Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Цветић
др Биљана Цветић
Доцент
Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику
Кабинет Б008
Телефон: +381 11 39 50 879
Образовање
 • Магистратура: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Развој модела за управљање и унапређење перформанси ланаца снабдевања
 • Мастер: 2006, École Centrale Paris, Mastère Spécialisé en Génie des Systèmes Industriels
 • Диплома: 2004, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Универзитетска звања
 • 2010. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2012- , члан Савета Факултета
 • 2006-2010, секретар Катедре за рачунарски интегрисану производњу и логистику
Професионално искуство
 • 2011-2014, »Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији« (број пројекта 47003), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, руководилац пројекта проф. др Владан Девеџић, истраживач на пројекту.
 • 2011, TEMPUS пројекат »Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia«, учесник у извођењу дела вежби из предмета Индустријски маркетинг.
 • 2008, 2009, 2011. и 2013, VI, VII, VIII и IX Скуп привредника и научника, члан организационих одбора, Центар за операциони менаџмент ФОН-а и Привредна комора Србије.
 • 2007, V Скуп привредника и научника (СПИН'07), секретар организационог одбора, Центар за операциони менаџмент, ФОН.
 • 2005-2008, »Program for Resettlement In Serbia and Montenegro Army (PRISMA)«, учесник у извођењу дела вежби на програму Министарства одбране Србије и Црне Горе, а подржаног од стране Министарства одбране Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, ФОН.
Истраживачка област
Логистика, Управљање ланцима снабдевања, Рачунарски интегрисана производња, Операциони менаџмент
Усавршавање
 • Завршила је курсеве »Case Method Теаching - Bringing the Real World into your Classroom« (2007), »Статистичка анализа и SPSS« (2009), као и пратила workshop »Metrics that Matter« (2009), семинар »Lean Production« (2012), итд.
Одабране референце
 • Biljana Cvetić, Dragan Vasiljević and Ivana Mijatović, »Design and Application of a Decision Support Tool for the Selection of Logistics and Supply Chain Management Games«, International Journal of Engineering Education, ISSN 0949-149X, Vol. 29, No. 6, pp. 1527–1536, 2013. (SCIe, IF 2013: 0.360)
 • Biljana Cvetić and Dragan Vasiljević, »Game-based Enhancement of Teaching Logistics and Supply Chain Management«, The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 29, No. 3, pp. 162-173, 2012. (SSCI, IF 2012: 0.149)
 • Oliver Ilić and Biljana Cvetić, »A comparative case study of e-learning tools for manufacturing cell formation«, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol. 8, No. 3, 2014. doi: 10.1299/jamdsm.2014jamdsm0020 (SCIe, IF 2013: 0.279)
 • Dragan Vasiljević and Biljana Cvetić, »Towards A New Conceptual Framework of E-maintenance«, South African Journal of Industrial Engineering, ISSN 1012-277X, Vol. 23, No. 2, pp. 73-83, July 2012. (SCIe, IF 2012: 0.134)
 • Драган Васиљевић и Biljana Cvetić, Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, ФОН, Београд, 2008. ИСБН 978-86-7680-150-3
 • Biljana Cvetić and Dragan Vasiljević, »A Conceptual Model for Supply Chain Performance Management and Improvement«, Advances in Business-Related Scientific Research Journal, ISSN 1855-931X, Vol. 3, No. 1, pp. 61-76, 2012.
 • Оливер Илић и Биљана Цветић, »Уравнотежење производних и монтажних линија уз помоћ рачунара«, Индустрија, часопис Економског института – Београд, УДК-33, Бр. 4, година XXXIV, стр. 1-12, Београд, 2006. YU ИССН 0350-0373 УДК: 67.02.004.41
 • Biljana Cvetić and Dragan Vasiljević, »Obstacles to Implementation of Efficient Consumer Response in Serbia«, Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, ISBN 8676802556, 9788676802555, Publisher: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, pp. 1329-1337, 5-9 June, 2012.
 • Biljana Cvetić, »The Extension of Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment«, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management „Strategic Management“, Year XIII, June 2008, 2/2008, ISSN 0354-8414, p. 59-64, University of Novi Sad, Faculty of Economics Subotica, 2008. UDK: 004.4:005.51 ID: 153585420
Награде и признања
 • Стипендија француске владе за специјализован мастер на École Centrale Paris (2004)
 • Четири пута је награђивана од стране ФОН-а на основу резултата спроведених анкета о квалитету реализоване наставе.