Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ђорић
др Драган Ђорић
Редовни професор
Катедра за математику
Кабинет Ц202
Телефон: +381 11 39 50 834
Образовање
 • Докторат: 2002, Математички факултет, Универзитет у Београду, Статистичка анализа модела временских серија са праговима
 • Магистратура: 1991, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Услови конзистентности параметара линеарних модела
 • Диплома: 1977, Математички  факултет, Универзитет у Београду
Универзитетска звања
 • 2010. Ванредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2003. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1994. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 1992.-1994. професор математике у основној школи
 • 1978.-1992. истраживач у Ваздухопловнотехничком институту у Жаркову
Професионално искуство
 • 2011.-2014 учешће на пројекту „Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, Топологије и пимене“, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, пројекат бр.174025
 • 2006.-2010. учешће на пројекту „Теорија оператора, стохастичка анализа и примене“, Министарство за науку и технолошки развој  Републике Србије, пројекат бр.144003
 • 2002.-2005. учешће на пројекту „Стохастички модели, екстремне вредности и примена у анализи временских серија, Министарство за науку и технолошки развој  Републике Србије, пројекат 134004
 • 1978.-1992. истраживач на низу пројеката у Ваздухопловнотехничком институту у Жаркову
Истраживачка област
Нелинеарна анализа, Теорија фиксне тачке, Случајни процеси, Стохастички модели у финансијама, Теорија расподела
Одабране референце
 • D. Đorić (2014), Common fixed point theorems for generalized multivalued contractions cone metric spaces over a non-normal solid coneFixed Point Theory and Applications,  2014, 2014-159
 • D. Đorić, Z. Kadelburg, S. Radenović, S., P. Kumam (2014), A note on fixed point results without monotone propert in partially ordered metric spaceRevista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Serie A. Matematicas, 108, 503-510
 • D. Đorić (2014), Nonlinear coupled coincidence and coupled fixed point theorems for not necessary commutative contractive mappings in partially ordered probabi;istic metric spaces, Applied Mathematics and Computation, 219, 5925-5935
 • D. Đorić, Z. Kadelburg, S. Radenović (2012), Coupled fixed point results for mappings without mixed monotone property, Applied Mathematics Letters,
 • D. Đorić, Z. Kadelburg, S. Radenović (2012), Edelstein–Suzuki-type fixed point results in metric and abstract metric spaces, Nonlinear Analysis, 75, 1927 - 1932
 • D. Đorić, R. Lazović (2011), Some Suzuki-type fixed point theorems for generalized multivalued mappings and applications, Fixed Point Theory and Applications , 2011:40
 • D. Đorić, Z. Kadelburg, S. Radenović (2011). A note on occasionally weakly compatible mappings and common fixed point theorems, Fixed Point Theory, FPT-697
 • D. Đorić (2011), New generalizations of Cauchy distribution, Communications In Stastics – Theory and Methods, 40, pp. 3764-3776
 • D. Đorić (2009), Common fixed point for generalized (psi,fi) - contractions, Applied  Mathematics Letters, 22, 1896–1900
 • D. Đorić, E. Nikolić-Đorić, V.Jevremović and J. Mališić (2009), On measuring skewness and kurtosis, Quality & Quantity, 43, 481–493
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 •  Члан Друштва математичара Србије