Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Васиљевић
др Драган Васиљевић
Редовни професор
Катедра за рачунарски интегрисану производњу и логистику
Кабинет 218
Телефон: + 381 11 39 50 826
Образовање
 • Докторат: 1998, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Прилог развоју управљању у процесу интегрисане логистичке подршке производње
 • Магистратура: 1993, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Логистика у производњи са посебним освртом на логистичку подршку одржавања
 • Диплома: 1987, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Организација и методе увођења одржавања по стању
Универзитетска звања
 • 2013. Редовни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2004. Данредни професор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 1999. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2004.-2006., продекан за наставу, ФОН.
 • 2010.-2014., шеф Катедре за рачунарски интегрисану производњу и логистику, ФОН.
 • 2012.-данас, члан Већа групације техничко-технолошких наука, Универзитет у Београду.
Професионално искуство
 • 1990., "Мерење унутрашњих резерви у коришћењу капацитета средстава за рад у погону ампула и солуција ДП Галеника”, подпројекат у оквиру пројекта "Управљање добити (профитом) коришћењем резерви у ДП Галеника", сарадник-истраживач, ФОН и ДП Галеника, Београд.
 • 1992., "Heizungs-und Lüftungseinbauplanung im Unternehmen Baumgartner Installation”, руководилац пројекта, Baumgartner AG, Sweiz
 • 1996.-1997., "Развој нове методе и софтверске подршке за планирање и праћење производње сложених производа", сарадник-истраживач, Прва Искра Инжењеринг и Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд.
 • 1997., "Нови метод пројектовања радних места у производним и услужним делатностима", сарадник-истраживач, БС Инжењеринг и Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд.
 • 1997.-1998., "Пројектовање, увођење и атестирање система квалитета према захтевима стандарда YUS ISO 9004-2 на Факултету организационих наука", (подсистем одржавања и енергетике), сарадник-истраживач, ФОН, Београд.
 • 1998.-2000., "Пројектовање институционалних и организационих механизама за трансфер и дифузију резултата програма МНТ за подршку технолошког развоја у Републици Србији", подпројекат у оквиру истраживачко-стратешког пројекта "Трансфер и дифузија знања и технологија (маркетинг, истраживање, иновационе делатности, мала предузећа, методе, порески механизми)", сарадник-истраживач, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Ресор за технолошки развој, Београд.
 • 2004.-2005., "Пројекат обуке официра за цивилна занимања", сарадник, Министарство одбране Републике Србије и Министарство одбране Уједињеног Краљевства Велика Британија и Северна Ирска, Београд.
 • 2005., “Истраживање и унапређење менаџмента и организације предузећа у условима транзиције”, сарадник-истраживач, Министарство за науку РС, Београд.
 • 2004.-2006., "Промоција факултета у средњим школама Србије", руководилац пројекта, ФОН, Београд.
 • 2004.-2006., "Анализа и унапређење наставног процеса", руководилац пројекта, ФОН, Београд.
 • 2004-2005., "Припрема кадровских, организационих и техничких услова за реализацију образовног програма (Mastere Specialisé) из области Индустријског инжењерства", руководилац пројекта, Ecole Centrale Paris и ФОН, Београд.
 • 2006.-2010., “Истраживање развоја, повезивања и коришћења менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина у нашим предузећима”, сарадник-истраживач, Министарство за науку и технолошки развој, Београд.
 • 2008.-2012., CON CUR TEMPUS project 145009-TEMPUS-2008-RS-JPHES “Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia“, сарадник-истраживач, University of Novi Sad.
 • 2010.-2013., Project 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES “Production and Profitability improvement in Serbia enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections“, сарадник-истраживач, University of Novi Sad.
 • 2011.-2015., “Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији“, сарадник-истраживач, Министарство просвете и науке, Београд.
Истраживачка област
Управљање логистиком и ланцима снабдевања, штедљива производња
Усавршавање
1991.-1992., једногодишње стручно усавршавање у Швајцарској.
Одабране референце
 • D. Vasiljevic, B. Cvetic, "Towards a new conceptual framework of e-maintenance", South African Journal of Industrial Engineering, ISSN 1012-277X, Vol. 23, No 2, 2012, p. 73-83, (M23, IF 2012: 0.134), published on-line on: http://search.proquest.com/pqcentral/docview/1036954705/fulltextPDF/13BAD8FF52E1A228A26/6?accountid=49533
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, "Games based enhancement of teaching logistics and supply chain management", New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 29, No 3, 2012, p. 162-173, (M23, IF 2012: 0,149), published on-line on: http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_3_2012.pdf
 • D. Vasiljevic, M. Danilovic, "A novel linear algorithm for shortest paths in networks", Asia Pacific Journal of Operational Research, ISSN 0217-5959 (print), 1793-7019 (online), Vol. 30, No 2, 2013, p. 1250054-1250054-25, (M23, IF 2013: 0,220), DOI: 10.1142/S0217595912500546, On line ISSN 1793-7019, published on-line on: http://www.worldscientific.com/worldscinet/apjor
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, I. Mijatovic, Design and aplication of a decision support tool for the selection of logistics and supply chain management games, International Journal of Engineering Education, ISSN 0949-149X, Vol. 29, No 6, 2013, p. 1527-1536, (M23, IF 2013: 0,360).
 • D. Vasiljevic, Z. Trkulja, M. Danilovic, "Towards an extended set of production line performance indicators", Total Quality Management & Business Excellence, ISSN 1478-3363 (print), 1478-3371 (online), Vol. 25, No 5-6, 2014, p. 618-634, (М23, IF 2012: 0,894), DOI: 10.1080/14783363.2013.850811, published on-line on: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1
 • M. Danilovic, D. Vasiljevic, "A novel relational approach for assembly system under environmental uncertainty", International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543 (print), 1366-588X (online), Vol. 52, Issue 13, Special Issue: New Developments in Scheduling and Manufacturing, 2014, p. 4007-4025, (M22, IF 2013: 1,323), DOI: 10.1080/00207543.2014.916429, published on line on: http://www.tandfonline.com/action/showAxaArticles?journalCode=tprs20&#.U2tL2lVbZ6E
 • D. Vasiljevic, M. Danilovic, "Handling ties in heuristics for the permutation flow shop scheduling problem", Journal of Manufacturing Systems, ISSN 0278-6125, (M21, IF 2013: 1,847), accepted for publication.
 • Д. Васиљевић, "Рачунарски интегрисана логистика: модели и трендови", уџбеник, ISBN 86-80239-59-3, ФОН, Београд, 2001, страна 222.
 • D. Vasiljevic, R. Popadic, “Measuring model of logistics subsystem performances“, Proceedings of the 14th International MIRCE Simposium “Effective System and Process Management: Methods, Equipment and Software” on CD, 7 p., pages unnumbered, Exeter, UK, 2004., (M33).
 • D. Vasiljevic, M. Stepanovic, O. Manojlovic, “Crossdocking implementation in distribution of food products”, Economics of Agriculture, ISSN 0352-3462, Vol. 60, No 1, 2013, UDC: 339.188.2, p. 91-101, (M24).
Остала библиографија
Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја
 • D. Vasiljevic, Capacity management: entrie of the Encyclopedia of Quality and the Service Economy, edited by Prof. Su Mi Dahlgaard-Parc, Lunds University, Sweden, SAGE Publications Inc, London, accepted for publication .
Радови објављени у научним часописима међународног значаја
 • D. Vasiljevic, B. Jovanovic, "Get with the change program: strive for maintenance best practice", Industrial Engineer, ISSN 0453-4514, Vol. 40, No 7, 2008, p. 45-48. (M23, IF 2007-2011: 0.073), published on-line on: http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=B4C1442970DFB90019BA1DE22186BA60?contentType=Review&contentId=1745240
 • D. Vasiljevic, E-maintenance improvement through Life Cycle Integration“, Metalurgia International,  ISSN 1582-2214, Vol. 17, No 9, 2012, p. 129-135, (M23, IF 2012: 0,134), published on-line on: http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_International_9_2012.pdf
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, "Using games to enhance teaching logistics and supply chain management: An experience at FOS in Belgrade", Actual Problems of Economics, ISSN 1993-6788, No 7 (145), 2013, p. 514-524, (М23, IF 2011: 0,039).
 • D. Vasiljevic, "Better logistics and maintenance: Life cycle integration and digital, interactive manuals point toward the future", Industrial Engineer, ISSN 0453-4514, Vol. 45, No 4, April 2013, p. 37-41, (М23, IF 2011: 0,059), published on-line on: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdf
 • D. Vasiljevic, “Maintenance viewpoint of product-service bundle supportability”, Yugoslav Journal of Operations Research - YUJOR, YU ISSN 0354-0243, Vol. 19, No 2, 2009, p. 315-321, (M24).

Зборници међународних научних скупова

 • D. Vasiljevic, “Toward Integration of Operations Management", Volume of Abstracts of the 7th Balcan Conference on Operational Research, Constanta, Romania, 2005, p. 101, (M34).
 • D. Vasiljevic, R. Popadic, "Customer Satisfaction as a Measure of Logistics Subsystem Effectiveness", Proceedings of the 40th Annual International Logistics Conference and Exhibition SOLE 2005 “Logistics: Product and Process for Capability“ on CD, 9 p., pages unnumbered, Orlando, USA, 2005, (M33).
 • S. Antic, D. Vasiljevic, "Interpretation of clasical EOQ model as the object of discrete control in a spreadsheet", Proceeding of abstracts of 23rd European Conference of Operational Research: "OR creating competitive advantage", EURO XXIII, Bonn, Germany, 2009, p. 221-222, (M34).
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, “A conceptual model for supply chain performanse management and improvement”, Proceedings of the Advanced Bussines-Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010) on CD, 13 p., pages unnumbered, Olbia, Sardinia, Italia, 2010, (M33).(Напомена: по избору едитора рад објављен и у истоименом часопису Advanced Bussines-Related Scientific Research Journal, ISSN 1855-931X, Vol. 3, No 1, pp. 61-75., 2012.).
 • I. Tomaševic, D. Vasiljevic, "Gaining competitive adventage by managing customer facing processes", Proceedings of the 31st Annual International Conference on Organizational Science Development: Quality, Innovation, Future, ISBN 978-961-232-253-3, Portorož, Slovenia, 21st-23rd March 2012, p. 1272 – 1280, (M33).
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, "Obstacles for implementation of Efficient Customer Response in Serbia", Proceedings of the XIII International Symposium of Organizational Sciences SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, 5-9 June 2012, Zlatibor, p. 1329-1337, (М33).
 • L. Đorđevic, D. Vasiljevic, "Spreadsheets in education of logistics managers at Faculty of organizational sciences: an example of inventory dynamics simulation", Proceedings of the 7th International Technology Education and Development Conference INTED 2013 on CD, ISBN 978-84-616-2661-8, Valencia, Spain, 4th-6th March 2013, p. 0640-0649, (M33).
 • D. Vasiljevic, A. Horvat, "Supportability analysis in LCI environment", Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management ICIEOM 2013, Johannesburg, South Africa, April 29-30, 2013, p. 392 – 396, (M33).
 • B. Cvetic, D. Vasiljevic, M. Danilovic, DRP Game: New Tool to Enhance Teaching and Learning in Logistics and Supply Chain Management., Proceedings of 1st Logistics International Conference LOGIC on USB, 28.-30. November 2013, Belgrade, p. 299-303, (М33).

Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације

 • О. Илић, М. Радовић, Д. Васиљевић, "Операциони менаџмент", поглавље у скрипти "Prisma програм обуке – базични курс", Центар за обуку PRISMA Факултета организационих наука и Министарство одбране Уједињеног Краљевства Велика Британија и Северна Ирска, Београд, 2006, стр. 131-156.
 • Радојевић, О. Илић, Д. Васиљевић, Д. Лечић-Цветковић, С. Антић, "Актуелни трендови у операционом менаџменту", поглавље у монографији "Савремени трендови у развоју менаџмента", ISBN 978-86-7680-135-0, ФОН, Београд, 2007,  стр. 179-267.
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, "Менаџмент логистике и ланаца снабдевања", уџбеник, ISBN 978-86-7680-150-3, ФОН, Београд, 2008, страна 226.
 • Група аутора и Д. Васиљевић, "Основе операционог менаџмента", уџбеник за мастер студије, (редактор проф. др Јасмина Омербеговић-Бјеловић), ISBN 978-86-7680-226-5, ФОН, Београд, 2010, страна 304.
 • Група аутора и Д. Васиљевић, "Менаџмент и организација: приручник за припрему пријемног испита", (редактор проф. др Ондреј Јашко), ISBN 978-86-7680-298-2, ФОН, Београд, 2014, страна 436.
Часописи националног значаја
 • Д. Васиљевић, "Интегрална логистичка подршка у CALS окружењу", Management, часопис за теорију и праксу менаџмента, ISSN 0354-8635, број 15-16, година IV, 1999, стр. 60-66.
 • Д. Васиљевић, Приказ књиге "Менаџмент предузећа" аутора проф. др Ненада Милеуснића, Рачуноводство, часопис за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, YU ISSN 1450-6114, број 1, година XLIV, 1999, стр. 68-69.
 • Д. Васиљевић, “О неким елементима подршке снабдевања и дистрибуције производа”, Management, часопис за теорију и праксу менаџмента, ISSN 0354-8635, број 17-18, година V, 2000, стр. 57-61.
 • Д. Васиљевић, Стандардизација у логистици“, Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Југославије, YU ISSN 0040-2176, број 3, година LVI, 2001, стр. SK 9- SK16.
 • Д. Васиљевић, Логистички менаџмент у моделирању снабдевања и диситрибуције производа“, Стратегијски менаџмент, часопис за стратегијски менаџмент и системе подршке стратегијском менаџменту, YU ISSN 0354-8414, број 4, година 5, 2001, стр. 89-93.
 • Д. Васиљевић, Еволутивне одреднице и правци развоја логистике“, Рационализација транспорта и манипулације – Логистика, YU ISSN 0350-4492, година XXXVIII, број 1/03, 2003, стр. 6-9.
 • Д. Васиљевић, Интерактивни електронски технички приручник“, Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година II, број 1, 2003, стр. 45-48, (М53).
 • Д. Васиљевић, Рачунарски управљани системи одржавања“, Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година II, број 3, 2003, стр. 18-21, (М53).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, “Одржавање и Интернет“, Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година IV, број 1, 2005, стр. 30-34, (М53).
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, Неки трендови у управљању одржавањем“, Директор: часопис за модерног менаџера, ISSN 0419-3903, година XXXVII, број 3-4/2005, стр.15-19, (М53).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, "У сусрет системима одржавања четврте генерације", Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година V, број 1, 2006, стр. 45- 49, (М53).
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, А., Добрковић, У сусрет концепту CBM+“, Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година VI, број 3, 2007, стр. 21-25, (М53).
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, "ERP и LES софтвери као подршка одржавања", Техничка дијагностика, научно-стручни часопис за област техничке дијагностике у техничким и сродним дисциплинама, ISSN 1451-1975, година VII, број 2, 2008, стр. 7-11, (М53).
 • Д. Васиљевић, "Логистика и имплементација штедљиве производње", Техника, часопис Савеза инжењера и техничара Југославије, YU ISSN 0040-2176, година LXIV, 2009, број 2, секција Менаџмент, стр. 1-6, (М52).
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, "Развој организационих модела логистике", Техничка дијагностика, ISSN 1451-1975, година VIII, број 3, 2009, стр. 15-20, (М53).
 • Д. Васиљевић, Н. Пауновић, "Методе предвиђања тражње у ланцима снабдевања", Техничка дијагностика, ISSN 1451-1975, година X, број 1, 2011, секција Организација и менаџмент, стр. 69-76, (М53).
 • Д. Васиљевић, "Имплементација Kaizen пословне философије – програм континуираног унапређења пословног процеса", Економски хоризонти, научно-стручни часопис Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, YU ISSN 1450-863X, год. XIII, бр.2/2011, Крагујевац, 2011, стр. 25-43, (М52).
 • D. Vasiljević, Б. Стошић, Б. Цветић, "Innovation of logistics and supply shain management in a global environement", Economic themes, ISSN 0353-8648, ISSN 2217-3668 (on line издање), год. XLIX, бр.4/2011, Ниш, 2011, p. 667-679, (М51).
 • Д. Васиљевић, "Мерење перформанси процеса у Kaizen costing окружењу", Анали Економског факултета у Суботици, ISSN 0350-2120, Вол. 48, бр. 27, 2012, стр. 249-261, (М51).
 • D. Jacimovic, D. Vasiljevic, M. Danilovic, J. Vekovic, "One approach to risk management modeling: A case study", Facta Universitatis: series Economics and Organization, ISSN 0354-4699, Vol. 10, No 4, 2013, UDC: 005: 330.1317, р. 377-387, (М51).
Зборници скупова националног значаја
 • Д. Васиљевић, М. Павловић, “Модел оптимализације залиха резервних делова на основу матрице ефеката”, Зборник радова 17. југословенског симпозијума за операциона истраживања Sym-op-is ‘90, Купари 1990, стр. 630, (М64).
 • Ј. Тодоровић, Д. Васиљевић, “Логистика – савремени концепт производње и одржавања“, Зборник радова 3. међународног симпозијума “Менаџмент на прагу XXI века“, Sym-Org ‘94, Златибор, 1994, стр. 657-663, (М63).
 • Д. Васиљевић, “Програм борбе против кварова“, Зборник радова 4. међународног симпозијума “Менаџмент, економска криза и промене“, Sym-Org ‘95, Златибор, 1995, стр. 724-729, (М63).
 • Д. Васиљевић, Дефинисање оптималне политике одржавања“, Зборник радова 22. југословенског симпозијума за операциона истраживања Sym-op-is ’95, Доњи Милановац, 1995, стр. 469-472, (М63).
 • Д. Васиљевић, “Један приступ планирања одржавања индустријског робота“, Зборник радова 5. међународног симпозијума “Менаџмент и развој предузећа“, Sym-Org ‘96, Врњачка бања, 1996, стр. 441-446, (М63).
 • Д. Васиљевић, Концепт тоталног продуктивног одржавања у JIT окружењу“, Зборник радова 23. југословенског симпозијума за операциона истраживања Sym-op-is ’96, Златибор, 1996, стр. 600-603, (М63).
 • К. Панић, Д. Васиљевић, "JIT-парадигма рачунарски интегрисане производње", Зборник апстраката SinFon '96, Златибор, 1996, стр. 57, (М64).
 • В. Каурин, Д. Васиљевић, "Систем предвиђања у флексибилној производњи", Зборник апстраката SinFon '97, Златибор, 1997, стр. 47, (М64).
 • Д. Васиљевић, Мерење квалитета одржавања методом MIP“, Зборник радова 24. југословенског симпозијума за операциона истраживања Sym-op-is ’97, Котор, 1997, стр. 553-556, (М63).
 • Д. Васиљевић, Т. Новаковић, "О неким могућностима за праћење карактеристика услуге у одржавању према захтевима стандарда YUS ISO 9004 и 9004-2", Зборник радова 23. југословенског мајског скупа "Одржавање техничких система", Крагујевац, 1998, књига 2, стр. 599-604, (М63).
 • Д. Васиљевић, Један начин за оцену перформанси софтверске подршке одржавања“, Зборник радова 6. међународног симпозијума “Окружење, менаџмент, конкурентност“ Sym-Org ‘98, Златибор, 1998, стр. 481-485, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Неки поступци означавања у пројектовању логистичких система производње", Зборник радова 25. јубиларног југословенског симпозијума о операционим истраживањима Sym-op-is ’98, Херцег-Нови, 1998, стр. 933-936, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Интелигентни систем и хипермедија у функцији одржавања", Зборник апстраката 27. Међународног саветовања производног машинства Југославије, Ниш-Нишка Бања, 1998, стр. 72, (М64).
 • Д. Васиљевић, "Аустралијски концепт програмирања образовања за потребе одржавања", Зборник радова 24. југословенског мајског скупа одржавалаца средстава за рад, Будва, 2000, књига 2, стр. 635-639, (М63).
 • Д. Васиљевић, "CALS - парадигма савременог логистичког концепта", Зборник радова 7. међународног симпозијума “Менаџмент промена” Сyм-орг’ 2000, Златибор, 2000, стр. 363-368, (М63).
 • Д. Васиљевић, Логистика на Интернету”, Зборник радова на CD-у 7. симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама YU INFO 2001, Копаоник, 2001, 6 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, С. Цицварић, “Управљање уговарањем помоћу савремених логистичких система”, Зборник радова 5. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2001 ”Управљање пројектима: нове тенденције”, Златибор, 2001, стр. 255-259, (М63).
 • Д. Васиљевић, С. Цицварић, CALS у функцији информационе интеграције предузећа”, Зборник радова 20. симпозијума “CIM у стратегији технолошког развоја индустрије прераде метала” у оквиру 27. Јупитер конференције, Београд, 2001, стр. 1.25-1.28, (М63).
 • Д. Васиљевић, “Неки аспекти реинжењеринга одржавања”, Зборник радова 28. југословенског симпозијума о операционим истраживањима Sym-op-is 2001, Београд, 2001, стр. 469-472, (М63).
 • Д. Васиљевић, О неким аспектима информационе интеграције у логистици”, Зборник радова 21. симпозијума “CIM у стратегији технолошког развоја индустрије прераде метала” у оквиру 28. Јупитер конференције, Београд, 2002,  стр. 1.21-1.24, (М63).
 • Д. Васиљевић, Менаџмент логистике и снабдевања у систему електронског пословања”, Зборник радова на CD-у 8. симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама YU INFO 2002, Копаоник, 2002, 5 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Реверзна димензија логистике", Зборник радова 8. међународног симпозијума “Менаџмент у новом окружењу” Sym-Org 2002, Златибор, 2002, стр. 789-794, (М63).
 • Д. Васиљевић, Реинжењеринг логистичког система”, Зборник радова 5. међународне конференције DQM-2002 “Управљање квалитетом и поузданошћу”, Београд, 2002, стр. 226-232, (М63).
 • Д. Васиљевић, Информациона интеграција ланца снабдевања”, Зборник радова на CD-у 22. симпозијума “CIM у стратегији технолошког развоја индустрије прераде метала” у оквиру 29. Јупитер конференције, Београд, 2003, 4 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, Софтверски пакети за управљање логистиком и ланцем снабдевања”, Зборник радова на CD-у 9. симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама YU INFO 2003, Копаоник, 2003, 6 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, О. Илић, "Логистика у интегрисаној производњи", Зборник радова 1. Скупа привредника и научника "Менаџмент производње и услуга", Београд, 2003, 5 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, Т. Данић, "Неки приступи и искуства у образовању логистичара", Зборник радова на CD-у 9. међународног симпозијума “Менаџмент – кључни фактор успеха” Sym-Org 2004, Златибор, 2004, 8 стр., без нумерације, (М63).
 • Д. Васиљевић, Л. Јовановић, Концепт удруживања ризика у процесу дистрибуције, Зборник радова 2. Скупа привредника и научника "Савремене тенденције у производњи и услугама у нашем друштву", Београд, 2004, стр. 213-217, (М63).
 • Б. Јовановић, О. Илић, Д. Васиљевић, Поређење два софтверска производа за планирање материјалних потреба, Зборник радова 2. Скупа привредника и научника "Савремене тенденције у производњи и услугама у нашем друштву", Београд, 2004, стр. 119-123, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Логика логистике", уводни реферат, Зборник радова 3. Скупа привредника и научника "Логистика као компонента операционог менаџмента", Београд, 2005, стр. 11-17, (М61).
 • Б. Јовановић, О. Илић, Д. Васиљевић, “Поређење три софтверска производа за планирање материјалних потреба“, Зборник радова на CD-у 11. симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама YU INFO 2005, ISBN 86-85525-00-4, Копаоник, 2005, 4 стр., без нумерације, (М63).
 • Б. Јовановић, О. Илић, Д. Васиљевић, “Један образовни софтвер за управљање пројектима“, Зборник радова 9 интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2005 “Са пројект менаџментом у европске интеграције“, Златибор, 2005, стр. 237-241, (М63).
 • Д. Васиљевић, М. Ранковић, "B2B облици управљања набавком за пројекат", Зборник радова 10. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2006 “Пројектно управљање организацијама - нови приступи“, Златибор, 2006, стр. 371- 375, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Поређење два софтверска производа за управљање пројектима", Зборник радова 10. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2006 “Пројектно управљање организацијама - нови приступи“, Златибор, 2006, стр. 399-403, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Операциони менаџмент на почетку 21. века", Зборник радова на CD-у 10. међународног симпозијума “Промене организације и менаџмента – изазови европских интеграција” Сyм-орг’ 2006, Златибор, 2006, 6 стр., без нумерације, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Колаборативно предвиђање, планирање и попуњавање залиха", Зборник радова на CD-у 10. међународног симпозијума “Промене организације и менаџмента – изазови европских интеграција” Sym-Org 2006, Златибор, 2006, 6 стр., без нумерације, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "О неким логистичким играма", Зборник радова 4. Скупа привредника и научника "Менаџмент технологија и иновација: кључни фактор супериорних операција и конкурентности", ISBN 86-7680-096-0, Београд, 2006, стр. 183–187, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О Илић, "Припрема реализације пројекта SCOR", Зборник радова 11. интернационалног симпозијума project managementa YUPMA 2007 “Пројектни менаџер– професија будућности“, Златибор, 2007, стр. 252-256, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, “Један приступ интеграцији процеса у ланцу снабдевања“, Зборник радова 5. Скупа привредника и научника "Инжењеринг призводње и услуга: примери из праксе", ISBN 978-86-7680-131-2, Београд, 2007, стр. 222–226, (М63).
 • Д. Васиљевић, "Пројекат увођења концепта МIP", Зборник радова 12. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2008 “Компетентност пројектних менаџера“, Златибор, 2008, стр. 467-471. (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Брзи одговор за пословни успех на тржишту брзе моде", Први међународни научни стручни скуп "Тенденције развоја у текстилној индустрији: дизајн, технологија, менаџмент", ISBN 978-86-87017-01-6, Београд, 2008, стр. 122-126, (М63).
 • Д. Васиљевић, Б. Јовановић, О. Илић, "Глобални изазови и трендови логистике", Зборник радова на CD-у 11. међународног симпозијума “Менаџмент и друштвена одговорност” Sym-Org 2008, Београд, 2008, 8 стр., без нумерације. (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Модели за мерење и унапређење перформанси ланца снабдевања", Зборник радова на CD-у 11. међународног симпозијума “Менаџмент и друштвена одговорност” Sym-Org 2008, Београд, 2008, 8 стр., без нумерације, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, “Колаборација у ланцу снабдевања“, Зборник радова 6. Скупа привредника и научника "Операциони менаџмент и европске интеграције", ISBN 978-86-7680-164-0, Београд, 2008, стр.  252-256, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Припрема ланца снабдевања за пројекат ECR", Зборник радова 13. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2009 “Пројектни менаџмент: визија и стратешки циљеви“, ISBN 978-86-86385-04-8, Златибор, 2009, стр. 423-427, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, “Поређење концепата за управљање ланцима снабдевања“, Зборник радова 7. Скупа привредника и научника "Операциони менаџмент и глобална криза", ISBN 978-86-7680-202-9, Београд, 2009, стр.  337-344, (М63).
 • Л. Ђорђевић, Д. Тешић, Д. Васиљевић, “Логистика у еколошком контексту“, Зборник радова 7. Скупа привредника и научника "Операциони менаџмент и глобална криза", ISBN 978-86-7680-202-9, Београд, 2009, стр.  328-336, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Припрема учесника ланца снабдевања за пројект VMI", Зборник радова 14. интернационалног симпозијума из project managementa YUPMA 2010 “Стратегијски пројектни менаџмент и пројектно лидерство“, Златибор, 2010, стр. 322-326, (М63).
 • Л. Ђорђевић, Б. Јовановић, Д. Васиљевић, "Логистичке игре у наставним програмима струковних студија", Други међународни научни стручни скуп "Тенденције развоја у текстилној индустрији: Дизајн, Технологија, Менаџмент", ДТМ ’10, ISBN 978-86-87017-05-4, Београд, 2010, стр. 171-175, (М63).
 • Б. Јовановић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Препоруке за развој система за мерење перформанси ланца снабдевања", Зборник радова на CD-у 12. међународног симпозијума “Организационе науке и менаџмент знања” Sym-org’ 2010, Златибор, 2010, 12 стр., без нумерације, (М63).
 • Л. Ђорђевић, М Даниловић, Д. Васиљевић, "Примена софтвера LOGWARE у едукацији менаџера логистике", Зборник радова 8. Скупа привредника и научника "Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије у периоду 2011-2020", ISBN 978-86-7680-244-9, Београд, 2011, стр.  358 -365, (М63).
 • Б. Цветић, Д. Васиљевић, О. Илић, "Поређење три модела за мерење перформанси ланца снабдевања", Зборник радова 8. Скупа привредника и научника "Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије у периоду 2011-2020", ISBN 978-86-7680-244-9, Београд, 2011, стр.  350 – 357, (М63).
 • Б. Цветић, Д. Васиљевић, "Стандарди занимања у области менаџмента логистике“, Зборник радова 9. Скупа привредника и научника "Нова индустријализација, реинжењеринг и одрживост", ISBN 978-86-7680-288-3, 05.-06. новембар 2013, Београд,  стр. 281-288, (М63).
Магистарске и докторске тезе
 • Магистарски рад: "Логистика у производњи са посебним освртом на логистичку подршку одржавања", Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 1993., стр. 129, (М72).
 • Докторска дисертација: "Прилог развоју управљања у процесу интегрисане логистичке подршке производње", Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, 1998., стр. 198, (М71).
Техничка и развојна решења
 • Д. Васиљевић, М. Павловић, MOZARD - систем за софтверску подршку планирања залиха резервних делова, Лабораторија за CIM, ФОН, Београд, 1993, (М85).
 • Д. Васиљевић, А. Добрковић, JITLogic - систем за софтверску подршку планирања материјалних токова, Лабораторија за CIM, ФОН, Београд, 2003, (М85).
Патенти, ауторске изложбе, тестови
 • Група аутора и Д. Васиљевић, "Питања за припрему теста опште информисаности из менаџмента и информатике", ФОН, Београд, 2007, страна 56.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
члан Европске асоцијације операционих менаџера EurOMA (European Operations Management Association).