Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Новчић Кораћ
др Бранка Новчић Кораћ
Доцент
Катедра за маркетинг менаџмент и односе с јавношћу
Кабинет 202a
Телефон: +381 11 39 50 800
Образовање
 • Мастер: 2010, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Развој стратешког концепта бренда понуде
 • Диплома: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду,  Дефинисање стратегије брендирања у аутомобилској индустрији
Универзитетска звања
 • 2010. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2009. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2008. Студент демонстратор, Факултет организационих наук, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2007, Асистент маркетинг менаџера, “Moć prirode” holding
 • 2007-2008, Презентер и новинар, TV емисија и магазин “Brandomania“
 • 2008, Асистент менаџера продаје, Mercedes-Benz Serbia and Montenegro
 • 2008, Организација и реализација case study такмичења, менаџер такмичења, Belgrade International Games
 • 2011, Локално такмичење у решавању студија случаја „Еqua brand“, менаџер такмичења, ФОН и Equa Company, Slovenija
 • 2012, Локално такмичење у решавању студија случаја „ОКС case study такмичење 2012“, менаџер такмичења, ФОН и Олимпијски комитет Србије
 • 2013, Пројекат селекције кадрова „Постани део нашег тима“, спољни сарадник, Олимпијски комитет Србије
 • 2013-2014, Пројкат „Netnography“, Centro Studi Etnografia Digitale, Mилано
Усавршавање
 • 2011, Erasmus Mundus Action 2 Basileus project, Стипендија за размену наставног особља, Факултет друштвених и политичких наука, Љубљана, Словенија.
 • 2011, Гост предавач, Факултет друштвених и политичких наука, Универзитет у Љубљани, Словенија.
 • 2013-2014, Erasmus Mundus Action 2 SIGMA project, Стипендија за гостујуће истраживаче, Universita degli Studi di Milano, Милано, Италија.
Одабране референце
 • Novčić B. (2013). Kako uspešno upravljati brendom? Zadužbina Andrejević. ISBN: 978-86-525-0100-7
 • Novčić B. (2012). Strategic Concept of Brand Building – Serbian perspective. Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-22906-0
 • Damnjanović V., Filipović V., Cicvarić S., Novčić B., Janičić R. (2011). „Managers’ Orientation of Health Care Organization – Comparison Study of Serbia, Macedonia and Slovenia“, Health MED Journal, Vol.5, No.6, pp. 2206-2213, ISSN: 1840-2291 (IF2011: 0.435)
 • Novčić B., Damnjanović V. & Popesku M. (2012). “Serbia brand identity: perspectives of residents and diaspora”, EuroMed Journal of Business, Vol. 7, Iss. 3, pp.256 – 267, ISSN: 1450-2194, DOI: 10.1108/14502191211265316
 • Novčić B., Damnjanović V. & Filipović V. (2012). „Pozicioniranje brenda ponude bankarskih usluga – perspektiva Srbije“, Marketing, Vol. 43, Issue 2, ISSN 0354-3471, UDC 658.626(497.11), pp. 121-132.
 • Novčić B. & Jović M. (2013). „Serbia a Recommendable Tourist Destination: External and Internal perspective“, Proceedings of the 6th Annual EuroMed Conference, Estoril, Portugal, 23-24. septembar 2013, ISSN: 978-9963-711-16-1, pp. 410-426.
 • Novčić B., Levi Jakšić M. & Filipović V. (2013). „How to become leader in higher education?“, Proceedings of the 2013 International Conference on Information, Business and Education Technology, Beijing, China, 14-15. mart 2013, ISBN: 1999-5903, pp. 987-990.
 • Novčić B., Damnjanović V., Nešković E. & Filipović V. (2012). „Traditional versus Inovative Case Study Teaching Method at undergraduate courses – students’ perspective“, Proceedings at the 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain, 18-20. novembar 2012, ISBN: 978-84-616-0763-1, pp. 3497-3503.
 • Popesku M., Damnjanović V., Novčić B., Premović M. (2010). „Serbia as Brand – Internal Perspective“, Prodeecings of the 3rd Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Business Development Across Countries and Cultures, Nicosia, Cyprus, 4-5 novembar 2010, ISBN: 978-9963-634-83-5, pp. 874-892.
 • Filipović V., Vuković B., Novčić B. & Damnjanović V. (2006). „Proces izgradnje brenda bankarskih usluga“, Marketing, Vol. 37 Issue 4, Zima 2006, ISSN 0354-3471, UDC 339+658, pp. 203-208.
Остала библиографија
 • Novčić B. & Šegota T. (2014). „Environment, Quality, Uniqueness, Alternative – Mixing 4P’s and 4E’s“, Proceedings of the XIV international symposium – Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, 6-10. jun 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1, pp. 1745-1753.
 • Novčić B., Damnjanović V., Filipović V. (2012). „How to make effective class with the case study method? - Students' Perspective“, Proceedings of the International Technology, Education and Development Conference 5-7. mart 2012, Valencia, Spain, 2012, ISBN: 978-84-615-5563-5, pp. 1229-1234.
 • Novčić B., Šegota T. (2012). „Case Study: P Marketing Communication Strategy of Reusable Branded Bottle Equa on Ex-Yugoslavia Market“, Proceedings of XIII international symposium–Symorg 2012, Zlatibor, Serbia, 5-9. jun 2012, ISBN: 978-86-7680-255-5, pp.1921-1929.
 • Damnjanović V., Novčić B. (2011). „Bringing the real world into your classroom - applying the case study methodmm“, Proceedings of 4th International Conference, Vilnius, Lithuania, 3-4. novembar 2011, ISSN 1822–7090, pp. 27-31.
 • Popesku M., Novčić B., Damnjanović V. (2010). „Marketing Outsourcing and Global Crisis: Serbian Perspective“, Proceedings of EMAC 1st Regional Conference Marketing Theory and Emerging Markets, Budapest, Hungary, 24-25. septembar 2010, ISBN: 978-963-503-419-2, pp. 226-233.
 • Novčić B., Damnjanović V., Case Study: Gazprom Neft, ECCH database, 2010.
 • Damnjanović V., Novčić B.(2010). “Improving Students’ Process of Learning with Case Study Method in Higher Education: Serbian Example”, Proceedings of the 6th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Tulcea, Romania, 8-10. jul 2010, ISBN: 978-973-662-566-4, pp. 401-404.
 • Novčić B., Vučinić J., Tadić D. (2010). “Case Study: Positioning Strategy of Automobile Brand "smart" on the Serbian Market through Alternative Communicational Forms”, Proceedings of XII international symposium – Symorg 2010, Zlatibor, Serbia, 9-12 jun 2010, ISBN: 978-86-7680-215-9, pp. 243-244.
 • Novčić B., Damnjanović V. (2010). “Organizing Marketing Case Study Competition: Benefits For Teachers, Students And Companies”, Proceedings of the 29th International Conference: People and Organization, Portorož,Slovenia, 24-26 mart 2010, ISBN: 978-961-232-238-0.
 • Damnjanović V., Cicvarić S., Okanović M., Новчић Б. (2009). “Teaching using the case study method: challenges for teachers and students”, Proceedings of the 1st international scientific conference - Gifted and talented creators of the progress, Ohrid, Macedonia, 16-17. oktobar 2009, COBISS.MK-ID 18467649, pp. 146-153.
 • Novčić B., Filipović V., Okanović M., Damnjanović V. (2009). „Primena strategije relacionog marketinga u automobilskoj industriji – odgovor na globalnu krizu“, Proceedings of the VII Skup privrednika i naučnika – SPIN 2009, Beograd, Srbija, 2009, ISBN: 978-86-7680-202-9, pp. 61-66.
 • Okanović M., Novčić B., Jović M. (2009). „Strateški marketing pristup u visokom obrazovanju“, Proceedings of YUPMA, Zlatibor, Srbija, 2009, ISBN: 978-86-86385-04-8, pp. 351-355.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • European Marketing Academy (EMAC), European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)
 • EuroMed Research Business Institute (EMRBI)
 • Комитет знања Србије
Награде и признања
 • I место на интернационалном такмичењу у решавању студија случаја „FUTUR 2007“, Љубљана, Словенија, 2007.
 • I место Менаџеријада 2008 на такмичењу у решавању студија случаја, Будва, Црна Гора, 2008.
 • I место на регионалном такмичењу „Hult Global Case Challenge“, Лондон, Велика Британија, 2011 (ментор тима).
 • III место на глобалном финалу такмичења „Hult Global Case Challenge“, New York, САД, 2011 (ментор тима).
 • LRG – UAS Best Student’s Paper Award, 4th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business.
 • I место на регионалном такмичењу „Hult Global Case Challenge“, Лондон, Велика Британија, 2012 (члан тима).
 • Пласман међу најбољих 6 тимова на глобалном финалу такмичења „Hult Global Case Challenge“, New York, САД, 2012 (члан тима).