Почетна / О Факултету / Организација / Профил наставника
Боричић
др Марија Боричић
Доцент
Катедра за математику
Кабинет 311а
Телефон: +381 11 39 50 855
Образовање
 • Мастер/Специјализација: 2011, Математички факултет, Универзитет у Београду,  Ергодичност и ентропија динамичких система (http://elibrary.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/1818)
 • Диплома: 2006. – 2010, Математички факултет, Универзитет у Београду
Универзитетска звања
 • 2011. Сарадник у настави, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
 • 2013. Асистент, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Остало радно искуство и ангажовање
 • 2011, Народна банка Србије
Професионално искуство
 • Од 2012, Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • Од 2011, Семинар за вероватносне логике, Математички институт САНУ
 • Од 2011, Семинар за логику, Математички институт САНУ
Одабране референце
 1. M. Boričić, On Entropy of a Logical System, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Volume 21, Number 5-6, 2013, p. 439-452, ISSN: 1542-3980 (print) ISSN: 1542-3999 (online) (SCI)(M21) (http://www.oldcitypublishing.com/journals/mvlsc-home/mvlsc-issue-contents/mvlsc-volume-21-number-5-6-2013/mvlsc-21-5-6-p-439-452/)
 2. M. Boričić, Hypothetical syllogism rule probabilized, Bulletin of Symbolic Logic, Vol. 20, No. 3, 2014, pp. 401-402, Logic Colloquium 2012, University of Manchester, 12th-18th July 2012, организатори Association for Symbolic Logic, British Logic Colloquium, London Mathematical Society и Manchester Institute for Mathematical Sciences.
 3. M. Boričić, On probabilistic inference rules, Book of Abstracts, pp. 12-13, 50 Years of Seminar for Analysis and Foundations of Mathematics – International Conference Mathematical Logic and General Topology, September 5-8, Novi Sad, 2012. Организатор Универзитет у Новом Саду, Факултет за математику и информатику.
 4. M. Boričić, Probabilistic logic as a labelled deductive system, Abstracts, pp. 38-39, Друга национална конференција «Вероватносне логике и њихове примене», Математички институт САНУ, Београд, 27. и 28. септембар 2012.
 5. M. Boričić, On entropy of a propositional logic, Bulletin of Symbolic Logic, Vol. 20, No. 2, 2014, p. 225, Logic Colloquium 2013, European Summer Meeting, Evora, Portugal, 22nd-27th July 2013, организатори Association for Symbolic Logic, CMAF-Universidade de Lisboa.
 6. M. Boričić, On definition of consistency in a probabilistic sequent calculus, Abstracts, p. 14, Трећа национална конференција «Вероватносне логике и њихове примене», Математички институт САНУ, Београд, 26. септембар 2013.
 7. M. Boričić Entropy and ergodic theory, The book of abstracts, Information Theory and Complex Systems, Математички институт САНУ, Београд, 25. септембар 2013.
 8. M. Boričić, Models for the probabilistic sequent calculus, Bulletin of Symbolic Logic, p., Logic Colloquium 2014, European Summer Meeting of Association for Symbolic Logic, Vienna University of Technology 14th-19th July.
 9. M. Boričić, Sequent calculus for logic with high probabilities, Knjiga apstrakata, pp. 15-16, Четврта национална конференција «Вероватносне логике и њихове примене», Математички институт САНУ, Београд, 2-3. октобар 2014.
 10. M. Boričić, Carnap-Popper-Leblanc-ов тип семантике за вероватносно закључивање, SYM-OP-IS 2014, XLI Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, ред. Д. Теодоровић и др., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2014, стр. 644-647, ISBN: 978-86-7395-325-0. 

Остала библиографија
 • М. Јововић, М. Боричић, Адекватност капитала у оквиру пројекта SOLVENCY II, Надзор и контрола пословања осигуравајућих компанија, ред. Ј. Кочовић, Економски факултет и Удружење актуара Србије, Београд, 2011, стр. 523-545. ISBN 978-86-403-1222-6
 • М. Боричић, М. Јововић, Вероватносне верзије основних правила извођења, SYM-OP-IS 2011, XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, ред. Ј. Вулета и др., стр. 739-741. ISBN 978-86-403-1168-7
 • М. Боричић, Еволуција концепта ентропије – од термодинамике до алгебре, SYM-OP-IS 2012, XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, ред. Г. Ћировић, стр. 619-622. ISBN 978-86-7488-086-9
 • М. Боричић, О једној примени ентропије у теорији логичких система, SYM-OP-IS 2013, XL Симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова, ред. М. Мартић и др., Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд, 2013, стр. 868-870, ISBN: 978-86-7680-286-9.
Чланства у научним и стручним организацијама или асоцијацијама:
Association for Symbolic Logic, Друштво за чисту и примењену логику