Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Krivokapić
dr Đorđe Krivokapić
Docent
Katedra za organizaciju poslovnih sistema
Kabinet 310
Telefon: +381 11 39 50 854