Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Ђорђевић Милутиновић
др Лена Ђорђевић Милутиновић
Доцент
Катедра за управљање производњом и услугама
Кабинет 218
Телефон: +381 11 39 50 859
Образовање
 • Мастер: 2010, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, “Упоредни приказ неколико метода претраживања области управљања објекта дискретног управљања”
 • Диплома: 2009, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, “Логистика у lean контексту”.
Универзитетска звања
 • 2013. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2012. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2011. Стручни сарадник, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2010. Демонстратор, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Професионално искуство
 • 2013, Семинар “Животни циклус бизнис-плана”, предавач, Центар за предузетништво и управљање МСП, Факултет организационих наука;
 • 2013, IX Скуп привредника и научника (СПИН’13), секретар скупа, Центар за Операциони менаџмент, Факултет организационих наука;
 • 2011, VIII Скуп привредника и научника (СПИН’11), секретар скупа, Центар за Операциони менаџмент, Факултет организационих наука;
 • од 2011, Курсеви напредног Excel-а, предавач, Центар за Операциони менаџмент, Факултет организационих наука;
 • 2013/2014, Унапређивање квалитета управљања изабраним подсистемима предузећа „Зелена пијаца“ из Новог Сада – концептуално решење, учесник, „Зелена пијаца“, Нови Сад; Факултет организационих наука, Београд;
 • 2010, пројекат израде софтверских апликација за праћење информација о запосленима, односа са купцима/добављачима, рад финансијско-рачуноводствених служби предузеће M&M consulting, учесник, Инкубатор за спредшит услуге предузећима, Факултет организационих наука;
 • 2010, пројекат израде софтверске апликације за праћење и управљање пословањем Задружног савеза Србије, учесник, Инкубатор за спредшит услуге предузећима, Факултет организационих наука;
 • 2012, пројекат израде софтверске апликације за праћење и управљање пословањем предузећа СПЗ Центропројект, учесник, Инкубатор за спредшит услуге предузећима, Факултет организационих наука;
 • 2011, пројекат израде софтверске апликације за праћење и управљање пословањем предузећа ВС Владимир, Београд, учесник, Инкубатор за спредшит услуге предузећима, Факултет организационих наука;
Истраживачка област
Спредшит инжењерство, Спредшит менаџмент, Управљање материјалним и нематеријалним токовима, Управљачки системи, Информациони системи предузећа
Одабране референце
 • Антић, С., Đorđević, L., Костић, К., Лисец, А. Dynamic discrete simulation model of an inventory control with or without allowed shortages. Scientific Bulletin Series, A Applied Mathematics and Physics, ISSN 1223-027 (рад прихваћен за објаву)
 • Шошевић, У., Đorđević, L., Миловановић, М. (2013). Impact of Screen Aspect Ratio on Reading Electronic Material. International Journal of Engineering Education, vol. 29, No. 3, pp. 602-609.
 • Ђорђевић, Л. (2012). Примена метода кластеровања за дефинисање програма спредшит обуке на основу атрибута корисника. Рачуноводство 7-8/2012, Редни број објављеног рада – 2, pp. 18-28, ИССН 0023-2394, ИССН 1450-6114, УДЦ 657.
 • Đorđević, L., Васиљевић, Д. (2013). Spreadsheets in education of logistics managers at Faculty of organizational sciences: an example of inventory dynamics simulation.  Proceedings of the 7th International Technology Education and Development Conference INTED 2013, ISBN: 978-84-616-2661-8, Valencia, Spain, 4-6. III 2013. pp. 640-649.
 • Đorđević, L., Антић, С., Лечић-Цветковић, Д. (2014). Spreadsheet application in operations management education. XIV International Symposium SymOrg 2014 „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, Symposium proceedings, CD with Papers, ISBN 978-86-7680-295-1, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, COBISS.SR-ID 191307276, Zlatibor, Serbia.
 • Антић, С., Đorđević, L., Чангаловић, М., Костић, К. (2013). A Metaheuristic Approach to Solving a Multiproduct EOQ-Based Inventory Problem with Storage Space Constraints. BALCOR 2013, Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, ISBN 978-86-7680-285-2, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences. Belgrade & Zlatibor, Serbia.
 • Ђорђевић, Л., Чангаловић, М., Костић К. (2011). Метахеуристике за проблем оптималног управљања дискретним системима. XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2011, Зборник радова, ИСБН 978-86-403-1168-7, стр. 345-348, Економски факултет у Београду, 04-07. X 2011, Златибор.      
 • Ђорђевић, Л., Антић, С., Костић, К. (2013). Употребљивост спредшитова у теорији и пракси. IX скуп привредника и научника СПИН'13, Зборник радова IX скупа привредника и научника, ISBN 978-86-7680-288-3, Центар за операциони менаџмент – ФОН, Универзитет у Београду, Србија.
 • Ђорђевић, Л., Антић, С. (2014). Оцена квалитета аналитичког спредшит модела. XX научно-стручна и бизнис конференција YU INFO 2014, Зборник радова XX научно-стручне и бизнис конференције, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд.
 • Антић, С., Ђорђевић, Л., Чангаловић, М., Лечић-Цветковић, Д. (2014). Метахеуристички приступ решавању проблема економичне количине наручивања залиха за више производа са ограниченим простором складиштења. XLI Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2014, Зборник радова, Саобраћајни факултет у Београду, Београд.
Остала библиографија
Наставни материјали – уџбеници, збирке и скрипте
 • Костић К., Антић С., Ђорђевић Л. (2011). ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-У - ЗБИРКА ПРИМЕРА. Факултет организационих наука, Београд, ИСБН 978-86-7680-240-1
 • Костић К., Антић С., Ђорђевић Л. (2011). УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ - ПРАКТИКУМ. Факултет организационих наука, Београд, ИСБН 978-86-7680-250-0
 • Антић С., Ђорђевић Л. (2011). Практикум: MS Excel - напредно коришћење. наставни материјал у штампаној форми за “Курс напредног Excel-а”, одржан на Факултету организационих наука, у Београду
 • Костић К., Антић С., Ђорђевић Л. (2014). ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ПРЕДУЗЕЋА У EXCEL-У. Факултет организационих наука, Београд, ИСБН 978-86-7680-302-6


 Завршни радови
 • Завршни (дипломски) радЂорђевић Л., "Логистика у лин (lean) контексту", Факултет организационих наука, Београд, 2009.
 • Завршни (мастер) радЂорђевић Л., "Упоредни приказ неколико метода претраживања области управљања објекта дискретног управљања", Факултет организационих наука, Београд, 2010.


 Радови објављени у научним часописима међународног значаја (M23)
 • Антић, С., Đorđević, L., Костић, К., Лисец, А. Dynamic discrete simulation model of an inventory control with or without allowed shortages. Scientific Bulletin Series, A Applied Mathematics and Physics, ISSN 1223-027 (рад прихваћен за објаву; IF2013: 0.280)
 • Шошевић, У., Đorđević, L., Миловановић, М. (2013). Impact of Screen Aspect Ratio on Reading Electronic Material. International Journal of Engineering Education, vol. 29, No. 3, pp. 602-609 (IF2013: 0.360)


 Радови објављени у зборницима међународних научних скупова (М30)     
 • Антић, С., Ђорђевић, Л. (2011). Логистички спредшит-модел за награђивање возача у дистрибуцији малопродајних ланаца. III Међународни симпозијум Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Зборник радова – ЦД, ИСБН: 978-99955-36-28-2, Саобраћајни факултет Добој, 24-25. XI 2011, Добој, Република Српска
 • Антић, С., Ђорђевић, Л. (2011). Пројекат развоја апликације за праћење материјала у магацину”, XV Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента – YUPMA 2011, зборник радова, ИСБН: 978-86-86385-08-6, стр. 432-436, Удружење за управљање пројектима Србије, Београд, 10-12. VI 2011, Златибор, Србија
 •  Đorđević, L., Антић, С., Костић, К. (2012). Dynamic discrete spreadsheet EOQ model for educational purposes”, 31st International Conference On Organizational Science Development, “Quality, Innovation, Future”, CD with Papers, ISBN: 978-961-232-254-0, COBISS.SR-ID260819200, 21-23. III 2012, Порторож, Словенија 
 • Мариновић, М., Макајић-Николић, Д., Станојевић, М.,  Đorđević, L. (2012). Optimization of electricity trading using linear programming. 3rd Student Conference on Operational Research, pp. 94-102, OpenAccess Series in Informatics-OASIcs, ISBN 978-3-939897-39-2, ISSN 2190-6807, Nottingham, UK, publisher: Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik Dagstuhl, Germany,URLhttp://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2012/3550,urn:nbn:de:0030-drops-35505, doi:http://dx.doi.org/10.4230/OASIcs.SCOR.2012.94, 20-22. IV 2012.
 • Антић, С., Костић, К.,  Đorđević, L. (2012). Spreadsheet model of inventory control based on modern control theory. XIII International Symposium SymOrg 2012, “Innovative management and business performance”, Symposium proceedings, CD with Papers, pp. 1365-1373, ISBN 978-86-7680-255-5, Book of Abstracts, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, COBISS.SR-ID 191307276, Zlatibor, Serbia, 5-9. VI 2012.
 •  Đorđević, L., Васиљевић, Д. (2013). Spreadsheets in education of logistics managers at Faculty of organizational sciences: an example of inventory dynamics simulationProceedings of the 7th International Technology Education and Development Conference INTED 2013, ISBN: 978-84-616-2661-8, Valencia, Spain, 4-6. III 2013. pp. 640-649.
 • Антић, С.,  Đorđević, L. (2013). Spreadsheet usability in theory and application of operations management. 32nd International Conference on Organizational Science Development “SMART ORGANIZATION”, High Potentials. Lean Organization. Internet of Things, 20 – 22. III 2013, Portorož, Slovenia, CD with Papers, ISBN 978-961-232-264-9.
 • Атанасов, Н., Лечић-Цветковић, Д., Ракићевић, З., Омербеговић-Бијеловић, Ј.,  Đorđević, L. (2013). An approach to lean inventory management by balanced stock cover. 2nd International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech ’13), Belgrade. pp. 159-166. [ISBN 978-86-7680-283-8]
 • Антић, С.,  Đorđević, L., Панић, С. (2013). Case Study: Implementation of Lean methodology for improvement of storage process in the company PINOLES. 2nd International Scientific Conference on Lean Technologies, LeanTech’13 Proceedings, ISBN 978-86-7680-283-8, Chair of industrial and management egineering – Faculty of organizational sciences, University of Belgrade. Belgrade, Serbia.
 • Омербеговић-Бијеловић, Ј., Антић, С.,  Đorđević, L., Ракићевић, З., Атанасов, Н. (2013). Planning tools for SMEs management quality improvement in supply chains: Case study in water distribution. Proceedings of the 7th International Conference on Logistics in Agriculture, ISBN 978-961-6562-85-0, University of Maribor, Faculty of Logistics, Centеr of university studies and Research, Novo mesto, Slovenia.
 • Антић, С.,  Đorđević, L.., Чангаловић, М., Костић, К. (2013). A Metaheuristic Approach to Solving a Multiproduct EOQ-Based Inventory Problem with Storage Space Constraints. BALCOR 2013, Proceedings of the XI Balkan Conference on Operational Research, ISBN 978-86-7680-285-2, University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences. Belgrade & Zlatibor, Serbia.
 •  Đorđević, L., Антић, С., Лечић-Цветковић, Д. (2014). Spreadsheet application in operations management education. XIV International Symposium SymOrg 2014 „New Business Models and Sustainable Competitiveness“, Symposium proceedings, CD with Papers, ISBN 978-86-7680-295-1, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, COBISS.SR-ID 191307276, Zlatibor, Serbia.
 • Лисец, А., Левичар С., Антић, С.,  Đorđević, L. (2014). Shelf ready packaging in retailing. 19th International Symposium on Logistics. Ho Chi Minh, Vietnam.
 Радови објављени у часописима националног значаја (М50)
 •  Ђорђевић, Л. , Антић, С. (2012). Примена софтвера Logware у едукацији менаџера логистике. Инфо М 41/2012, часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, Број: 41, Редни број објављеног рада – 5, pp. 26-32, ИССН 1451-4397 = ИНФО М, ЦОБИСС.СР.ИД 105690636, УДЦ 659.2:004:658.788.
 • Ђорђевић, Л. (2012). Примена метода кластеровања за дефинисање програма спредшит обуке на основу атрибута корисника. Рачуноводство 7-8/2012, Редни број објављеног рада – 2, pp. 18-28, ИССН 0023-2394, ИССН 1450-6114, УДЦ 657.
   Радови објављени у зборницима са скупова националног значаја (М60)
  • Ђорђевић, Л., Тешић, Д., Васиљевић, Д. (2009).Логистика у еколошком контексту. VII Скуп привредника и научника СПИН ’09, Операциони менаџмент и глобална криза, Зборник радова, ИСБН 978-86-7680-202-9, стр. 337-344, Центар за операциони менаџмент, ФОН и Привредна комора Србије, 5-6. XI 2009, Београд.
  • Ђорђевић, Л., Јовановић, Б., Васиљевић, Д. (2010). Логистичке игре у наставним програмима струковних студија. Други научно-стручни скуп са међународним учешћем „Тенденције развоја у текстилној индустрији – дизајн, технологија, менаџмент“, ДТМ 2010, Зборник радова ИСБН 978-86-87017-05-4, стр. 171-175, 04-05. VI 2010, Београд, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд.
  • Антић, С., Станишић М., Ђорђевић Л. (2011). Софтверска апликација у спредшитовима за праћење материјала и резевних делова у магацину. Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама - YU INFO 2011, Зборник радова – ЦД, ИСБН 978-86-85525-08-7, стр. 305-309, 06-09. III 2011, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд.
  • Ђорђевић, Л., Чангаловић, М., Костић К. (2011). Метахеуристике за проблем оптималног управљања дискретним системима. XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2011, Зборник радова, ИСБН 978-86-403-1168-7, стр. 345-348, Економски факултет у Београду, 04-07. X 2011, Златибор.
  • Антић, С., Ђорђевић, Л. (2011). EOQ модел за више производа са ограниченим складишним простором као објекат дискретног управљања у MS Excel-у. XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2011, Зборник радова, ИСБН 978-86-403-1168-7, стр. 727-731, Економски факултет у Београду, 04-07. X 2011, Златибор. 
  • Ђорђевић, Л., Даниловић, М., Васиљевић, Д. (2011). Примена софтвера Logware у едукацији менаџера логистике. VIII скуп привредника и научника – СПИН ’11, Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Зборник радова, ИСБН 978-86-7680-244-9, стр. 358-365, Центар за операциони менаџмент, ФОН и Привредна комора Србије, 1-2. XI 2011, Београд. 
  • Антић, С., Ђорђевић, Л. (2011). Кључни логистички индикатори перформанси у дистрибуцији малопродајних ланаца. VIII Скуп привредника и научника – СПИН ’11, Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Зборник радова, ИСБН 978-86-7680-244-9, стр. 335-341, Центар за операциони менаџмент, ФОН и Привредна комора Србије, 1-2. XI 2011, Београд.
  • Антић, С., Ласкач, М., Ђорђевић, Л. (2012). Софтверска апликација за праћење података о комитентима у туристичкој агенцији Smart travel. Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама - YU INFO 2012, Зборник радова – ЦД, ИСБН 978-86-85525-09-4, стр. 317-321, 29. II - 03. III 2012, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд. 
  • Ђорђевић, Л., Сукновић, М., Јовановић, М., Антић, С. (2012). Примена метода кластеровања за дефинисање програма обука на основу атрибута корисника. XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2012, Зборник радова, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд, 25-28. X 2012, Тара. 
  • Ђорђевић, Л., Антић, С., Ђурић, М., (2013). Карактеристике и најбоља пракса спредшит корисника са различитим нивоом искуства. Конференција о рачунарским наукама и информационим технологијама - YU INFO 2013, Зборник радова – ЦД, ИСБН 978-86-85525-11-7, 03-06. III 2013, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд.
  • Ђорђевић, Л., Антић, С., Костић, К. (2012). Употребљивост спредшитова у теорији и пракси. IX скуп привредника и научника СПИН'13, Зборник радова IX скупа привредника и научника, ISBN 978-86-7680-288-3, Центар за операциони менаџмент – ФОН, Универзитет у Београду, Србија.
  • Ђорђевић, Л., Антић, С. (2014). Оцена квалитета аналитичког спредшит модела. XX научно-стручна и бизнис конференција YU INFO 2014, Зборник радова XX научно-стручне и бизнис конференције, Копаоник, Друштво за информационе системе и рачунарске мреже, Београд.
  • Антић, С., Ђорђевић, Л., Чангаловић, М., Лечић-Цветковић, Д. (2014). Метахеуристички приступ решавању проблема економичне количине наручивања залиха за више производа са ограниченим простором складиштења. XLI Симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2014, Зборник радова, Саобраћајни факултет у Београду, Београд.