Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ђоковић
др Александар Ђоковић
Ванредни професор
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 209а
Телефон: +381 11 39 50 869
Образовање
 • Докторат: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • Диплома: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Универзитетска звања
 • 2014. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2012-2013, Темпус пројекат из области мастер студијског програма Примењена статистика, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Одсек за математику и информатику.
 • 2010-2011, Пројекат Анализа СМЕ сектора у Јабланичком и Пчињском округу, Центар за развој јабланичког и пчињског округа.
Истраживачка област
Рачунарска статистика
Одабране референце
 • Janicijević, I., Seke, K.,  Đoković, A. & Filipović, J.: Healthcareworkerssatisfactionandpatientsatisfaction - where is thelinkage?, Hippokratia, Vol 17, No 2, 2013, pp. 157-162, (ISSN: 1108-4189), (IF 2012-0.589)
 •  Đoković, A., Jeremić, V. & Radojičić, Z.:Towardsefficientelementaryschooleducation: a Serbianperspective,Actualproblemsofeconomics, Vol 137, 2012, pp. 294-300, (IF 2011– 0.039. (ISSN:1993-6788)
 • Maletić, P., Kreca, M., Jeremić, V., Bulajić, M. &  Đoković, A.:Therankingofmunicipaities in Serbiathroughthedevelopmentlevelof SME in agribusiness,Int. J. Agricult. Stat. Sci., Vol 8, No 1, 2012 , pp. 7-13, (IF 2011– 0.013) (ISSN:0973-1903)
 • Jeremić, V., Vukmirović, D., Radojičić, Z. &  Đoković, A..:Towards a framework for evaluating ICT infrastructure of countries: a Serbian perspective,Metalurgia International, Vol16, No9, 2011,pp. 15-18, (IF 2011 – 0.084) (ISSN:1582-2214)
 • Totić, S.,  Đoković, A.. & Milenković, N.: Conditionalextremevaluetheoryapproach in value-at-riskassessmentXI Balkan Conference on OperationalResearchBalcor2013, Belgrade/Zlatibor, 2013, pp. 716-723, (ISBN 978-86-7680-285-2)
 • Anđelković Labrović, J. , Nikodijević, A. &  Đoković, A.: RiskofBurnoutPredictorIdentificationAmongStudents at FacultyofOrganizationalSciences, XI Balkan Conference on OperationalResearchBalcor2013, Belgrade/Zlatibor, 2013, pp. 744-749, (ISBN 978-86-7680-285-2)
 • Milenković, N.,  Đoković, A., Milenković, J., Milanović, N. & Vukmirović, D.: Measuringeffectivenessofelementaryschooleducation in Serbia - a multivariatestatisticalapproach,InternationalConference on OrganizationalScienceDevelopment, Portorož, Slovenia 2013
 • Dobrota, M., Jeremić, V., Jovanović-Milenković, M., &  Đoković, A.:Students’ SatisfactionwithInformationSystemofFacultyofOrganizationalSciences, IISES andUniversityofEconomics in Prague, compactdisc, Lisbon, Portugal, 2012 (ISBN: 978‐80‐905241‐2‐5)
 • Nikodijević, A., Anđelković Labrović, J. &  Đoković, A.:AcademicBurnoutAmongStudents at FacultyofOrganizationalSciences, XIII InternationalSymposiumSymOrg 2012: InnovativeManagementandBusinessPerformance, Zlatibor, 2012, pp. 565-570, (ISBN 978-86-7680-255-5)
 • Milenković, N.,  Đoković, A. & Radojičić, Z.: A statisticalapproach to efficiencyofelementaryschooleducation in Serbia, XIII InternationalSymposiumSymOrg 2012: InnovativeManagementandBusinessPerformance, Zlatibor, 2012, pp. 549-553, (ISBN 978-86-7680-255-5)