Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Симеуновић
др Барбара Симеуновић
Доцент
Катедра за индустријско и менаџмент инжењерство
Кабинет 311ц
Телефон: +381 11 85 90 932
Образовање
  •  Мастер/Специјализација: 2005, Ecole Centrale Paris, Примена процесног приступа у предузећу “Ортопедија – Нови живот”
  • Диплома: 2003, Факултет организационих наука, Приступ индустријског инжењерства повећању профитабилности у производном предузећу

Универзитетска звања
  • 2010, Асистент за ужу научну област индустријско и менаџмент инжењерство, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
  • 2006, Асистент приправник за ужу научну област индустријско и менаџмент инжењерство, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
  • 2005, Стручни сарадник лабораторији за Проучавање рада, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
  • 2003, Служба логистике, Рудо, Београд
Професионално искуство

•                    2002, Дијагноза стања пословања предузећа "Рудо", применом Аналитичког метода за повећање профитабилности, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2003, Примена КАИЗЕН приступа у уређењу процеса рада у одељењу Ортотика предузећа »Рудо«, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2009, Примена међународних стандарда серије ISO 9001:2001 – основа за обезбеђење квалитета Факултета организационих наука, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2011, Успостављање система за управљање процесима, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2011 - 2013, 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES - LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections, члан тима, члан тима, Факултет организационих наука, у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду и Универзитетом у Крагујевцу

•                    2012, Унапређење организације предузећа јавног сектора ГО Обреновац применом стандардизације система зарада, Обреновац, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2013 – 2014, Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређивање финансијских перформанси у АД „Сојапротеин“ – „Victoria Group“, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2014, Анализа структуре зарада у јавним комуналним предузећима Града Београда, члан тима, Факултет организационих наука.

•                    2014, Оптимизација организације пословних процеса – мапирање пословних процеса, у ЈП Електромрежа Србије, Београд, члан тима, Факултет организационих наука.

Усавршавање

•                    Семинар: "Аналитички метод повећања профитабилности", у организацији Факултета организационих наука, предузеће "Рудо", Београд, сертификат; 2002.

•                    Семинар:  "Студија  времена  израде  једног  одевног  предмета  и  организација производних   линија",   у   организацији   Привредне   коморе   Србије   и   немачке консултантске  фирме "Weis  Consulting  Assoc.  GmbH",    предузеће  "Јавор", Иванјица, сертификат, 2005.

•                    Lean Production, Семинар, Факултет организационих наука, 30.03.2012. - 01.04.2012., сертификат.

•                    TRAIN, Training & Research for Academic Newcomers, a project of the King Baudouin Фoundation, Ректорат Уноверзитета у Београду, 30.09.2013. - 04.10.2013. и 18.11.2013. - 23.11.2013. године, сертификат

Одабране референце

1.                       Радовић М., Томашевић И., Стојановић Д., Симеуновић Б.: Инжењеринг процеса, ФОН, Београд, 2012.

2.                     D. Stojаnović, B. Simeunović, I. Tomаšević, M. Rаdović (2012) „Current State of Business Process Management in Serbian Industry“, Metalurgia International, Vol. 17, No. 10,  стр. 222-226, ISSN: 1582-2214. (IF (2011) = 0.084)

3.                       M. Rаdović, S. Ćаmilović, Z. Rаkić, B. Simeunović, I. Tomаšević, D. Stojаnović (2012) Process Management as Basis for Quality Management in Service Industry“, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol. 7, No. 2, 5/6, стр. 608-614, ISSN: 1840-1503. (IF (2011) = 0.351)

4.                       M. Rаdović, I. Tomаšević, D. Stojаnović, B. Simeunović (2009) “An excellence role model: Designing a new business system one process at a time”, Industrial engineer, Vol. 41, No.8, стр. 44-48, ISSN: 1542-894X, (IF (2010) = 0.062)

5.                       B. Simeunović, M. Rаdović, D. Slović (2014) „Novel approach to business process performance measurement“, XIII International Symposium of Organizational Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, SYMORG 2014, Зборник радова (ЦД), ФОН, Златибор, 06.-10.06.2014., ISBN: 978-86-7680-295-1, стр. 1264-1271.

6.                      D. Stojаnović, I. Tomаšević, B. Simeunović (2014) „BPM practice: experiences from comparison study in Serbia 2012-2014“, XIII International Symposium of Organizational Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, SYMORG 2014, Зборник радова (ЦД), ФОН, Златибор, 06.-10.06.2014., ISBN: 978-86-7680-295-1, стр. 1272-1279.

7.                        I. Tomаšević, D. Stojаnović, B. Simeunović (2014) „Operations management research: an update for 21st century“,XIII International Symposium of Organizational Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, SYMORG 2014, Зборник радова (ЦД), ФОН, Златибор, 06.-10.06.2014., ISBN: 978-86-7680-295-1, стр. 1280-1287.

8.                       И Томашевић, Д. Стојановић, Д. Словић, Б. Симеуновић (2013) „Lean Job Shop: Kanban Alternatives for Make-To-Order Environment“, Second Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech ’13, Зборник радова, Београд, 05.-06.09.2013., ISBN 978-86-7680-283-8, стр. 81-88.

9.                       D. Stojаnović, B. Simeunović, I. Tomаšević, M. Rаdović (2013) „Type of Process Problem as Base for Selection of CPI Methodology“, International Scientific Conference on Lean Technologies, LeanTech ’13, Зборник радова, Београд, 05.-06.09.2013., ISBN 978-86-7680-283-8, стр. 89-96.

10.                    D. Stojаnović, B. Simeunović, M. Rаdović (2012) „Lean Thinking in Serbian Industry“, International Scientific Conference on Lean Technologies, LeanTech’12, Зборник радова, Нови Сад, 13.-14.09.2012., ISBN: 978-86-7892-445-3, стр. 205-214.

Остала библиографија

1.                    B. Simeunović, D. Stojаnović, I. Tomаšević, M. Rаdović, D. Slović  (2012) „Lean Implementation in Transitional Countries: Case of Serbia“, International Conference „Innovation fo Sustainability“, IS2012, Зборник апстраката (стр. 41-42) и ЦД, Universidade Lusiada, Porto, Portugal, 27.-28.09.2012., ISBN 978-989-640-131-3.

2.                    D. Stojаnović, B. Simeunović, I. Tomаšević (2012) „The State of BPM in Companies in Serbia“, XII International Symposium of Organizacitional Sciences „Innovative Management & Business Performance“, SYMORG 2012, Зборник апстраката и ЦД, ФОН, Београд, 05.-09.06.2012., ISBN: 978-86-7680-255-5, стр. 1374-1380.

3.                    I. Tomаšević, D. Stojаnović, B. Simeunović, M. Rаdović (2011) „Creating Value in Higher Education Institutions“, 14th International Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, Зборник радова (УСБ), Alicante, Spain, 01.-03.09.2011., ISBN: 978-8890-4327-1-2.

4.                     I. Tomаšević, D. Stojаnović, B. Simeunović, M. Rаdović (2010) „BPM and ISO: Friend or Foes?”, 13th International Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, University of Coimbra, Portugal, 02.-04.09.2010., ISBN: 978-972-9344-04-6, стр 848-861.

5.                    M. Rаdović, I. Tomаšević, D. Stojаnović, B. Simeunović (2009) „Establishing system for process oriented performance management“, 12th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, Зборник радова (УСБ), Faculty of Economics, Verona, 27.-29.08.2009., ISBN: 978-88-9043-270-5.

6.                     M. Rаdović, I. Tomаšević, B. Simeunović (2008) „Identification of processes – critical review of different approaches“, 11th Toulon–Verona Conference „Quality in Services – higher education; health care; local government; tourism; banking“, Proceedings II, University of Florence, Фиренца, Италија, 04.-05.09.2008., ISBN: 978-88-8453-855-0, стр. 853-866.

7.                     Б. Симеуновић, Д. Стојановић, И. Томашевић, М. Радовић (2013) „Модели за мерење перформанси процеса“, IX Скуп привредника и научника "Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост", СПИН '13, Зборник апстраката (стр. 46; ISBN:978-86-7680-287-6) и УСБ (стр. 223-230., ISBN: 978-86-7680-288-3), 05.-06.2013., ФОН, Београд.

8.                     И. Томашевић, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, Д. Словић (2013) „Практична применљивост контроле оптерећења у контроли производње“, IX Скуп привредника и научника "Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост", СПИН '13, Зборник апстраката (стр. 47; ISBN:978-86-7680-287-6) и УСБ (стр. 231-238., ISBN: 978-86-7680-288-3), 05.-06.2013., ФОН, Београд.

9.                     Андрић-Гушавац, Б., Стојановић, Д., Томашевић, И., Симеуновић, Б. (2013) „Неке могућности унапређења система пословне интелигенције процесом групног одлучивања“, XL Симпозијум о операционим истраживањима - SYMOPIS 2013, Зборник радова, Златибор, 09.-12.09.2013., ISBN: 978-86-7680-286-9, стр. 55- 60.

10.                  Д. Стојановић, Б. Симеуновић, И. Томашевић (2012) „Селекција Сиx Сигма пројеката побољшања пословних процеса“, XVI Интернационални симпозијум из пројект менаџмента „У сусрет економији знања – управљање пројектима знања“, YUPMA 2012, Зборник радова, Златибор, 18.-20.05.2012., ISBN: 978-86-86385-09-3, стр. 281-285.

11.                  И. Томашевић, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић (2011) „Сертификација СМК-а према ISO 9001 стандарду као основа за БПМ“, VIII Скуп привредника и научника "Операциони менаџмент у функцији одрживог економског и развоја Србије 2011-2020", СПИН '11, Зборник радова, ФОН, Београд, 01.-02.11.2011., ISBN: 978-86-7680-244-9, стр. 409-416.

12.                  Д. Стојановић, И. Томашевић, Б. Симеуновић, „Организациона структура процесно-пројектно оријентисане организације“, XV Интернационални симпозијум из пројект менаџмента ˝Пројектни менаџмент у Србији – успеси и могућности˝, YUPMA 2011, Зборник радова, Удружење за управљање пројектима Србије и Црне Горе - Београд, Златибор, 10-12.06.2011, ISBN: 978-86-86385-08-6, страна 187-191.

13.                  И. Томашевић, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, „Примена LEAN начина размишљања у здравству”, XII међународни симпозијум “Организационе науке и менаџмент знања”, SYМORG 2010, Зборник радова и CD, Златибор, Србија, 09. – 12. јун 2010., ISBN: 978-86-7680-215-9, ISBN: 978-86-7680-216-6 (CD)

14.                  Д. Стојановић, И. Томашевић, Б. Симеуновић (2010) „Методологија за реализацију БПМ пројеката“, XII Интернационални симпозијум из пројект менаџмента ˝Стратегисјки пројектни менаџмент и пројектно лидерство˝, YUPMА 2010, Зборник радова, Златибор, 12.-14.05.2010., ISBN: 978-86-86385-07-9, стр. 367-371.

15.                  И. Томашевић, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић (2009) „Модел процесно оријентисаног управљања перформансама предузећа“, VII скуп привредника и научника "Операциони менаџмент и глобална криза", СПИН '09, ФОН, Београд, 05.-06.11.2009., ISBN: 978-86-7680-202-9, стр. 243-250.

16.                  И. Томашевић, Б. Симеуновић, М. Радовић (2008) „Да ли је интеграција пословних процеса изводљива?“, VI скуп привредника и научника Операциони менаџмент и европске интеграције“, СПИН '08, Зборник радова, ФОН, Београд, 06.-07.11.2008., ISBN: 978-86-7680-164-0, стр. 131-135.

17.                  М. Радовић, И. Томашевић, Б. Симеуновић (2008) „Идентификација процеса – различити приступи и актуелни проблеми“, XI Међународни симпозијум ˝Менаџмент и друштвена одговорност˝, SYMORG 2008, Зборник апстраката и ЦД, ФОН, Београд, 10.-13.09.2008., ISBN: 978-86-7680-160-2, стр. 276.

18.                  Б. Симеуновић, И. Томашевић, М. Радовић (2008) „Примена процесног приступа у конкретном предузећу“, XI Међународни симпозијум „Менаџмент и друштвена одговорност“, SYMORG 2008, Зборник апстраката и ЦД, ФОН, Београд, 10.-13.09.2008., ISBN: 978-86-7680-160-2, стр. 274.

19.                  И. Томашевић, Б. Симеуновић (2008) „Модуларна производња као средство за постизање конкурентности у текстилној индустрији“, I научно стручни скуп са међунардним учешћем „Тенденције развоја у текстилној индустрији – дизајн, технологија, менаџмент“, ДТМ 2008, Зборник радова, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 26.-27.06.2008., ISBN: 978-86-87017-01-6, стр. 172-176.

20.                  И. Томашевић, Б. Симеуновић, Д. Стојановић (2008) “Имплементација рачунарски интегрисане производње у малим и средњим предузећима“, 27. Симпозијум „ЦИМ у стратегији технолошког развоја индустрије прераде метала“, 34. ЈУПИТЕР КОНФЕРЕНЦИЈА са међународним учешћем, Зборник радова (ЦД), Машински факултет, Београд, 04.-05.06.2008., ISBN: 978-86-7083-627-3, стр. 6.

21.                  Б. Симеуновић, С. Карапанџић, М. Радовић (2006) „Управљање процесима и технолошка иновација“, IV скуп привредника и научника „Менаџмент технологије и иновација“, СПИН’06, Зборник радова, ФОН, Београд, 02.-03.11.2006., ISBN: 86-7680-096-0, стр. 129-135.

22.                  С. Карапанџић, М. Радовић, Б. Симеуновић (2006) „Процеси као основа за унапређење интегрисаног система менаџмента квалитетом“, X Међународни симпозијум „Промене организације и менаџмента – изазови европских интеграција“, SYMORG 2006, Зборник апстраката (стр. 236) и ЦД, ФОН, Златибор, 07.-10.06.2006. ISBN: 86-7680-086-3.

23.                  Б. Симеуновић, Д. Нешевић, Д. Стојановић, Б. Андрић (2006) „Технике савремене производње“, X Међународни симпозијум „Промене организације и менаџмента – изазови европских интеграција“, SYMORG 2006, Зборник апстраката и ЦД, ФОН, Златибор, 07.-10. 06. 2006., ISBN: 86-7680-086-3.

24.                  Б. Симеуновић, С. Карапанџић, М. Радовић (2006) „Принципи за операциону трансформацију“, X Интернационални симпозијум из пројект менаџмента ˝Пројектно управљање организацијама – нови приступи˝, YUPMА 2006, Зборник радова, ФОН, Златибор, 15.-17.05.2006., ISBN: 86-86385-00-1, стр. 288-291.

25.                  М. Радовић, С. Карапанџић, Б. Тишма (2005) „Центри за интеграцију пословних процеса као савремена одредница операционог менаџмента“, III скуп привредника и научника „Логистика као компонента операционог менаџмента“, СПИН’05, Зборник радова, ФОН, Београд, 29.-30.10.2005., стр. 123-126.

26.                  Б. Тишма, М. Радовић, С. Карапанџић (2005) „Стратегија распореда“,III скуп привредника и научника „Логистика као компонента операционог менаџмента“, СПИН’05, Зборник радова, ФОН, Београд, 29.-30.10.2005., стр. 115-120.

27.                  М. Радовић, С. Карапанџић, Б. Тишма (2005) „Процеси као један од елемената за ефикасно управљање пројектима“, IX Интернационални симпозијум из пројект менаџмента ˝Са пројект менаџментом у европске интеграције˝, YUPMА 2005, Зборник радова, ФОН, Златибор, 13.-15.06.2005., стр. 155-159.

28.                  Б. Тишма, С. Карапанџић (2005) „Пример управљања пројектом: „Примена процесног приступа“, IX Интернационални симпозијум из пројект менаџмента ˝Са пројект менаџментом у европске интеграције˝, YUPMА 2005, Зборник радова, ФОН, Златибор, 13.-15.06.2005., стр.. 386-390.