profesor

Centar za studije na engleskom jeziku

Rukovodilac: dr Jovan Filipović, redovni profesor

Centar za poslovne studije slučaja

Rukovodilac: dr Vesna Damnjanović, redovni profesor

Centar za upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga

Rukovodilac: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor

Centar za marketing usluga

Rukovodilac: dr Radmila Janičić, redovni profesor

Centar za ekonomska i poslovna istraživanja

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 308
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Sandra Jednak, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 849

Centar za inženjering procesa

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 311c
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Barbara Simeunović, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 932

Lin centar

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 212
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Dragoslav Slović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 817

Centar za razvoj informacionix sistema

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 503
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Nenad Aničić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 851

Inovacioni centar za razvoj i primenu informaciono-komunikacione texnologije

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 217
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Miloš Milovanović, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 894

Centar za marketing

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 311b
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Slavica Cicvarić Kostić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 935

Centar za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 204
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Marija Todorović, vanredni profesor

Centar za odnose s javnošću

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 301c
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Milica Kostić Stanković, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 831

Centar za istraživanje tržišta

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 202a
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Marija Jović, vanredni profesor

Centar za upravljanje investicijama

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 214
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Dejan Petrović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 862

Centar za upravljanje projektima

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 214
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Dragan Bjelica, docent
Telefon: +381 11 3950 862

Centar za menadžment ljudskix resursa

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 215
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Ivana Kovačević, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 829

Centar za texnološki menadžment

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 301c
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Jasna Petković, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 884

Centar za ekološki menadžment i održivi razvoj

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 208
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Nataša Petrović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 884

Centar za analize efikasnosti

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija C203
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Milan Martić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 863

Centar za organizaciju poslovnix sistema

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 313
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Mladen Čudanov, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 814

Centar za javnu upravu

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 212
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Ondrej Jaško, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 817

Centar za poslovno odlučivanje

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 312
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Boris Delibašić, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 861

Centar za cyber forenziku

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 310
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Miloš Jovanović, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 854

Centar za razvoj softvera otvorenog koda

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 305
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Zoran Ševarac, vanredni profesor
Telefon: +381 11 3950 853
opensource.fon.bg.ac.rs

Centar za operacioni menadžment

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 218
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Danica Lečić Cvetković, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 826

Centar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 208
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Zoran Rakićević, docent
Mejl: zoran.rakicevic@fon.bg.ac.rs

Centar za razvoj finansijskog tržišta

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 206
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Milica Latinović, docent
Telefon: +381 11 3950 819

Centar za finansijski menadžment i finansijski konsalting

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 402
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: dr Slađana Benković, redovni profesor

Centar za menadžment kvaliteta i standardizaciju

Fakultet organizacionix nauka, kancelarija 301
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Rukovodilac: prof. dr Jovan Filipović, redovni profesor
Telefon: +381 11 3950 880