Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Томић
др Бојан Томић
Ванредни професор
Катедра за софтверско инжењерство
Кабинет 305
Телефон: +381 11 39 50 853
Е-пошта: tomic.bojan@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Докторат: 2012, Факултет организационих наука, Експертни системи и системи за извештавање
 • Диплома: 2005, Факултет организационих наука, Софтверски алат ЈаваДон за прављење експертних система
Универзитетска звања
 • 2012. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2012. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2009. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2009. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2014-2016, GRASS (Grading Soft Skills ЕУ 543029-LLP-1-2013-1-RS-KA3-KA3MP), истраживач, Факултет организационих наука
 • 2011-2015, Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији – Пројекат МНТР ИИИ47006, истраживач, Факултет организационих наука
 • 2011-2015, Интелис - Пројекат МНТР ИИИ47003, истраживач, Факултет организационих наука
 • 2012-2015, INCOMING (Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs TEMPUS No. 530155-TEMPUS-1-2012-1-EE-TEMPUS-JPCR), истраживач, Факултет организационих наука
 • 2010-2013, DL@WEB (Enhancing the Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institutions, TEMPUS SM 511126-2010), истраживач, Факултет организационих наука
 • 2010-2012, OP4L (Online Presence for Learning, SEE-ERA.NET PLUS project ERA 115/01), истраживач, Факултет организационих наука
 • 2008-2010, SOULWeb - Пројекат МНТР 13002, истраживач, Факултет организационих наука
 • 2007-2009, M.Sc. CURRICULUM IN E-LEARNING (TEMPUS JEP-41016-2006), истраживач, Факултет организационих наука
 • 2006-2007, WELCON (EUROPEAN WELDING CONSULTANT TOOL - EUREKA network), истраживач, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Експертни системи, Системи засновани на правилима, Софтверско инжењерство, Тестирање софтвера
Одабране референце
 • Tomić, B., Milic, T., "Automated interpretation of key performance indicator values and its application in education", Knowledge-based Systems, Elsevier, Vol. 37, January 2013, pp. 250-260. DOI 10.1016/j.knosys.2012.08.006
 • Tomić, B., Horvat, B., Jovanovic, N., "An Explanation Facility for Rule-Based Systems", International Journal on Artifical Intelligence Tools, World Scientific Publishing Co., ISSN 02182130, Vol. 21, No. 4, August 2012., DOI 10.1142/S0218213012500133
 • Tomić, B., Vlajic, S., "Functional Testing for Students: a Practical Approach", Inroads - ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 40, No. 4, pp. 58-62, 2008., ISSN 0097-8418, DOI 10.1145/1473195.1473221
 • Tomić, B., Jovanovic, J., Devedzic, V., "JavaDON: An Open-source Expert System Shell", Expert Systems with Applications, Vol. 31, No. 3, pp. 595-606, 2006., ISSN 0957-4174, DOI 10.1016/j.eswa.2005.09.085
 • Tomić, B.., Devedzic, V., Jovanovic, J., "Expert systems revisited: A Practical approach", In Lipshitz, A. (Ed.) "Progress in Expert Systems Research", Nova Science Publishers Inc., Hauppauge NY, 2007., ISBN 1-60021-690-0.
 • Tomić, B. "Automated Interpretation of Key Performance Indicators by using Rules", In Giurca, A., Gasevic, D., Taveter, K. (Editors) "Handbook of Research on Emerging Rule-Based Languages and Technologies: Open Solutions and Approaches", IGI Publishing, Hershey, Pennsylvania, 2009., ISBN 1-60566-402-2.
 • Tomić, B., Milic, T., "Konsultant: A knowledge base for automated interpretation of profit values", Proceedings of ICEIS 2010 - The 12th International Conference on Enterprise Information Systems, 8.6.-12.6.2010., Funchal, Madeira, Portugal, ISBN 978-989-8425-05-8
Остала библиографија
 • Влајић С., Томић, Б., “Практично тестирање програмских класа засновано на провери ограничења”, Настава Математике, Друштво математичара Србије, Београд, број ЛИИ_2-3, стр. 39-47, 2007, ИССН 0351-4463
 • Томић, Б., Хорват, Б., Јовановић, Н. "JEFF: Механизам за објашњавање написан у Јави", Зборник радова XVI YU INFO конференције, 03.03.-06.03.2010., Копаоник, Србија, ИСБН 978-86-85525-05-6.
 • Томић, Б., Јовановић, Ј., Миликић, Н., Шеварац, З., Ђурић, Д. „Принципи програмирања: практикум са примерима и решеним задацима у програмском језику Јава“, Факултет организационих наука, Београд, 2013., ИСБН 978-86-7680-284-5.
 • Томић, Б. „Принципи програмирања: практикум са примерима и решеним задацима у програмском језику Јава“, Факултет организационих наука, Београд, 2009., ИСБН 978-86-7680-191-6.
 • Томић, Б. “Тестирање Јава програма коришћењем JUnit алата: Практикум са додатним објашњењима и поступцима за NetBeans и Eclipse развојна окружења за Јаву”, Златни пресек, Београд, 2007, ИСБН 978-86-86887-01-6.
 • Томић, Б. „Експертни системи и системи за извештавање“, Докторска дисертација, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 2012.
 • JEFF – Java Explanation Facility Framework, софтверско решење отвореног кода, 2009.-2012., доступно на адреси: http://sourceforge.net/projects/jeff/
 • ЈаvaDON – алат за развој експертних система, софтверско решење, 2005., доступно на адреси: http://is.fon.rs/sites/default/files/JavaDON.zip
Награде и признања
 • 2013 – Награда Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију за рад „Експертни системи и системи за извештавање“.
 • 2005 - Награда Београдског универзитета за најбољи научно-истраживачки студентски рад из области техничких наука за школску 2004/2005 годину за рад “JavaDON: An Open Source Expert System Shell”