Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Панић
др Биљана Панић
Доцент
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет 309а
Телефон: +381 11 39 50 863
Образовање
 • Магистратура: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Мрежни локацијски проблеми у управљању ланцима снабдевања
 • Диплома: 2001, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Моделирање процеса производње применом Петријевих мрежаУниверзитетска звања
 • 2010- Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004-2010. Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2001-2004. Аарадник за научноистраживачки рад, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду


Професионално искуство
 • 2006-2008. „Program for Resettlement In Serbia and Montenegro Army (PRISMA)“, пројекат Министарства одбране Србије и Црне Горе, а подржан од стране Министарства одбране Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске.
 • 2008-2010. “Напредно планирање и распоређивање“, научно-истраживачки пројекат у оквиру Програма технолошког развоја Министарства науке Републике Србије, Београд.
 • 2011- "Мониторинг и адаптивно управаљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина", научно-истраживачки пројекат бр. 33044 Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Београд.Година, назив, позиција, институција
Истраживачка област
операциона истраживања, ланци снабдевања, трансакциона анализа
Одабране референце
 • D. Mаkаjić-Nikolić, B. Pаnić, M. Vujošević, „Bullwhip Effect and Supply Chain Modelling and Analysis Using CPN Tools”, Fifth Workshop and Tutorial on Practical Use of Coloured Petri Nets and the CPN Tools, Aarhus, Denmark, October 8-11, 2004, pp. 219-234. 
 • M. Kuzmаnović, M. Mаrtić, M. Vujošević, B. Pаnić"Construction of efficient conjoint experimental designs using MCON procedure", International Journal of the Physical Sciences, Vol 6, no. 24, 2011, pp. 5659 – 5670
 • M. Kuzmаnović, B. Pаnić, M. Mаrtić, "Identification of key positioning factors in the retail sector: A conjoint analysis approach", African Journal of Business Management, Vol. 5(26), 2011, pp. 10376-10386, DOI: 10.5897/AJBM11.535
 • I. Kovаčević, B. Pаnić, M. Vujošević, M. Kuzmаnović, „Application of Transactional Analysis in Bullwhip Effect Analysis“, Amfiteatru Economic, Vol. 15,no. 33, 2013, pp. 210-223, ISSN:  1582 - 9146
 • M. Kuzmаnović, G. Sаvić, B. Andrić-Gušаvаc, D. Mаkаjić-Nikolić, B. Pаnić, „A Conjoint-based approach to student evaluations of teaching performance“, Expert Systems With Applications, Vol. 40, no. 10, 2013, pp. 4083-4089Остала библиографија
 • Зборници међународних научних скупова
 • D. Mаkаjić-Nikolić, M. Vujošević, B. PаnićBullwhip Effect Analysis For Different Prediction And Replenishment Policies”, 7th Balkan Conference on Operational Research  BALCOR 2005, Constanta, Romania 2005
 • D. Mаkаjić-Nikolić, M.Vujošević, B. Pаnić, ”, International Scientific Days 2006 "Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries", Nitra, the Slovak Republic, 2006
 • М. Вујошевић, Б. Панић, M. Stаnojević, “A Location Problem In The Supply Chains And Its Solving Using Commercial Software Packages”, International Scientific Days 2006 "Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries", Nitra, the Slovak Republic, 2006
 • М. Вујошевић, Б. ПанићA Stochastic Set Covering Problem“, 22nd European Conference on Operatиonal Research EURO XXII, Prague, 2007
 • M. Kuzmаnović, B. Pаnić, „Using Conjoint Analysis in the Retail Strategy Planning“, 9th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2009, Constanta, Romania, 2009
 • B.Pаnić, M.Vujošević, O.Pаntelić, T.Vаlok, “A Stochastic Location Problem of k-Centers on Graph”, 24th European Conference on Operational Research EURO XXIV, Lisbon, 2010
 • I.Kovаčević, B.Pаnić, “Interaction Analysis of Participants in Supply Chains”, 24th European Conference on Operational Research EURO XXIV, Lisbon, 2010
 • M. Mаrinović, B. Pаnić, "Using FMEA for Analysis Human Risk in Mining", 1st International Symposium &10th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2011, Thessaloniki, Greece, 2011
 • B. Pаnić, M. Vujošević, A. Milutinović, "Human Reliability Assessment Approaches And Their Use In Mining'', XIII International Symposium  SYMORG 2012, Златибор, 2012, pp. 376-383.
 • A. Milutinović, I. Miljаnović, B. Pаnić, "Qualification оf Open Pit Mines Based оn External Risks Assessment", 11th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2013, Београд, 2013, pp. 705-709.
 • M.Kuzmаnović, A. Milutinović, M. Vujošević, B. Pаnić, "Evaluation оf The External Risks иn тhe Coal Mining Company Kostolac, Serbia", 5th Jubilee Balkan Mining Congress Balkanmine 2013, Ohrid, Republic Of Macedonia,  18th-21st September 2013,  ISBN 978-608-65530-0-5, pp. 182-188

 

 • Часописи националног значаја
 • М. Вујошевић, Б. Панић, М. Станојевић, “Решавање проблема локације у ланцима снабдевања применом софтверског пакета OPL STUDIO”, Техника, Саобраћај, 52-2005, бр. 3, стр 13-18.
 • М. Вујошевић, Б. Панић, “Мрежни модели локације и њихове примене”, Техничка дијагностика, бр. 3-4, 2007, стр. 32-39.

 

 • Зборници скупова националног значаја
 • Б. Панић, “Примена Петријевих мрежа у моделирању процеса производње”, Зборник радова SymOrg 2002, Златибор, 2002, 303-308.
 • Б. Панић, Б. Лончар, Д. Макајић-Николић, “Примена Петријевих мрежа у моделирању процеса издавања часописа YUJOR”, Зборник радова SYM-OP-IS 2002, Тара, 2002, V-1 – V-4.
 • И. Ковачевић, Б. Панић, “Људска грешка и квалитет  - једно схватање”, VI међународна конференција “ Управљање квалитетом и поузданошћу” DQM-2003, Београд, 2003
 • Б. Панић, М. Вујошевић, “Утицај промотивне продаје на залихе у ланцу снабдевања”, Зборник радова SYM-OP-IS 2003, Херцег Нови, 2003, 655-658.
 • М. Вујошевић, Б. Панић, “Ефекат бича и методе координације у ланцима снабдевања”, Зборник радова Е-трговина, Палић, 2004
 • М. Вујошевић, Б. Панић, М. Станојевић, “Решавање проблема локације у ланцима снабдевања применом софтверског пакета OPL STUDIO”, Зборник радова SymOrg 2004, Златибор, 2004, стр. 167
 • Б. Панић, Д. Макајић-Николић, М.Вујошевић, “Моделирање и симулација ефекта бича помоћу CPN”, Зборник радова SYM-OP-IS 2004, Иришки Венац, 2004, 13-16.
 • Б. Панић, Д. Макајић-Николић, В. Мехмедбашић, “Примена „Премијум солвера” за решавање проблема распоређивања еволуционим алгоритмом”, Зборник радова SYM-OP-IS 2005, Врњачка Бања, 2005, 365-368.
 • Б. Панић, М. Вујошевић, “Преглед мрежних локацијских модела”, Зборник радова SymOrg 2006, Златибор, 2006, стр. 179
 • И.Ковачевић, Б.Панић „Анализа интеракција учесника у ланцима снабдевања”, Зборник радова SYM-OP-IS 2006, Бања Ковиљача, 2006, 461-464.
 • И. Симоновић, М. Димитријевић, Н. Врцељ, Б. Панић, „Проблем избора локације – дистрибуција с  претоваром“, Зборник радова SPIN 2008, Београд, 2008
 • М. Кузмановић, М. Мартић, Б. ПанићBalancedscorecard – систем уравнотежених циљева као метода за мерење перформанси предузећа" Зборник радова SYM-OP-IS 2008, Соко Бања, 2008,  43-46.
 • М. Кузмановић, Б. Панић, „Идентификовање конкурентних предности у сектору малопродаје применом conjoint анализе“, Зборник радова SYM-OP-IS 2009, Ивањица, 2009, 395-398.
 • М. Вујошевић, Б. Панић, „Стохастички проблем локације више центара на графу“,  Зборник радова SYM-OP-IS 2009, Ивањица, 2009, 143-146.
 • М.Петровић, В.Ђокић, А.Станојевић, Б.Панић, „Могућности Oracle технологија у развоју географских информационих система“, Зборник радова SYM-OP-IS 2010, Тара, 2010, 205-206.
 • Б. Панић, М. Вујошевић, М. Кузмановић, М. Мариновић, "Концепт управљања ризиком у сложеним техничким системима", Зборник радова SYM-OP-IS 2011, Златибор, 2011, 658-661.
 • А. Милутиновић, М. Вујошевић, М. Кузмановић, Б. Панић, "Квалификација екстерних ризика у површинској експлоатацији минералних сировина", Зборник радова SYM-OP-IS 2012, Тара, 2012,  527-530.
 • Б. Панић, И. Ковачевић, М. Вујошевић „Утицај кооперативности на ефекат бича у ланцу снабдевања“, Зборник радова SYM-OP-IS 2014, Divčibare, 2014.

 

 • Магистарск теза:
 • Мрежни локацијски проблеми у управљању ланцима снабдевања, ФОН, 2009

Уџбеници и наставни материјали
 • М. Мартић, Д. Макајић-Николић, Г. Поповић, Б. Панић: Операциона истраживања 1, Збирка задатака, ФОН, 2006.
 • М. Мартић, M.Станојевић, Д. Макајић-Николић, М.Кузмановић, Г. Поповић, Б. Панић, Б. Андрић: Операциона истраживања 2, Збирка задатака, ФОН, 2006.