Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Лечић-Цветковић
др Даница Лечић-Цветковић
Редовни професор
Катедра за управљање производњом и услугама
Кабинет 308
Телефон: +381 11 39 50 849
Образовање
 •  Докторат: 2003, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Модели и стандарди за интеграцију производних система
 •  Магистратура: 1999, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Примена Wоrkflоw методологије у производним системима
 •  Диплома: 1993, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Управљање производњом помоћу рачунара

Универзитетска звања
 • 2012. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004.  Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2003. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1999. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1997. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1994. Сарадник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Истраживачка област
Менаџмет производње и услуга, Електронско управљање производњом, Операциони менаџмент, Примена савремених информационих технологија и Интернета у Управљању производним системима, производњи и услугама.
Одабране референце
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, С. Бабарогић, „An Algorithm for Customer Order Fulfillment in a Make-to-Stock Manufacturing System”, International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. V No. 5, pp. 783-791, 2010, ISSN: 1841-9836
 • Lečić-Cvetković D., Н. Аничић, С. Бабарогић, Н. Атанасов, „Towards an Interoperable Production System”, Technics Technologies Education Management-TTEM, Vol. 5 No. 2, pp. 309-320, 2010, ISSN: 1840-1503
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, С. Бабарогић, Н. Аничић, „Web-Based Implementation of Replenishment Process in Distribution Channels - a Case Study, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol. 18 No. 6, pp. 291-299, 2011, ISSN: 1943-670X
 • Јаничић Р., Lečić-Cvetković D., В. Филиповић, З. Вукасиновић, В. Јовановић, "Patients’ satisfaction as key point in healthcare services", HealthMED, Vol. 5, No. 6, 2011, pp. 1701-1710, ISSN: 1840-2291
 • Lečić-Cvetković D., М. Костић-Станковић, В. Маслић, "Research of Customer Satisfaction with the Electronic Postal Services in Serbia", Metalurgia International, Vol. 17, No. 7, 2012., pp. 176-184, ISSN: 1582-2214
 • Бабарогић С., Д. Макајић-Николић, Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, „Multi-period Customer Service Level Maximization under Limited Production Capacity, International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. VII No. 5, 2012, pp. 802-811, ISSN: 1841-9836
 • Макајић-Николић Д., С. Бабарогић,  Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, „An Algorithm for Production Planning Based on Supply Chain KPIs", International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. IX No. 6, 2014, pp. 711-720, ISSN: 1841-9836  
 • Тодоровић Ј., Д. Лечић-Цветковић, „Управљање производњом”, ФОН, Београд, 2005
 • Лечић-Цветковић Д., „Примена Интернет технологија у производњи – е-производња”,-  поглавље у монографији: Група аутора (редактор: Јовановић П., Петровић Д.), “Савремени трендови у развоју менаџмента“, Newpress, Смедерево, 2007
 • Лечић-Цветковић Д., „Менаџмент производње и услуга” - поглавље у књизи: Група аутора  (редактор: Омербеговић-Бијеловић Ј.), „Основе Операционог менаџмента“, ФОН, Београд, 2010
Остала библиографија

Магистарска теза

 • Лечић, Д., „Примена Workflow методологије у производним системима”, магистарски рад, Београд, 1999.

  Докторска дисертација

 • Лечић, Д., „Модели и стандарди за интеграцију производних система”, докторска дисертација, Београд, 2003.

  Објављене књиге

 • Чупић, М., М. Сукновић, Д. Лечић, Р. Јаничић, „Генератори и апликације система за подршку одлучивању II”, Издавач ДОПИС, Београд, 1995.
 • Тодоровић Ј., Д. Лечић-Цветковић„Управљање производњом”, ФОН, Београд, 2005, ISBN: 86-7680-053-7.
 • Лечић-Цветковић Д., „Примена Интернет технологија у производњи – е-производња” -  поглавље у монографи: Група аутора (редактор: Јовановић П., Петровић Д.), “Савремени трендови у развоју менаџмента“, Newpress, Смедерево, 2007, ISBN: 978-86-7680-135-0.
 • Лечић-Цветковић Д., „Менаџмент производње и услуга” - поглавље у књизи: Група аутора  (редактор: Омербеговић-Бијеловић Ј.), „Основе Операционог менаџмента“, ФОН, Београд, 2010, ISBN: 978-86-7680-226-5.
 • Лечић-Цветковић Д., „Софтвери за управљање производњом – SAP, Navision, Baan, Oracle, Pantheon ...”, скрипта у електронском облику,  www.om.fon.rs , Београд, 2005.
 • Lečić-Cvetković D., Н.Атанасов, Ј.Омербеговић-Бијеловић, „Improvement of Supply Chain Management by Bullwhip Effect Reduction“ (поглавље у монографији  “Innovative Management and Firm Performance”, pp. 214-232), Palgrave Macmillan, London, 2014, ISBN: 978-1-137-40220-2.
 • Омербеговић-Бијеловић Ј., Д. Лечић-Цветковић, (Антић С., Ђорђевић Л., Ракићевић З., Атанасов Н.),“Менаџмент и организација” – приручник за полагање пријемног испита за мастер студије, поглавље: „Управљање производњом и пружањем услуга”, стр. 375-407, ФОН, Београд, 2014, ISBN: 978-86-7680-298-2.
 • Омербеговић-Бијеловић Ј., Д. Лечић-Цветковић, (Антић С., Ђорђевић Л., Ракићевић З., Атанасов Н.),„Менаџмент” – приручник за полагање пријемног испита за мастер студије, поглавље: „Предузетништво и управљање МСП”, стр. 359-407, ФОН, Београд, 2014, ISBN: 978-86-7680-297-5.

Научни радови објављени у часописима и серијским публикацијама међународног значаја

 • Lečić-Cvetković D., Н. Аничич, С. Бабарогић, Н. Атанасов, „Towards an Interoperable Production System, Technics Technologies Education Management-TTEM, Vol. 5 No. 2, pp. 309-320, 2010, ISSN: 1840-1503 [SCI-Exp., Impact factor 2010 = 0.256], http://www.ttem-bih.org/pdf/ttem_5_2_web.pdf
 • Lečić-Cvetković D.., Н. Атанасов, С. Бабарогић, „An Algorithm for Customer Order Fulfillment in a Make-to-Stock Manufacturing System”, International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. V No. 5, pp. 783-791, 2010, ISSN: 1841-9836 [SCI- Exp., Impact factor 2010 = 0.650] http://www.journal.univagora.ro/download/pdf/463.pdf
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, С. Бабарогић, Н. Аничић, „Web-Based Implementation of Replenishment Process in Distribution Channels - a Case Study”, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol. 18 No. 6, pp. 291-299, 2011, ISSN: 1943-670X [SCI- Exp., Impact factor 2010 = 0.203], http://ijietap.utep.edu/ojs-2.3.3-3/index.php/ijie/article/view/210/218
 • Јаничић Р., Lečić-Cvetković D., В. Филиповић, З. Вукасиновић, В. Јовановић, "Patients’ satisfaction as key point in healthcare services", HealthMED, Vol. 5, No. 6, 2011, pp. 1701-1710, ISSN: 1840-2291 [SCI-Exp., Impact Factor 2011=0.435], www.healthmedjournal.com/vol5-no6.htm
 • Lečić-Cvetković D., М. Костић-Станковић, В. Маслић, "Research of Customer Satisfaction with the Electronic Postal Services in Serbia", Metalurgia International, Vol. 17, No. 7, 2012., pp. 176-184, ISSN: 1582-2214 [SCI-Exp., Impact Factor 2011=0.084], http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_7_2012.pdf
 • Бабарогић С., Д. Макајић-Николић, Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, „Multi-period Customer Service Level Maximization under Limited Production Capacity, International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. VII No. 5, 2012, pp. 802-811, ISSN: 1841-9836 [SCI- Exp., Impact factor 2011 = 0.438],  [SCI- Exp., Impact factor 2011 = 0.438],  http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/10/ijcccv7n5.pdf
 • Алсакит Абулгасем М., Р. Јаничић, Lečić-Cvetković D., М. Костић-Станковић, М. Глигоријевић,"Quality Evaluation of Banking Services for Developement of e-banking in Libya", Metalurgia International, Vol. 18, No. 5, 2013., pp. 135-143, ISSN: 1582-2214 [SCI-Exp., Impact Factor 2011=0.084], http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_5_2013.pdf
 • Макајић-Николић Д., С. Бабарогић,  Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, „An Algorithm for Production Planning Based on Supply Chain KPIs", International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. IX No. 6, 2014, pp. 711-720, ISSN: 1841-9836  [SCI-e, IF 2013 = 0.694], http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/issue/download/32/pdf_140

Радови објављени у часопису међународног значаја верификованим посебном одлуком

Научни радови објављени у часописима и серијским публикацијама националног значаја

 • Лечић, Д., М. Чупић и Д. Макајић, „Примена програмског пакета P/G% као система за подршку одлучивању у судству”, ИНФО, бр. 3, стр. 39-42, Београд, 1996, ISSN: 0354-5334.
 • Лечић, Д., С. Бабарогић, „Производна предузећа и електронско пословање”, Info Science, бр. 3-4/2002, стр. 20-22, Београд, 2002, ISSN: 1450-6254.
 • Lečić-Cvetković D., „Е-Manufacturing, Preconditions, Principles, Collaboration”, Management, бр. 29, стр. 73-77, Београд, 2003, ISSN: 0354-8635.
 • Омербеговић-Бијеловић Ј., Д. Лечић-Цветковић„Примена ERP пакета у МСП”IнфоМ, бр. 17/2006, стр. 28-34, Београд, 2006, ISSN: 1451-4397.
 • Лечић-Цветковић Д., Н. Атанасов, „Е - одржавање у компанији Гранд Пром АД”, Техничка дијагностика, бр. 3/2006, стр. 30-35, Београд, 2006, ISSN: 1451-1975.
 •  Лечић-Цветковић Д., Н. Атанасов, „Е-производња и стандардизација докумената”, Техника, бр.4 2007, стр. 5-11, Београд, 2007, ISSN: 0040-2176.

Научни радови објављени на међународним скуповима штампани у целини у зборнику радова

 • Чупић, М., Н. Жаркић-Јоксимовић, М. Сукновић,Lečić-Cvetković D., „The Financial Decision Support System”, XIV-th Europen Conference on Operations Research, Jerusalem, Israel, 1995, Proceedings book, pp.2-25.
 • Мартић, М., Lečić-Cvetković D., Г. Савић, Ј. Петрић, „Comparative Analysis and Ranking Districts in Serbia Using Data Envelopment Analysis”, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thesaloniki, 1998, Proceedings vol. 2, pp. 733-747.
 • Lečić-Cvetković D., Н. Аничић, С. Бабарогић, „Applying Integration Standards In Production Systems”, Information and Intelligent Systems – IIS, 16th International Conference 2005, Varaždin, Croatia, 2005, Proceedings book, pp. 65-72, ISBN: 953-6071-25-8.
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, “Internet Based Manufacturing Resource Management”, 8th International Conference RadMI 2008, Užice, Serbia, 2008, Proceedings book, pp. 699-707, ISBN: 86-83803-24-8.
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, „Coordination of production and distribution – models for optimization of products’ distribution channels”, 9th International Conference RadMI 2009, Vrnjačka Banja, Serbia, 2009, Proceedings book, pp. 578-586, ISBN: 978-86-6075-007-7.
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, Ј. Омербеговић-Бијеловић, „Improvement of Supply Chain Management by Bullwhip Effect Reduction“, SYMORG’12, Златибор, Србија, 2012, Proceedings book, 463-483, ISBN: 978-86-7680-255-5.
 • Костић-Станковић М., Lečić-Cvetković D. Б. Голубовић-Протић, „Level оf Internet Advertising Usage Like Implication оf Social аnd Tehnological Development“, STED’12, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2012, e-Proceedings book, pp. 495-516.
 • Атанасов Н., Lečić-Cvetković D., З. Ракићевић, Ј. Омербеговић-Бијеловић, Л. Ђорђевић, „An Аpproach to Lean Inventory Management by Balanced Stock Cover“, 2nd International Scientific Conference on Lean Technologies -LeanTech’13, Београд, 2013, Proceedings book, pp. 159-166, ISBN 978-86-7680-283-8.
 • Mакајић-Николић Д., Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, С. Бабарогић,  „An Approach of Production Planning for Supply Chain Performance Improvements“, BALCOR 2013,  2013,  Proceedings book, pp. 3657-367, ISBN 978-86-7680-285-2.
 • Ђорђевић Л., С. Антић, Lečić-Cvetković D.„Spreadsheet Application in Operations Management Education“, XIV International Symposium SYMORG’14, Златибор, Србија,  Symposium proceedings, pp.1231-1239, 2014, ISBN 978-86-7680-295-1.
 • Lečić-Cvetković D., M. Kостић-Станковић, J. Цвијовић, O. Kомпировић, „Cooperation of SMEs and Insurance Company in Creation of Markekting Value of Insurance Premiums“, 7th International Scientific Conference on Economic and Social Development, New York, USA, proceeding book, pp. 710-719, 2014, ISBN 978-953-6125-12-8.

Научни радови објављени на међународним скуповима штампани у изводу

 • Мартић, М., Lečić-Cvetković D., Г. Савић и Ј. Петрић, „Comparative Analysis and Ranking of Ditricts in Serbia Using Data Envelopment Analysis”, 4th Balkan Conference on Operational Research, Thesaloniki, 1997, Volume of Abstacts, pp. 128.
 • Lečić-Cvetković D., „Industrial Companies and e-Business - Models and Standards for e -Manufacturing”, SSGRR Conference, L'Aquila, Italy, 2003, Volume of Abstacts on CD.
 • Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов,  С. Бабарогић, „An Algorithm for Customer Order Fulfillment in a Make-to-Stock Manufacturing System”, International Conference on Computers, Communications & Control, Baile Felix, Oradea, Romania, 2010, Volume of Abstacts, pp. 42, ISSN: 1844-4334.
 • Бабарогић С., Д. Макајић-Николић, Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, “Multi-period Customer Service Level Maximization under Limited Production Capacity”, International Conference on Computers, Communications & Control, Baile Felix, Oradea, Romania, 2012, Volume of Abstacts, pp. …35, ISSN: 1844-4334.
 • Макајић-Николић Д., С. Бабарогић, Lečić-Cvetković D., Н. Атанасов, “An Algorithm for Production Planning Based on Supply Chain KPIs”, International conference for computer, communication and control, Baile Felix, Oradea, Romania, 2014, Volume of Abstracts, pp. 59, ISSN: 1844-4334.

Научни радови објављени на скуповима националног значаја штампани у целини у зборнику радова

 • Лечић, Д., „Програмски пакет POLICY GOAL PERCENTAGING (P/G%) - помоћ у пословном одлучивању”, СИНФОН’94, Златибор, 1994, зборник радова.
 • Лечић, Д., М. Чупић, Д. Макајић, „Примена програмског пакета P/G% као система за подршку одлучивању у судству”, SYMOPIS’95, Доњи Милановац, 1995, зборник радова, стр. 73-76.
 • Сукновић, М., М. Чупић, Д. Лечић, А. Каралејић, „Системи за подршку финансијском одлучивању”, SYMOPIS’94, Котор, 1994, зборник радова, стр. 137-140.
 • Сукновић, М., М. Чупић, Д. Лечић, С. Лазаревић, „Систем за подршку статистичком одлучивању”, YUINFO’95, Брезовица, 1995, зборник радова, стр. 257-260.
 • Сукновић, М., М. Чупић, Д. Лечић, И. Милошевић, „Системи за подршку пословном планирању”, Sym-Org’95, Златибор, 1995, зборник радова, стр. 291-297.
 • Лечић, Д., М. Мартић, „Примена анализе обавијених података у оцењивању ефикасности економских целина”, СИНФОН’95, Златибор 1995, зборник радова.
 • Лечић, Д., М. Чупић, М. Сукновић, „Груби скупови као нови приступ третирању неодређености код система за подршку одлучивању”, YUINFO’96-Брезовица, 1996, зборник радова, стр. 107-110.
 • Лечић, Д., М. Мартић, Ј. Петрић, „Компаративна анализа ефикасности округа у Србији помоћу анализе обавијених података”, Sym-Org’96, Врњачка Бања, 1996, зборник радова, стр. 597-602.
 • Сукновић, М., М. Чупић, Д. Лечић, М. Миховиловић, „Примена система за подршку одлучивању засноване на знању”, SYMOPIS’96, Златибор, 1996, зборник радова, стр. 132-135.
 • Чупић, М., Д. Лечић, М. Сукновић, М. Миховиловић, „Груби скупови и груби класификатори у систему за подршку одлучивању”, SYMOPIS’96, Златибор, 1996, зборник радова, стр. 107-110.
 • Мартић, М., Д. Лечић, Ј. Петровић, „Анализа обавијених података-модели и примене”, Индустријско инжењерство’96, Београд, 1996, зборник радова.
 • Лечић, Д.„Приказ и поређење грубих скупова и фази скупова”, СИНФОН’96, Златибор, 1996, зборник радова.
 • Лечић, Д., „Теорија грубих скупова, приказ и поређење са теоријом фази скупова”, SYMOPIS’97, Бечићи, 1997, зборник радова, стр. 153.
 • Савић,Г., Д. Лечић, М. Мартић, „Примена анализе обавијања података у рангирању округа у Србији”, Sym-Org’98, Златибор, 1998, зборник радова, стр. 486.
 • Лечић, Д., С. Бабарогић, „Основе развоја Workflow концепта”, SYMOPIS’98, Херцег Нови, 1998, зборник радова, стр. 297-300.
 • Лечић, Д., С. Бабарогић, Ј. Обрадовић, „Примена Дијаграма активности за приказ технолошких процеса”, SYMOPIS’99, Београд, 1999, зборник радова, стр. 137-140.
 • Лечић, Д., С. Бабарогић, „Примена Workflow методологије у реинжењерингу пословних процеса”, Sym-Org’00, Златибор, 2000, зборник радова, стр. 449-454.
 • Бабарогић, С., Д. ЛечићНеки аспекти развоја система за електронску трговину”, SYMOPIS’00, Београд, 2000, зборник радова, стр. 145-148.
 • Лечић, Д., С. Бабарогић, „Производна предузећа и електронско пословање”, Sym-Org’02, Златибор, 2002, зборник радова, стр. 53-58.
 • Лечић, Д., Н. Аничић, „Предуслови и принципи електронског управљања производњом, електронска колаборација”, SYMOPIS’03, Херцег Нови, 2003, зборник радова, стр. 407-410.
 • Лечић, Д., „Производна предузећа и електронско управљање производњом”, I Скупу привредника и научника  “Менаџмент операција и услуга“, ФОН, Београд, 2003, зборник радова, стр. 152-156.
 • Лечић-Цветковић, Д.„Примена Интернет технологија у производним организацијама”, SYMOPIS’04, Фрушка гора, 2004, зборник радова, стр. 51-54, ISBN: 86-7352-123-8.
 • Лечић-Цветковић, Д.„Модели и стандарди за интеграцију производних система”, II Скупу привредника и научника: „Савремене тенденције у производњи и услугама у нашем друштву”, ФОН, Београд, 2004, зборник радова, стр. 184-190.
 • Стевановић М. , Д. Лечић-Цветковић, „Управљање имплементацијом ICT пројеката на Универзитету”, YUPMA’05, Златибор, 2005, зборник радова, стр. 401-404.
 • Стевановић М., Д. Лечић-Цветковић, „Критични фактори успешности при имплементацији ICT пројеката на Универзитету”, III Скупу привредника и научника: „Логистика као компонента операционог менаџмента”, ФОН, Београд, 2005, зборник радова, стр. 94-99.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић, „Приступ побољшању пословних процеса”, III Скупу привредника и научника:  „Логистика као компонента операционог менаџмента”, ФОН, Београд, 2005, зборник радова, стр. 209-214.
 • Стевановић М., Д. Лечић-Цветковић„Виртуелни пројектни менаџмент”, YUPMA’06, Златибор, 2006, зборник радова, стр. 404-408, ISBN: 86-86385-00-1.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић„Е - производња и е - одржавање”, Sym-Org’06, Златибор, 2006,  зборник радова, стр. 377, ISBN: 86-7680-086-3.
 • Лечић-Цветковић Д., М. Стевановић, „Виртуелне организације”, SYMOPIS’06, Бања Ковиљача, 2006, зборник радова, стр. 261-264, ISBN: 86-82183-07-2.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић„Е-набавка – основни елементи и модели”, IV Скупу привредника и научника: „Менаџмент технологије и иновација - кључни фактор супериорних операција конкурентности”, ФОН, Београд, 2006, зборник радова, стр. 188-192, ISBN: 86-7680-096-0.
 •  Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић„Ланац вредности и е-пословање”, YUPMA’07, Златибор, 2007, зборник радова, стр. 420-424, ISBN: 378-86-86385-02-4.
 • Лечић-Цветковић Д., Н. Атанасов, „Е - одржавање и стандардизација докумената”, SYMOPIS’07, Златибор, 2007, зборник радова, стр. 703-706, ISBN: 978-86-7680-124-4.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-ЦветковићУправљање производним ресурсима применом Интернета”, V Скупу привредника и научника, ФОН, Београд, 2007, зборник радова, стр. 159-163, ISBN: 978-86-7680-131-2.
 • Лечић-Цветковић Д., Н. Атанасов, „Паковање производа прилагођено Интернет пословању”, YUPMA’08, Златибор, 2008, зборник радова, стр. 404-408, ISBN: 978-86-86385-03-4.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић, „Колаборативно планирање, предвиђање и снабдевање на релацији производна компанија - велетрговински ланци”, Sym-Org’08, Београд, 2008, зборник радова, стр. 239-239, ISBN: 978-86-7680-160-2.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић, „Имплементација VMI на релацији производна компанија - дистрибутер”, SPIN’08, Београд, 2008, зборник радова, стр. 173-177, ISBN: 978-86-7680-164-0.
 • Лечић-Цветковић Д., Н. Атанасов, „Индикатори перформанси у производној компанији и каналима дистрибуције”, YUPMA’09, Златибор, 2009, зборник радова, стр. 153-158, ISBN: 978-86-86385-04-8.
 • Н. Атанасов, Д. Лечић-Цветковић„Кључни индикатори перформанси производне компаније у условима глобалне кризе”, SPIN’09, Београд, 2009, зборник радова, стр. 189-193, ISBN: 978-86-7680-202-9.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић, С. Бабарогић, „Улога индикатора предвиђања тражње у планирању производње”, Sym-Org’10, Златибор, Србија, 2010, зборник радова на ЦД,  ISBN: 978-86-7680-215-9.
 • Атанасов Н., Д. Лечић-Цветковић, „Индикатори прецизности планирања тражње у управљању дистрибуцијом производа“,  SPIN ’11, Београд, 2011, Зборник радова на ЦД, стр. 342-350.
 • Китић Б., М. Костић-Станковић, Ј. Цвијовић, Д. Лечић-Цветковић„Еколошки аспекти пословних комуникација, SPIN ’13, Београд, 2013, Зборник радова, стр. 103-111,  ISBN 978-86-7680-288-3.
 • Атанасов Н., З. Ракићевић, Д. Лечић-Цветковић, Ј. Омербеговић- Бијеловић, „Један приступ ка адекватности индикатора покривености тражње залихама“, SPIN’13, Београд, 2013, Зборник радова, стр. 273-281,  ISBN 978-86-7680-288-3.
 • АнтићС., Л. Ђорђевић, М. Чангаловић, Д. Лечић-Цветковић„Метахеуристички приступ решавању проблема економичне количине наручивања залиха за више производа са ограниченим простором складиштења“, Symopis’14, Дивчибаре, 2014, Зборник радова, стр. 245-251, ISBN: 978-86-7395-325-0.

 Пројекти

 • „Системи, вештачка интелигенција и операциона истраживања”, стратешки пројекат, Министарство за науку  технологију републике Србије, Београд, 1995-2000.
 • „Mastere Specialise Ecole Centrale de Paris - FON”, специјалистичке студије из области Индустријског инжењерства, ФОН, Београд, 2002.-2003.
 • „PRISMA”, учесник за област Производни и операциони менаџмент, ФОН, Београд, 2004 - 2008.
 • „Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције”, стратешки пројекат, Министарство за науку технологију републике Србије, Београд, 2005.
 • 1.10.5. „Истраживање развоја, повезивања и коришћења менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина у нашим предузећима”, стратешки пројекат 1490 еб. 44, Министарство за науку  технологију републике Србије, Београд, 2006 - 2010.
 • 1.10.6. „Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections”, TEMPUS пројекат бр. 511084-TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-JPHES, European Commission, 2011-2013.
 • 1.10.7. Омербеговић-Бијеловић Ј., Лечић-Цветковић Д., Бечејски-Вујаклија Д., Антић С., Ђорђевић Л., Ракићевић З., Атанасов Н., „Унапређивање квалитета управљања изабраним подсистемима предузећа „Зелена пијаца“ из Нoвог Сада“ – концептуално решење, научно-истраживачки пројекат, по уговору са привредним друштво „Зелена пијаца“ из Нoвог Сада и ФОН из Београда, 2013-2014.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Од 2008. године члан и лидер групе MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) за Србију