Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Пејовић
др Гордана Пејовић
Ванредни професор
Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију
Кабинет 301а
Телефон: +381 11 39 50 807
Образовање
 • 2012, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, докторска дисертација из области Управљања квалитетом под називом: „Општи организациони модел агенције за лекове у инфраструктури квалитета“, доктор техничких наука
 • 2008, здравствена специјализација из области испитивања и контроле лекова, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, специјалистички рад под називом: „Испитивање стабилности неких СОX – 2 инхибитора под условима форсиране деградације применом течне хроматографије под високим притиском; Фармакотерапијска својства валдекоксиба“, специјалиста испитивања и контроле лекова
 • 2007, магистарске студије из фармацеутске хемије, на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, магистарска теза под називом: „Реверзно-фазна течна хроматографија у аналитици валдекоксиба, праћењу нечистоћа и испитивању стабилности у фармацеутским препаратима“, магистар фармацеутских наука
 • 2001, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Институт за Фармацеутску технологију, наслов дипломског рада: „Обезбеђење квалитета у области услуга – услуге у фармацији“, дипломирани фармацеутУниверзитетска звања
 • 2012, Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • Од 2004. године ради на позицији директора за управљање квалитетом у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије
Истраживачка област
Менаџмент квалитета, Сертификација, Акредитација, Стандардизација, Јавна управа, Јавно здравље
Усавршавање
 • February, 2003 HPLC – intensive course: Robust HPLC-methods, prepared and presented by Mr. Molnar, PhD, from Molnar Institute – Berlin
 • June, 2003 Training course: Medicines assessment – Safety and Efficacy, prepared and presented by Mr. Graham Dukes and Euro Health Group, held at Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
 • November, 2003 CEE Summit: “2004. Accession – Is industry ready for it and what regulatory hurdles remain?”, organized by IIR, held in Prague, Czech Republic
 • April, 2004 Training course: Marketing authorization procedure and regulatory requirements, prepared and presented by Mrs. Koblar from Crown Agents, an EU – funded project, managed by the European Agency for Reconstruction
 • December, 2004 Training course: Introductory Overview of Pharma Industry, organized by Management Forum, held in London, UK
 • December, 2004 Traning course: Off-shoring clinical  trials, organized by IIR, held in London, UK
 • April, 2005 “OMCL Network Quality Assurance Training Session”, organized by European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM), held in Strasbourg, France
 • May, 2005 "OMCL Annual Meeting", organized by EDQM and OMCL Network, held in Rome, Italy.
 • June, 2005c ECPD International Summer School – Management of Health-Care Institutions, organized by the European Center for Peace and Development of the University for Peace, established by the United Nations
 • October, 2005 Quality Assurance training visit, organized by EDQM and OMCL Network, performed in National Control Laboratories (OMCL laboratories) of Austria (BIFA – Vienna), Belgium (SIPH – Brussels) and France (EDQM-Strasbourg).
 • May, 2006 OMCL Annual Meeting, organized by EDQM and OMCL Network, held in Limassol, Cyprus.
 • August, 2006 ISC 2006, 26th International Symposium on Chromatography, organized by Van Hauen Conferences and Incentives, Copenhagen, Denmark
 • December, 2006 ECA GMP education course “Documentation Systems in QA”, organized by Concept Heidelberg and European Compliance Academy, held in Prague, Czech Republic
 • March, 2007 OMCL inventory database training session, organized by EDQM, held in Vienna, Austria
 • May, 2007 OMCL Annual Meeting, organized by EDQM and OMCL Network, held in Prague, Czech Republic.
 • July, 2007 Training course: Introduction to Integrated Management Systems, held by Lloyd'S Register Quality Assurance, Belgrade, Serbia
 • October 2008 Training course: Legal and Regulatory Strategies for product Lifecycle Management, held by IIR Lifesciences, London,UK
 • July 2010 IRCA certified training course for lead auditors, SGS Belgrade office, Belgrade, Serbia
 • November 2010 Pharma Quality Excellence, ICH Q10 and EU-GMP Chapter1 master class, organized by European Compliance Academy, London UK
 • October 2011 European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare – “Training course for auditors of the MJA/MJV Scheme of the OMCL Network”, Strasbourg, France
 • Mart 2012 DIA 24th Annual EuroMeeting, Copenhagen, Danska
 • Октобар 2012 Положен државни стручни испит за државне службенике, Министарство правде и државне управе, Република Србија
Одабране референце
 • Gordаnа B. Pejović, Jovаn V. Filipović, LJiljаnа M. Tаsić, Vаlentinа D. Mаrinković Towards medicines regulatory authorities’ quality performance improvement: value for public health, International Journal of Health Planning and Management, Article first published online: 2 July 2014 | DOI: 10.1002/hpm.2265
 • Pejović, G , Filipović, J. - Current Regulatory and Market Environment for Biosimilars in Serbia, Slovenian Journal of Public Health. Volume 53, Issue 1, (2014), Pages 101–114 ISSN (Online) 1854-2476, ISSN (Print) 0351-0026
 • Pejović, G., Filipović, J., Tаsić, LJ.,How to remove barriers to medicines trade in emerging economies: the role of medicines regulatory authority in Serbia“, Accreditation and Quality Assurance, Volume 16, Issue 4 (2011), p. 253-261. ISSN: 0949-1775.
 • Божанић, В., Пејовић, Г., Akreditovane laboratorije, udžbenik za studente Fakulteta organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2010. ISBN: 978-86-7680-217-3
 • Маринковић, В., Тасић, Љ., Пејовић, Г., Вечерков-Вукмировић, С., Коцић-Пешић, В., Јовић, С., Kvalitet u farmaciji – od teorije do prakse, pomoćni udžbenik, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutki fakultet, Beograd, 2012. ISBN: 978-86-6273-002-2
 • Gordаnа B. Pejović, Vаlentinа D. Mаrinković - Key performance indicators in drug regulatory authorities – case study: Serbian drug regulatory authority, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED QUALITY. No.3, Vol 42 (2014), p. 37, UDC 658.5, ISSN 2217-8155
 • Гордана Пејовић - Značaj međulaboratorijskih uporednih ispitivanja za unapređenje performansi rada laboratorija za kontrolu kvaliteta lekova, Arhiv za farmaciju. Vol. 64 (2014), p. 285-293
 • Гордана Б. Пејовић,, Valentina D. Marinković, Jovan V. Filipović, Ljiljana M. Tasić -  Analiza uticaja farmaceutske legislative u unapređenju infrastrukture kvaliteta u Srbiji, Savremene tehnologije, vol. 2  No. 1, 2012, pp. 58-66
 • Пејовић Г., Ј.Филиповић. Љ. Тасић Nacionalna infrastruktura kvaliteta – osnov za pristup EU i slobodnoj trgovini lekovima – Peti kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2010, predavanje po pozivu, Arhiv za farmaciju, vol.60, No.5, 2010, p.818-824
 • Pejović G., Radonjić, V., „Development of proper infrastructure for the improvement of regulatory performance – advertising of medicines and medical devices, FIP Centenial Congres of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2012, (accepted poster presentation, abstract number 811), to be held in Amsterdam, October 2012.Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • Drug Information Association (DIA)
 • Фармацеутско друштво Србије
 • Јединствено удружење Србије за квалитет (ЈУСК)