Početna / O Fakultetu / Organizacija / Profil nastavnika
Kragulj
dr Dragana Kragulj
Redovni profesor
Katedra za ekonomiju, poslovno planiranje i međunarodni menadžment
Kabinet 207
Telefon: +381 11 39 50 818