Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ракић
др Ана Ракић
Доцент
Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију
Кабинет 004
Телефон: +381 11 39 50 807
Е-пошта: ana.rakic@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Магистратура: 2009, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Место и улога интерне стандардизације
 • Диплома: 2005, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Акредитовање метролошких и испитних лабораторија
Универзитетска звања
 • 2009. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 
 • 2005. Асистент приправник,  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,
Професионално искуство
 • 2014, имплементација и унапређење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Breza Software Engineering, Београд;
 • 2009. – 2012, имплементација и унапређење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,ПОЛИТИКА A.D., Београд,;
 • 2009, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,Firestop Kонструкције, Београд;
 • 2007, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд;
 • 2008.-2009, имплементација и унапређење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Дом здравља "Др Ристић", Нови Београд;
 • 2008.-2011, имплементација и унапређење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,Elingzо, Београд;
 • 2008.-2009, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,Elecоm, Београд;
 • 2007, студија изводљивости имплементације система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Електродистрибуција Београд;
 • 2007, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Kоving, Нови Београд;
 • 2007-2012, имплементација и унапређење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,MMD Eлектро, Земун;
 • 2005, имплементација еђење система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,Национална служба запошљавања, Београд;
 • 2005, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,ENEL, Београд;
 • 2004, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту,IBIS SYS, Београд;
 • 2003, имплементација система менаџмента квалитета, асистент на пројекту, Mонтпројект, Београд.
Истраживачка област
Стандардизација, Метрологија, Акредитација, Сертификација, Интегрисани системи менаџмента, Логистика, Енергетска ефикасност
Усавршавање
 • B2B Plugtest Event, ETSI, Sophia-Antipolis, Франуска, јул, 2008;
 • Case Study Teaching Method Workshop "Bringing the Real World into your Classroom", ФОН у сарадњи са ECCH, Београд, 2007;
 • IPC QMS Lead Auditor Training Course ISO 9000:2000, American Quality and Enviromental Group, Београд, децембар, 2005.
Одабране референце
 • Trajković Ana, Mijatović Ivana, Critical analysis of the ISO methodology for assessing the economic effects of standards, SYMORG, XIV Međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Zlatibor, 2014;
 • J. Ruso, M. Krsmanović, Trajković Ana, Z. Rakicević, Quality management in public e-administration, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Human Science and Engineering Vol:7 No:10, Dubai, 2013;
 • Ivan Janicijević, Nedeljko Zivković, Trajković Ana, Marija Bogicević, Healthcare Quality Management: Critical Review Of Current Approaches, ABSRC , Olbia, Italy, 2012;
 • Trajković Ana, Nikola Marinković, Borjana Paštar, Tamara Stošić, Poboljšanja sistema menadžmenta kvalitetom u "Politici ad" razvojem studentske prakse, Nedelja kvaliteta 2012, Privredna komora Srbije, Beograd, 2012;
 • Ljubinka Radosavljević, Marko Matić, Trajković Ana , Marko Radosavljević Information Sistems As Decision Suport On Risk International Quality Conference,.Kragujevac,  Zbornik, ISBN 978-86-86663-68-9, str. 393 – 402, 2011;
 • Trajković Ana, Mile Pešaljević, Akreditacija medicinskih laboratorija-uslovi, mogućnosti i efekti, Seminar - Elektrotehnika u medicini, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010;
 • Trajković Ana, Mile Pešaljević, About Effects On Standardization, SYMORG, XII Međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Zlatibor, 2010;
 • Mile Pešaljević, Trajković Ana, Management System Condition Assessment by Application of the Method "Surveys and Investigation", 7th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: a Means of Balkan Countries’ Collaboration” Zlatibor, 2010;
 • Mile Pešaljević, Trajković Ana, About quality management system effects, 29. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Človek in organizacija, 24. - 26. marec 2010, Portorož, Slovenija;
 • Mile Pešaljević, Trajković Ana, Metrološka podrška sistemima menadžmenta, Kongres metrologa Srbije, Subotica, 2009.
Остала библиографија
 • Trajković Ana, Ljubinka Radosavljević, Mirjana Stanić, The Effects Of Standadrs For Management  Syistems, 6. International Conference ICQME 2011, 20 –2011. Tivat, Zbornik, ISBN: 978-9940-527-19-8, str 289 - 297
 • Ljubinka Radosavljević, Marko Matić,  Trajković Ana, Marko Radosavljević, Production Planninng Application Of New Tool-Production Project Management Plan Spftwware,
 • Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Trajković Ana, Dejan Adelsberger, Utjecaj upravljanja intelektualnim kapitalom na organizacijsku kompetentnost, XIII Naučno stručni skup "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje", Zbornik, ISBN 978-86-909341-2-6 Vrnjačka Banja, 2011;
 • International Scientific-Expert Conference KODIP 2011, Herceg Novi, Zbornik, str. 55 – 60
 • Mile Pešaljević, Trajković Ana, Sistemi menadžmenta u medicinskoj organizaciji - potrebe, mogućnosti i efekti, Seminar - Elektrotehnika u medicini, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010;
 • Trajković Ana, Marija Bogićević Information Security in Health Care Institution in Republic of Serbia and Quality Management Standards Proceedings of the 12th QMOD and Toulon-Verona Conference on Excellence in Services,  University of Verona, Italy, 2009;
 • Trajković Ana, Interna standardizacija u Elektrodistribuciji, SYMORG, Beograd, str. 866-874, 2008;
 • Магистарска теза, Место и улога интерне стандардизације, Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, 2009.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Институт за стандардизацију Србије, комисија за стандарде KSA 176 Менаџмент квалитетом и обезбеђење квалитата;
 • Институт за стандардизацију Србије, комисија за стандарде KSA 242 Енергетска ефикасност;
 • Институт за стандардизацију Србије, комисија за стандарде ISS/KS CASCO Оцена усаглашености;
 • Институт за стандардизацију Србије, комисија за стандарде А012 Величине, јединице и мерни инструменти.