Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Томашевић
Иван Томашевић
Доцент
Катедра за индустријско и менаџмент инжењерство
Кабинет 311ц
Телефон: +381 11 39 50 932
Е-пошта: tomasevici@fon.bg.ac.rs
Образовање
 • Мастер: 2008, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, Моделирање процеса – приступи и проблеми
 • Диплома: 2005, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, ХРМ у Кини
Универзитетска звања
 • 2009. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2007. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2014, Оптимизација пословних процеса у ЈП Електромрежа Србије, члан пројектног тима, Факултет организационих наука
 • 2014, Студија повећања ефикасности јавних предузећа и јавно-комуналних предузеча Града Београда, члан пројектног тима, Факултет организационих наука
 • 2013-2014, Оптимизација процеса, смањивање трошкова производње и унапређивање финансијских перформанси у АД „Сојапротеин“, члан пројектног тима, Факултет организационих наука
 • 2012-2013, Унапређење организације предузећа јавног сектора ГО Обреновац применом стандардизације система зарада, члан пројектног тима, Факултет организационих наука
 • 2011-2013, 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES - LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections, члан пројектног тима, Универзитет у Београду (у сарадњу са Универзитетом у Новом Саду (носилац пројекта) и Универзитетом у Крагујевцу)
Усавршавање
 • Lean Production, као део пројекта 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES – LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections, University of Ljubljana, Ljubljana (maj 2011.), Chalmers University of Technology, Gothenburg (jun 2011.), Nottingham University Business School, Notingem (septembar 2011.)
Одабране референце
 • Д. Стојановић, Б. Симеуновић, I. Tomаšević, М. Радовић, „Current State of Business Process Management in Serbian Industry“, Metalugia International, Vol. 17, No. 10, 2012. strana 222-226, ISSN: 1582-2214. (IF (2011) = 0.084)
 • М. Радовић, С. Ћамиловић, З. Ракић, Б. Симеуновић, I. Tomаšević, Д. Стојановић, Process Management as Basis for Quality Management in Service Industry“, TTEM - Technics Technologies Education Management, Vol. 7, No. 2, 5/6, 2012. strana 608-614, ISSN: 1840-1503. (IF (2011) = 0.351)
 • М. Радовић,I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, An excellence role model: Designing a new business system one process at a time”, Industrial engineer, Vol. 41 No.8, 2009. strana 44-48 ISSN: 1542-894X, (IF (2010) = 0.062)
 • I. Tomаšević, Д. Словић, Facilitating wasteful activities discovery in pure service environment through usage of process mining“, International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol 4, No 4, 2013, strana 199-206, ISSN: 2217-2661
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић, Д.Словић (2014) „Potential Traps and Pitfalls in BPM Implementation: A Case Study“, Global Business Conference 2014 „Questioning the Widely-held Dogmas“, Proceedings (Hair, J., Krupka, Z., Vlašić, G. (Ed)), Dubrovnik, 01.-04.10.2014., ISSN: 1848,2252, strana 466-474.
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, Operations management research: an update for 21st century“, XIII International Symposium of Organizacitional Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“ SymOrg 2014, Zbornik radova (CD), FON, Zlatibor, 6-10.jun. 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1, strana 1280-1287
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић,, „Lean Job Shop: Kanban Alternatives for Make-To-Order Environment“, Second Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech ’13, zbornik radova, Beograd, 5-6 septembar 2013., ISBN 978-86-7680-283-8, strana 81-88
 • Д. Стојановић, Б. Симеуновић, I. Tomаšević, М. Радовић, „Type of Process Problem as Base for Selection of CPI Methodology“, Second Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech ’13, zbornik radova, Beograd, 5-6 septembar 2013., ISBN 978-86-7680-283-8, strana 89-96
 • I. Tomаšević, Д. Словић, „Wasteful Activities Discovery Through Usage of Process Mining in Pure Service Environment“, First Scientific Conference on Lean Technologies – LeanTech ’12, zbornik radova, Novi Sad, 13-14 septembar 2012, ISBN: 978-86-7892-445-3, strana 215-223
 • I. Tomаšević, Д. Васиљевић, „Gaining Competitive Advantage by Managing Customer Facing Processes“, 31st International Conference on Organizational Science Development, 21-23.03.2012., Portorož, Slovenia, Zbornik abstrakata i CD, ISBN: 978-961-232-253-3


Остала библиографија
 • М. Радовић, I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић(2012) „Inženjering procesa“, FON, Beograd
 • Д. Стојановић, I. Tomаšević, Б. Симеуновић, Д.Словић, М. Радовић (2014) „The Business Process Management Practice in Services“, Global Business Conference 2014 „Questioning the Widely-held Dogmas“, Proceedings (Hair, J., Krupka, Z., Vlašić, G. (Ed)), Dubrovnik, 01.-04.10.2014., ISSN: 1848,2252, strana 412-421.
 • Д. Стојановић, I. Tomаšević, Б. Симеуновић,, BPM practice: experiences from comparison study in Serbia 2012-2014“, XIII International Symposium of Organizacitional Sciences „New Business Models and Sustainable Competitiveness“ SymOrg 2014, Zbornik radova (CD), FON, Zlatibor, 6-10.jun. 2014, ISBN: 978-86-7680-295-1, strana 1272-1279
 • Б. Симеуновић, Д. Стојановић, I. Tomаšević, М. Радовић, Д. Словић,Lean Implementation in Transitional Countries: Case of Serbia“, International Conference IS2012 „Innovation fo Sustainability“, Universidade Lusiada, Porto, Portugal, Zbornik abstrakata i CD, 27-28. septembar 2012., ISBN 978-989-640-131-3
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић, Creating Value in Higher Education Institutions“, 14th International Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, 1-3.09.2011., Alicante, Spain, Zbornik radova, 1-3. septembar 2011. (USB izdanje), ISBN: 978-8890-4327-1-2
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић,  BPM and ISO: Friend or Foes?”, 13th International Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, University of Coimbra, Portugal, 2. – 4. septembar 2010., ISBN: 978-972-9344-04-6, strana 848-861
 • М. Радовић,I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић Establishing system for process oriented performance management“, 12th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences, University of Verona, Faculty of Economics Verona, 27.-29. avgust 2009. (USB izdanje), ISBN: 978-88-9043-270-5
 • М. Радовић,I. Tomаšević, Б. Симеуновић, „Identification of processes – critical review of different approaches“, 11th Toulon–Verona Conference „Quality in Services – higher education; health care; local government; tourism; banking“, Proceedings II, University of Florence, Dipartimento di Scienze Aziendali, Florence – Italy, 4-5 septembar, 2008., strana 853-866., ISBN: 978-88-8453-855-0
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, Д. Словић, Praktična primenljivost kontrole opterećenja u kontroli proizvodnje“, IX Skup privrednika i naučnika "Nova industrijalizacija, reinženjering i održivost", SPIN '13, Zbornik apstrakata i USB, FON, Beograd, 5 – 6. novembar 2013, strana 47 (231-238), ISBN: 978-86-7680-287-6 (ISBN: 978-86-7680-288-3)
 • Б. Симеуновић, Д. Стојановић, I. Tomаšević, М. Радовић, Modeli za merenje performansi procesa“, IX Skup privrednika i naučnika "Nova industrijalizacija, reinženjering i održivost", SPIN '13, Zbornik apstrakata i USB, FON, Beograd, 5 – 6. novembar 2013, strana 46 (223-230), ISBN: 978-86-7680-287-6 (ISBN: 978-86-7680-288-3)
 • Б. Андрић-Гушавац, Д. Стојановић, I. Tomаšević, Б. Симеуновић, Neke mogućnosti unapređenja sistema poslovne inteligencije procesom grupnog odlučivanja“, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima – SYMOPIS 2013, zbornik radova, Zlatibor, 9-12 septembar 2013, ISBN: 978-86-7680-286-9 strana 55- 60.
 • Д. Стојановић, I. Tomаšević, Б. Симеуновић, „The State of BPM in Companies in Serbia“, XII International Symposium of Organizacitional Sciences „Innovative Management & Business Performance“ SymOrg 2012, Zbornik abstrakata i CD, FON, Beograd, 5-9.jun 2012, ISBN: 978-86-7680-255-5, strana 1374-1380.
 • Д. Стојановић,I. Tomаšević, Б. Симеуновић Selekcija Six Sigma projekata poboljšanja poslovnih procesa“, XVI Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta „U susret ekonomiji znanja – upravljanje projektima znanja“, YUPMA 2012, Zbornik radova, Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore - Beograd, Zlatibor, 18-20.05.2012, ISBN: 978-86-86385-09-3, strana 281-285
 • I. Tomašević, D. Stojanović, B. Simeunović, M. Radović, Sertifikacija SMK-a prema ISO 9001 standardu kao osnova za BPM“, VIII Skup privrednika i naučnika "Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog i razvoja Srbije 2011-2020", SPIN '11, Zbornik radova, FON, Beograd, 1 – 2. novembar 2011, strana 409-416., ISBN: 978-86-7680-244-9
 • D. Stojanović, I. Tomašević, B. Simeunović, Organizaciona struktura procesno-projektno orijentisane organizacije“, XV Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta ˝Projektni menadžment u Srbiji – uspesi i mogućnosti˝, YUPMA 2011, Zbornik radova, Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Crne Gore - Beograd, Zlatibor, 10-12.06.2011, ISBN: 978-86-86385-08-6, strana 187-191.
 • I. Tomašević, D. Stojanović, B. Simeunović, „Primena lean načina razmišljanja u zdravstvu”, XII međunarodni simpozijum “Organizacione nauke i menadžment znanja”, SYMORG 2010, Zbornik radova i CD, Zlatibor, Srbija, 09. – 12. jun 2010., ISBN: 978-86-7680-215-9, ISBN: 978-86-7680-216-6 (CD)
 • Д. СтојановићI. Tomаšević, Б. Симеуновић, „Metodologija za realizaciju BPM projekata“, XII Internacionalni simpozijum iz projekt menadžmenta YUPMA 2010 ˝Strategisjki projektni menadžment i projektno liderstvo˝, Zbornik radova, Zlatibor, Srbija, 12. – 14. maj 2010., strana 367-371, ISBN: 978-86-86385-07-9
 • I. Tomаšević, Д. Стојановић, Б. Симеуновић, М. Радовић, Model procesno orijentisanog upravljanja performansama preduzeća“, VII skup privrednika i naučnika "Operacioni menadžment i globalna kriza", SPIN '09, FON, Beograd, 5. – 6. novembar 2009.,strana 243-250, ISBN: 978-86-7680-202-9.
 • I. Tomаšević, Б. Симеуновић, М. Радовић,, „Da li je integracija poslovnih procesa izvodljiva?“, VI skup privrednika i naučnika Operacioni menadžment i evropske integracije“, SPIN '08, Zbornik radova, FON, Beograd, 06. – 07. novembar 2008., strana 131-135., ISBN: 978-86-7680-164-0
 • М. Радовић,I. Tomаšević, Б. Симеуновић, „Identifikacija procesa – različiti pristupi i aktuelni problemi“, XI Međunarodni simpozijum ˝Menadžment i društvena odgovornost˝, SYMORG 2008, Zbornik apstrakata i CD, FON, Beograd, 10.-13. septembar, 2008., str. 276., ISBN: 978-86-7680-160-2
 • Б. Симеуновић,I. Tomаšević,М. Радовић, „Primena procesnog pristupa u konkretnom preduzeću“, XI Međunarodni simpozijum „Menadžment i društvena odgovornost“, SYMORG 2008, Zbornik apstrakata i CD, FON, Beograd, 10.-13. septembar, 2008., str. 274, ISBN: 978-86-7680-160-2
 • I. Tomаšević ,Б. Симеуновић, „Modularna proizvodnja kao sredstvo za postizanje konkurentnosti u tekstilnoj industriji“, I naučno stručni skup sa međunardnim učešćem „Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji – dizajn, tehnologija, menadžment“, DTM 2008, Zbornik radova, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 26.-27. jun, 2008., strana 172-176., ISBN: 978-86-87017-01-6
 • I. Tomаšević, Б. Симеуновић, Д. Стојановић, Implementacija računarski integrisane proizvodnje u malim i srednjim preduzećima“, 27. Simpozijum „CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala“, 34. JUPITER KONFERENCIJA sa međunarodnim učešćem, Mašinski fakultet, Beograd 4.6-5.6.2008. strana 6. (CD izdanje), ISBN: 978-86-7083-627-3
 • I. Tomаšević, М. Радовић, „Upravljanje poslovnim procesima - lekcije iz evropske prakse“, V skup privrednika i naučnika „Inženjering proizvodnje i usluga - primeri iz prakse“, SPIN’07, Zbornik radova, FON, Beograd, 1. – 2. novembar, 2007., strana 131-135, ISBN: 978-86-7680-131-2