Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Савић
др Гордана Савић
Ванредни професор
Катедра за операциона истраживања и статистику
Кабинет C203
Телефон: +381 11 39 50 863
Образовање
 • Докторат: 2012, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Компаративна анализа ефикасности у финансијском сектору
 • Магистратура: 2006, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Oцена ефикасности кредитних програма помоћу Анализе обавијања података
 • Диплома: 1995,  Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Парадигма визуелног програмирања
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2012. Доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2006. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у БеоградуОперациона истраживања
 • 2000. Асистент приправник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2003-2006, Мастер студије – индустријско инжењерство, Технички секретар и предавач, Ecole Centrale Paris,  (лоциран на ФОН-у)
 • 2008, Оптимизација плана пропизводње,– Agroekonomik, Србија,
 • 2008-2009, "Унапређење калкулације трошкова производњинх у скалду са интерним стандардима" –Народна Банка Србије, Завод за израду новчаница
Усавршавање

Brunel University, London, 2008

Одабране референце
 • Кузмамновић М., Savić G., Поповић М., Мартић M., A new approach to evaluation of university teaching considering heterogeneity of students' preferences, HIGHER EDUCATION, 66(2), 153-171, 2013
 • Кузмамновић М., Savić G., Андрић-Гушавац Б, Макајић-Николић Д., панић Б., A Conjoint-based approach to student evaluations of teaching performance, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 40(10), 4083-4089, 2013
 • Јовановић М.,  Јеремић В, Savić G., Булајић М., Мартић M, How does the normalization of data affect the ARWU ranking?, SCIENTOMETRICS, 93(2), 319-327, 2012
 • Јеремић В., Булајић М., Мартић M, Марковић А, Savić G., Јеремић Д., Радојичић З., An Evaluation of European Countries' Health Systems through Distance Based Analysis, HIPPOKRATIA, 16(2), 170-174, 2012
 • Булајић М., Савић С, Savić G., Analysis of Competition in Banking Sector of Serbia, ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS,134,  330-338, 2012
 • Mертић М, Savić G.An application of DEA for comparative analysis and ranking of regions in Serbia with regards to social-economic development, EJOR, 132( 2),  343-356, 2001
 • Андрић Т.,Савић Г“Примена анализе обавијања података за мерење перформанси банкарских филијала ”, Менаџмент 43, 2006, 59-67.
 • Савић Г., Стојић С., Компаративна анализа ефикасности интернет презентација применом анализе обавијања података, Инфо М, 6(24), 2007, 24-27.
 • Михаиловић Н., Булајић М., Savić G.,Ranking of banks in Serbia, YUJOR, 19 (2), 2009, 323-334.
 • Savić G., Радосавлјевић М., Илиевски Д.,“Тwo-phased dea-mla approach for predicting efficiency of nba players“, YUJOR, 24 (3), 2014, 347-358
Остала библиографија

Радови у часописима

 • Maртић M., Савић Г., Вујошевић M., “Поређење анализе обавијања података и методе PROMETHEE при избору персоналног рачунара”, Info, 2, 1998, 23-29.
 • Maртић M., Savić G.“An Application of DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in Serbia with Regards to Social-Economic Development”EJOR 129(3), 2001, 344-355.
 • Maртић M., Станојевић M., Поповић Г., “Софтвер за DEA методу”, Стратегијски менаџмент, 5(2), 2001, 31-37.
 • Поповић Г., Maртић M., “DEA метода – нов приступ оцењивању ефикасности”Стратегијски менаџмент, 5(2), 2001, 25-30.
 • Поповић Г., Maртић M., Станојевић M.“Процена ефикасности web презентација електронске малопродаје помоћу ДЕА“, Инфо М, 1 (3-4), 2002, 27-31.
 • Андрић Т., Поповић Г.“Примена анализе обавијања података за мерење перформанси банкарских филијала ”, Менаџмент 43, 2006, 59-67.
 • Савић Г., Стојић С., Компаративна анализа ефикасности интернет презентација применом анализе обавијања података, Инфо М, 6(24), 2007, 24-27.
 • Михаиловић Н., Булајић М., Savić G., Ranking of banks in Serbia, Yugoslav Journal of Operations Research, 19 (2), 2009, 323-334.
 • Булајић М., Savić G., Мијаиловић Н., Савић С., Мартић М.,  “Efficiency Аssessment of Banks in Serbia“, Technics Technologies Education Management-TTEM 6(3), 2011, 657-662.
 • Јовановић М., Јеремић В., Savić G., Булајић М., Мартић М., “ How does the normalization of data affect the ARWU ranking?“, Scientometrics , 2012., 93(2), 319-327, 2012.
 • Јеремић В., Булајић М., Мартић M, Марковић А, Savić G., Јеремић Д., Радојичић З., An Evaluation of European Countries' Health Systems through Distance Based Analysis, HIPPOKRATIA, 16(2), 170-174, 2012
 • Кузмамновић М., Savić G., Поповић М., Мартић M., A new approach to evaluation of university teaching considering heterogeneity of students' preferences, HIGHER EDUCATION, 66(2), 153-171, 2013
 • Кузмамновић М., Savić G., Андрић-Гушавац Б, Макајић-Николић Д., панић Б., A Conjoint-based approach to student evaluations of teaching performance, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 40(10), 4083-4089, 2013

Радови на међународним конференцијама штампани у целини у зборнику

 • Maртић M,Savić G., “An Application of DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in Serbia with Regards to Social-Economic Development”, Presented on XVI EURO ESI “DEA 20 Years on”, University of Warwick, 1998.
 • Savić G., Мартић М., “Two-stage DEA use for assessing efficiency and effectiveness of micro-loan programme”, Proceedings of The 7th Balkan Conference on Operational Research, BACOR 05., Constanta, May 2005, Romania, 457-464.
 • Михајловић Н., Булајић М., Savić G., Rаnking of Banks in Serbia ”, Proceedings of the  8th Balkan Conference on Operational Research, Beograd-Zlatibor, September 14th-17th , 2007.
 • Савић С., Булајић М., Savić G., “Efficiency Prediction of a New Participant in the Market on the Example of the Banking Sector in Serbia“, Proceedings of the 14th Toulon - Verona Conference, 2011, ИСБН 978 88904327-1-2.
 • Булајић М.,Savić G., Савић С., “Analyisis of the Competition in Banking Sector of Serbia“, Proceedings of the 10th Balkan Conference on Operational Research/ volume 2, 2011, 12-18.
 • Ђуровић М., Savić G., Кузмановић М., “Towards criteria selection in DEA by Conjoint analysis “, Proceedings of the The 11th International Symposium on Operations Research in Slovenia (SOR’11), 2011, 137-142.

Радови на домаћим конференцијама са међународним учешћем штампани у целини

 • Савић Г., Maртић M., “Примена анилизе обавијања података у рангирању ефикасних јединица одлучивања”, SinfoN¢96, Златибор, 1996, 23.
 • Савић Г., Maртић M., “Повезивање анализе обавијања података и вишекритеријумске анализе”, Зборник радова SYM-OP-IS’97, Бечићи, Бечићи, 1997, 811-814.
 • Savić G., Lečić D., Martić M., “Primena analize obavijanja podataka u rangiranju okruga u Srbiji”, Zbornik radova  Sym‑Org¢98, Zlatibor, 1998, 486-491.
 • Maртић М., Крчевинац С., Савић Г.,, “Примена ДЕА методе за мерење ефикасности и рангирање банкарских филијала”, Зборник радова SYM-OP-IS ‘98, Херцег-Нови, 1998, 219-222.
 • Савић Г., Maртић M., Крчевинац С., “Ограничавање тежина у ДЕА моделима”, Зборник радова SYM-OP-IS ‘99, Београд, 1999, 15-18.
 • Савић Г., Maртић M.,  “Процедура примене ДЕА методе”, Zbornik radova SYM-OP-IS ‘99, Beograd, 1999, 11-14.
 • Савић Г., Maртић M., “Оцењивање ефикасности у образовању применом анализе обавијања података”, Зборник радова SymOrg¢2000, Златибор, 2000, 155-160.
 • Савић Г., Maртић M.,  “Програмски пакет GAMS-DEA”, Зборник радова SYM-OP-IS 2000, Beograd, 2000, 383-386.
 • Maртић М., Станојевић M., Поповић Г., “Софтвер за DEA методу”, Зборник радова СМ2001, Subotica, 2001, 51-60.
 • Поповић Г., Maртић M.,“DEA метода – нов приступ оцењивању ефикасности”, Zbornik radova SM 2001, Суботица, 2001, 61-70 OP-IS 2001, Beograd, 2001, 199-203.
 • Maртић M., Savić G., Integracija DEA i AHP metode”, Zbornik radova SYM-OP-IS 2001, Beograd, 2001, 699-703.
 • Станојевић M., Поповић Г., Maртић M., “Процена ефикасности web презентација електронске малопродаје помоћу ДЕА“ Zbornik radova SymOrg¢2002, Златибор, 2002, 321-326.
 • Поповић Г., Maртић М., “Могућност примене ДЕА методе за оцену ефикасности електронске трговине”, Zbornik radova SYM-OP-IS 2002, Тара, 2002, II19-II22.
 • Поповић Г., Maртић M., “Двофазна ДЕА за процену ефикасности и ефективности”, Zbornik radova SYM-OP-IS 2003, Херцег-Нови, 2003, 91-94.
 • Андрић Т., Поповић Г., “Компаративна анализа ефикасности образовних система”, Зборник радова СИМ-ОРГ 2006, Златибор, 2006.
 • Поповић Г, Михајловић Н, Мартић М., “Примена ДЕА методе у рангирању банака Србије", Зборник радова SYM-OP-IS 2006, Бања Ковиљача, 2006, 185-188.
 • Савић Г., Стојић С., “Компаративна анализа ефикасности интернет презентација применом анализе обавијања података", Зборник радова SYM-OP-IS 2007, Златибор, 2007,
 • Петровић Н., Станојевић М., Савић Г., Д. Андријашевић, “Примена ДЕА методе у евалуацији еко-ефикасности материјала", Зборник радова SYM-OP-IS 2008, Сокобања, 2008, 19-22.
 • Младеновић Н., Мартић М., Savić G., “DEA Based Target Setting and Input Level Adjusting”, Зборник радова SYM-OP-IS 2009 Ивањица, 2009, 343-346.
 • Сретеновић А., М. Станојевић, Савић Г., Макајић Николић Д, Вукојевић Б, “Оптимизација рутирања возила у прицесу сакупљања млека”, Zbornik radova SYM-OP-IS 2009 Ivanjica, 2009, 289-292.
 • Ракићевић З., Савић Г., Ивкић И., “ДЕА приступ у анализи ефикасности скијашких центара“, Zbornik radova SYM-OP-IS 2011 Златибор, 2011, 38-41.
 • Булајић М., Савић Г., Савић С., “ДЕА приступ рангирању банакa у Србији“, Zbornik radova SYM-OP-IS 2011 Златибор, 2011, 134-137.

Радови на међународним конференцијама штампани у изводу

 • Maртић M., Лечић Д., Savić G., Петрић Ј., Comparative Analysis and Ranking Districts in Serbia Using Data Envelopment Analysis”, Volume of Abstracts, 4th Balkan Conference on Operational Research, 1997, 128.
 • Савић Г., Словић Д., “Примена анализе обавијања података за мерење перформанси банкарских филијала ”, Volume of Abstracts ЕУРО XXIII, Праг, 2007, 59-67.
 • Михајловић Н., Булајић М., Savić G., Rаnking of Banks in Serbia ”, Volume of Abstracts, 8th Balkan Conference on Operational Research, Beograd-Zlatibor, September 14th-17th , 2007, 42.
 • Макајић Николић Д., Savić G., “Improving Media Campaign Performances“ Volume of Abstracts, 9th Balkan Conference on Operational Research, Constanta, Romania, September 2th-6th , 2009, 42, ISBN: 973-86-979-9-9, http://civile.utcb.ro/balcor/
 • Макајић Николић Д., Savić G., Вујошевић М., Новокмет Н., “Queuing System Simulation and Efficiency Evaluation by Petri Nets and Data Envelopment Analysis ”, Volume of Abstracts, EURO XXIV, Lisbon, 2010, 74.
 • Станојевић М., Savić G.,On Generation of Routes for Set-Covering-Based Approach for Solving Capacitated VRP”, Volume of Abstracts, 4th EURO XXIV, LISBON, 2010, 291.
 • Savić G., Кузмановић М., Maртић M., “Conjoint Analysis Based Approach to Criteria Selecion in Data Envelopment Analysis”, Book of Abstracts, DEA 2011, Thessaloniki, 2011, 30.

Радови на домаћим конференцијама са међународним учешћем објављени на CD

 • Глишовић, Ј., Поповић, Г., Игњатовић С., “Компаративна анализа ефикасности образовних система”, Зборник радова, SymOrg¢2004, Златибор, 2004.

Софтвер

 • Станојевић М., Макајић-Николић Д., Савић Г., „ОптРуте”, софтвер за оптимизацију рута дистрибуције лекова израдјен у оквиру пројекта Министарства за науку Републике Србије - 13016 (2008-2010), корисник Pharma Swiss.
 • Станојевић, М., Макајић-Николић, Д. Савић, Г. „ОптПлан”, Софтвер за оптимизацију производног програма израђен у оквиру пројекта Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије – 13016 (2008–2010), корисник „Моћ природе гроуп д.о.о.”, Београд.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
 • ДОПИС
 • EURO
Награде и признања

Награда привредне коморе Града Београда за магистарски рад, 2006