Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Marković
dr Aleksandar Marković
Redovni profesor
Katedra za organizaciju poslovnih sistema
Kabinet 203
Telefon: +381 11 39 50 864 ; +381 11 39 50 841