Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Бјелица
др Драган Бјелица
Доцент
Катедра за менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
Кабинет 311а
Телефон: +381 39 50 933
Образовање
 • Мастер/Специјализација: 2010, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Анализа утицаја стратешког лидерства на организационе перформансе
 • Диплома: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Методологија за израду стратешког плана
Универзитетска звања
 • 2011, Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2009, Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2011 – данас, „Менаџмент у систему здравствене заштите“, Факултет организационих наука и Медицински факултет, Универзитет у Београду, предмети: Менаџмент, Управљање пројектима
 • 2008-2010, Војна академија и Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, предмет: Стратешки менаџмент
 • 2007, Соко Штарк, сектор набавке и продаје
 • 2005, Европско првенство у кошарци у Београду, сектор финансија
 • 2011, Мастер студије “ Languages, Business and International Trade ”, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, и Универзитет у Орлеану (Француска), предмет: Project management
Професионално искуство
 • 2011 , ”Истраживање савремених тенденција стратешког управљања применом специјализованих менаџмент дисциплина у функцији конкурентности српске привреде” , евиденциони број ОИ 179081, истраживач, Факултет организационих наука
Истраживачка област
Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине
Усавршавање
 • 2014, Global Young Crew Workshop, “Indialogue with the future”,  Rotterdam, IPMA - International Project Management Association
 • 2013, Global Young Crew Workshop, “Finding Balance and Moving Forward”,  Dubrovnik, IPMA - International Project Management Association
 • 2011, „International Management Teachers Academy (IMTA) – Leadership and Change track program“, IEDC Bled School of Management
 • 2010, „Унапређење лидерских вештина“ – обука за предаваче, USAID-a i Carr Swanson&Randolph, LLC
 • 2009,  „Discovery Management Program“, IEDC Bled School of Management
Одабране референце
 • Dragan Bjelica, Uroš Jovanović (2014). It’s up to you: The Influence of Sports Participation, Academic Performances and Demo-Behavioral Characteristics on University students’ Life Satisfaction. Applied Research in Quality of Life. doi:10.1007/s11482-014-9360-0 (M22)
 • Dragan Bjelica, Danijela Toljaga-Nikolić, Marija Todorović: Portfolio selection framework for selecting R&D projects using MS Project Server 2010 Tools”, V International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration - GEBA 2011, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Economics and Business Administration, Book of papers, ISBN: 978-973-703-697-1, Iasi, Romania, 2011, pages 339-345.(M33)
 • Dragan Bjelica, Mitrović Zorica, Todorović Marija: Defining “Success” For Project Management Information System: A Cross Sectional Study, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable  Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014. (M33)
 • Vladimir Obradovic, Petar Jovanovic, Dejan Petrovic, Marko Mihic, and Dragan Bjelica. 2014. Web-Based Project Management Influence on Project Portfolio Managers’ Technical Competencies.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 119 (March): 387–396. doi:10.1016/j.sbspro.2014.03.044. (M51)
 • Marija Todorović, Zorica Mitrović,Dragan Bjelica:Measuring Project Success in Project OrientedOrganizations”, Management - Journal of Theory and Practice Management, 68, September 2013, ISSN: 1820-0222, page 41-48. (M51)
 • Dragan Bjelica, MitrovićZorica, TodorovićMarija: Agilno upravljanje projektima u IT industriji, XVIII Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2014, Zbornikradova „Upravljanjeprojektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, UdruženjezaupravljanjeprojektimaSrbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014. (M63)
 • Dragan Bjelica, DanijelaToljaga-Nikolić, Istraživanjeianalizapovezanostiprimenespecijalizovanihmenadžmentdisciplinaikonkurentnostisrpskeprivrede, poglavlje u monografiji“ Kontrolaiupravljanjeperformansamaprojektnogportfoliasaosvrtomnasrpskuprivredu, str. 175-190, redaktor prof. drDejanPetrović, Fakultetorganizacionihnauka, Beograd, ISBN 978-86-7680-269-2, 2013. (М44)
 • Dragan Bjelica, Marija Todorović, Zorica Mitrović, Risk appraisal for software projects in accordance with project management maturity models, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 2. 2013, ISSN 2217-7256 (M53)
 • Aleksandra Stevanović, Dragan Bjelica , SanjaJovičić: Upravljanje rizikom investiranja, XII Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2008,  "Kompetentnostprojektnihmenadžera", Zbornikradova, ISBN: 978-86-86385-03-1, UdruženjezaupravljanjeprojektimaSrbije, Zlatibor, 14-16. maj 2008, str. 526-530. (M63)
 • Dragan Bjelica, Zorica Mitrović, Danijela Toljaga-Nikolić: Key dimensions in project portfolio management using a web-based approach, XIII International Symposium – SYMORG 2012 “Innovative Management and Business Performance”, Faculty of Organizational Sciences, Book of abstracts, ISBN: 978-86-7680-254-8, Book of papers - CD edition, Zlatibor, 2012, Serbia.(M33)

Остала библиографија
 • Toljaga-Nikolić Danijela, Todorović Marija, Dragan Bjelica: Risk Management Methods: How To Deal With Risks In A Project, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable  Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014.(M33)
 • Mitrović Zorica, Dragan Bjelica, Toljaga-Nikolić Danijela: Evaluation Of Capacity Development In Strategic Planning – A Case Of Central Government Institutions In Serbia, XIV International Symposium “New Business Models And Sustainable  Competitiveness”, ISBN: 978-86-7680-295-1, Symorg 2014, Zlatibor, Serbia, June 6. -10. 2014.(M33)
 • Dragan Bjelica, Nataša Petrović, Marko Jovanović: Using key performance eco indicators for selecting R&D projects”, 7th International Conference Accounting and Management Information Systems - AMIS 2012, The Bucharest University of Economic Studies and Faculty of Accounting and Management Information Systems , AMIS 2012 Conference Proceedings, ISSN 2247-6245, ISSN-L 2247-6245, Bucharest, Romania, 2012, pages 165-177.(M33)
 • Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Dragan Bjelica: „Different perspectives of project success”, XIII International Symposium – SYMORG 2012 “Innovative Management and Business Performance”, Faculty of Organizational Sciences, Book of abstracts, ISBN: 978-86-7680-254-8, Book of papers - CD edition, Zlatibor, 2012, Serbia.(M33)
 • Zorica Mitrović, Dragan Bjelica,  Marija Todorović: “Strategic investment in health as determinant of economic growth”, XIII International Symposium – SYMORG 2012 “Innovative Management and Business Performance”, Faculty of Organizational Sciences, Book of abstracts, ISBN: 978-86-7680-254-8, Book of papers - CD edition, Zlatibor, 2012, Serbia.(M33)
 • Miloš Milosavljević, Veljko Dmitrović, Marko Jovanović, Nataša Petrović, Dragan Bjelica:  Information Systems for Planning of Company’s Business and Financing”, 31st International Conference on Organizational Science Development Quality, Innovation Future Organization, Book of papers, ISBN: 978-961-232-254-0, 21-23.3.2012, Portorož, Slovenia.(M33)
 • Marija Todorović,Dragan Bjelica, Zorica Mitrović, Concepts and models for presentation of project success, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 1. 2013., ISSN 2217-7256 (M53)
 • Zorica Mitrović, Marija Todorović,Dragan Bjelica, Strategic performance management system of public sector organizations in Serbia: The role of an accountability system, Serbian Journal of Project Management, Vol 3. Issue 1. 2013, ISSN 2217-7256 (M53)
 • MitrovićZorica,Dragan Bjelica, Danijela Toljaga-Nikolić: Analiza softvera za upravljanje znanjem u projektnom okruženju, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2014, Zbornik radova „Upravljanje projektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014.(M63)
 • DanijelaToljaga-Nikolić, TodorovićMarija, Dragan Bjelica: Uloga društvenih mreža preduzeća u uspešnom upravljanju projektima, XVIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2014, Zbornik radova „Upravljanje projektima u IT okruženju“ , ISBN 978-86-86385-11-6, Udruženje za upravljanje projektima Srbije- YUPMA, Beograd, 12.-13. Maj 2014.(M63)
 • MarijaTodorović, Dragan Bjelica, Zorica Mitrović: Analiza projektnog okruženja kroz određivanje kritičnih faktora uspeha, XVII Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2013 “Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu”, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-10-9, Zlatibor, 2013, Srbija, str. 254-258. (M63)
 • Dragan Bjelica, MarijaTodorović, Danijela Toljaga-Nikolić:Korišćenje metoda odlučivanja u proceni kompleksnosti projekta, XVII Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2013 “Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu”, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-10-9, Zlatibor, 2013, Srbija, str. 364-368. (M63)
 • DanijelaToljaga-Nikolić, ZoricaMitrović,Dragan Bjelica: Metodologijamekihsistemarešavanjaupravljačkihsistema, XVI Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2012 “U susret ekonomiji znanja - upravljanje projektima znanja”, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Zlatibor, 2012, Srbija, str. 338-342. (M63)
 • Dragan Bjelica, MarijaTodorović, DanijelaToljaga-Nikolić:Odznanja ka akciji u selekcijiprojektnogportfolia”, XVI Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2012 “U susret ekonomiji znanja - upravljanje projektima znanja”, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Zlatibor, 2012, Srbija, str. 496-500. (M63)
 • MarijaTodorović, Dragan Bjelica, ZoricaMitrović: Metodologijamekihsistemarešavanjaupravljačkihsistema XVI Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2012 “U susret ekonomiji znanja - upravljanje projektima znanja”, Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-09-3, Zlatibor, 2012, Srbija, str. 459-463. (M63)
 • Dragan Bjelica,DanijelaToljaga-Nikolić, Marija Todorović: Model celobrojnogprogramiranja u selekciji IR projekata”, VIII Skupprivrednikainaučnika - SPIN 2011“Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020.”, Fakultet organizacionih nauka (FON)/Centar za operacioni menadžment (COM) i Privredna komora Srbije, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7680-244-9, Belgrade, Serbia, 2011, str. 266-273. (M63)
 • MarijaTodorović,Dragan Bjelica, DanijelaToljaga-Nikolić: Analizaindirektnihefekataprojekata u Javnomsektoru”, XV Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2011 “Projektnimenadžment u Srbiji – uspesiimogućnosti”, Zbornikradova, ISBN: 978-86-86385-08-6, Zlatibor, 2011, Srbija, str. 120-124. (M63)
 • DanijelaToljaga-Nikolić, MarijaTodorović, Dragan Bjelica: Uloga ISO 17024:2003 u uspostavljanju IPMA programasertifikacije, XV Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2011 “Projektnimenadžment u Srbiji – uspesiimogućnosti”, Zbornikradova, ISBN: 978-86-86385-08-6, Zlatibor, 2011, Srbija, str. 572-576. (M63)
 • Dragan Bjelica, DanijelaToljaga-Nikolić, MarijaTodorović: „Usklađivanjeportfoliaistraživačkorazvojnihprojekatananivoupreduzeća”, XV Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2011 “Projektnimenadžment u Srbiji – uspesiimogućnosti”, Zbornikradova, ISBN: 978-86-86385-08-6, Zlatibor, 2011, Srbija, str. 562-571. (M63)
 • Dragan Bjelica, DanijelaToljaga, Marija Todorović: „Promene na vrhu – posledicepromenerukovodilacainjihovognasleđa, XII Internacionalnisimpozijum „Menadžmentznanjaiorganizacionenauke “– SYMORG 2010, Zbornikapstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 9-12. jun 2010. (M63)
 • Dragan Bjelica, DanijelaToljaga, MarijaTodorović: Upravljanjerizikomprojektnogportfolia, XIV Internacionalnisimpozijumizprojektnogmenadžmenta – YUPMA 2010, "Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-07-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 14-16. maj 2010. , str. 258-262. (M63)
 • MarijaTodorović,Dragan Bjelica, DanijelaToljaga: Primena Fuzzy AHP metode u procesuizbora dobavljača za projekat“, XII Internacionalni simpozijum „Menadžment znanja i organizacione nauke “ – SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 9-12. jun 2010. (M63)
 • DanijelaToljaga, MarijaTodorović, Dragan Bjelica: Karakteristike projektnog menadžera kao vođe virtuelnog projektnog tima“, XII Internacionalni simpozijum „Menadžment znanja i organizacione nauke “ – SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Fakultet organizacionih nauka, Zlatibor, 9-12. jun 2010. (M63)
 • DanijelaToljaga, MarijaTodorović, Dragan Bjelica: „Uloga projektnog menadžera u postizanju strateških ciljeva pomoću virtuelnih projektnih timova“, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2010, "Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-07-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 14-16. maj 2010. , str. 201-205. (M63)
 • MarijaTodorović,Dragan Bjelica, Danijela Toljaga: Proizvesti ili kupiti: Od strateške odluke do realizacije, XIV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2010, "Strategijski projektni menadžment i projektno liderstvo", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-07-9, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 14-16. maj 2010. , str. 136-140. (M63)
 • Dragan Bjelica: Upravljanje projektima u kriznim situacijama,VII Skup privrednika i naučnika – SPIN ’09, “Operacioni menadžment i globalna kriza”, Fakultet organizacionih nauka (FON)/Centar za operacioni menadžment (COM) i Privredna komora Srbije, Zbornik radova, ISBN: 978-86-7680-202-9, Beograd, 05-06. novembar 2009, str. 253-260. (M63)
 • Dragan Bjelica: „Strateškiaspekti u upravljanju portfoliom projekata“, XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2009, "Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-04-8, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 6-8. jun 2009, str. 141-145. (M63)
 • Aleksandra Stevanović, SanjaJovičić, Dragan Bjelica: „Budžetiranje programa“, XIII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta – YUPMA 2009, "Projektni menadžment – vizija i strateški ciljevi", Zbornik radova, ISBN: 978-86-86385-04-8, Udruženje za upravljanje projektima Srbije, Zlatibor, 6-8. jun 2009, str. 461-465. (M63)
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • YUPMA - Udruženje za upravljanje projektima Srbije
 • IPMA - International Project Management Association
 • IPMA Young Crew Serbia
 • SENET - Central and South East European Network